Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 8:

Młynówka Królewska – najdłuższy park w Polsce!

Edycja Budżet Obywatelski 2022 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Młynowka Królewska

Opis projektu

1) pump track - tor rowerowy - przy Młynówce w rejonie osiedla Widok w Bronowicach,
2) zieleń osłaniająca teren zielony od ul. Na Błonie i kilka ławek lub hamaków oraz dodatkowy fragment chodnika,
3) zagospodarowanie zieleni:
- na rogu ul. Urzędniczej 65 i Al. Grottgera (przy ogrodzeniu szkoły) jako projekt analogiczny do tego, który jest już wykonany po przeciwnej stronie ul. Urzędniczej. Dodatkowo
4) nasadzenia drzew wzdłuż alejki wiodącej przy ogrodzeniu szkoły SP34 na terenie parku Młynówka Królewska.

5) nasadzenia zieleni: Al. Grottgera miedzy lu. Rzeczną a ul. Urzędniczą (obr. 4 715/21, 715/5, 715/8)

Autor projektu wyraża zgodę na zastosowanie alternatywnych rozwiązań nieprzewidzianych w tym projekcie, które spełniłyby jego podstawowe założenia. Wszystkie elementy zagospodarowania terenu, jak także konkretne lokalizacje, zostaną poddane analizie możliwości realizacji pod względem obowiązujących przepisów prawa na etapie sporządzania dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami. Docelowy projekt zagospodarowania terenu zostanie skonsultowany z autorem projektu Budżetu Obywatelskiego.

Projekt zostanie zrealizowany do wysokości wyznaczonych środków finansowych.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Pump track zapewni doskonały rozwój fizyczny dzieci młodzieży. Zieleń sprawi, że kolejne obszary Młynówki Królewskiej będą dostępne dla mieszkańców.

 

Autorzy projektu: Natalia Nazim i Michał Płaza

 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Projekt Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami. 50 000,00 PLN
Realizacja Wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania. 1 050 000,00 PLN
1 100 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
projekt Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami. 2023
Ralizacja Wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania. 2024

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt jest kontynuacją zwycięskiego projektu ubiegłorocznej edycji budżetu obywatelskiego, zakłada doposażenie parku Młynówka Królewska m.in. w dodatkowe ścieżki, drogi rowerowe i strefy rekreacji. Inwestycja podniesie walory estetyczne parku, podniesie jego atrakcyjność oraz pozwoli na komfortowy wypoczynek wśród zieleni. Przyczyni się to do aktywizacji i integracji mieszkańców, a ponadto będzie służyć jako miejsce relaksu dla turystów.
powrót