Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 9:

ŁĄCZYMY PARKI 2.0

Edycja Budżet Obywatelski 2022 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Park Radzikowskiego, Młynówka Królewska, Park Bronowice

Dodatkowe lokalizacje: Park Radzikowskiego, Młynówka Królewska, Park Bronowice

Opis projektu

Kontynuacja zwycięskiego projektu z edycji zeszłorocznej. Celem projektu jest wykorzystanie potencjału zieleni miejskiej, a w szczególności terenów Młynówki Królewskiej oraz Parków Radzikowskiego i Bronowickiego a także wykorzystanie infrastruktury powstałej dzięki zeszłorocznemu Budżetowi Obywatelskiemu. Ideą projektu jest kontynuowanie działań rozpoczętych dzięki poprzedniej edycji Budżetu Obywatelskiego. Według założeń z poprzedniej edycji Budżetu Obywatelskiego, w parkach będą organizowane ogólnodostępne, atrakcyjne i bezpłatne formy rekreacji z zagwarantowaną profesjonalną kadrą instruktorską lub specjalistyczną, tak aby zajęcia prowadzone na świeżym powietrzu były bezpieczne, interesujące oraz właściwie dostosowane do mieszkańców z każdej grupy wiekowej. Planowane są zajęcia takie jak: trening nordic walking, trening biegacza, zajęcia jogi, fitness, gimnastyki dla dzieci, młodzieży oraz osób w wieku senioralnym.

Projekt zakłada nieodpłatne zajęcia z przyrodnikami tak aby zachęcić przedszkola oraz szkoły do spędzania czasu na terenie parków. Możliwe byłyby lekcje przyrody dla dzieci i młodzieży.

Dodatkowo projekt zakłada doposażenie w elementy małej architektury Parku Bronowice oraz Parku Radzikowskiego.

Autor projektu wyraża zgodę na zastosowanie alternatywnych rozwiązań nieprzewidzianych w tym projekcie, które spełniłyby jego podstawowe założenia. Wszystkie elementy zagospodarowania terenu, jak także konkretne lokalizacje, zostaną poddane analizie możliwości realizacji pod względem obowiązujących przepisów prawa na etapie sporządzania dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami. Docelowy projekt zagospodarowania terenu zostanie skonsultowany z autorem projektu Budżetu Obywatelskiego. Projekt zostanie zrealizowany do wysokości wyznaczonych środków finansowych.

Realizacja niniejszego projektu zostanie skonsultowana z jego autorami.

Projekt ten jest pracą zespołową: Krzysztof Buczak, Małgorzata Radzymińska, Marta Drużkowska

UZASADNIENIE PROJEKTU

Celem projektu jest wykorzystanie potencjału zieleni miejskiej, a w szczególności terenów Młynówki Królewskiej oraz Parków Radzikowskiego i Bronowickiego a także wykorzystanie infrastruktury powstałej dzięki zeszłorocznemu Budżetowi Obywatelskiemu. Ideą projektu jest kontynuowanie działań rozpoczętych dzięki poprzedniej edycji Budżetu Obywatelskiego. Według założeń z poprzedniej edycji Budżetu Obywatelskiego, w parkach będą organizowane ogólnodostępne, atrakcyjne i bezpłatne formy rekreacji z zagwarantowaną profesjonalną kadrą instruktorską lub specjalistyczną, tak aby zajęcia prowadzone na świeżym powietrzu były bezpieczne, interesujące oraz właściwie dostosowane do mieszkańców z każdej grupy wiekowej. Planowane są zajęcia takie jak: trening nordic walking, trening biegacza, zajęcia jogi, fitness, gimnastyki dla dzieci, młodzieży oraz osób w wieku senioralnym.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Realizacja zadania Mała architektura i organizacja aktywności 350 000,00 PLN
350 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
posadowienie elementów małej architektury posadowienie elementów małej architektury 2023
organizacja aktywności organizacja aktywności 2024
Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada organizację zajęć sportowych oraz montaż elementów małej architektury. Jego realizacja przyczyni się do integracji mieszkańców i zachęci ich do spędzania większej ilości czasu na świeżym powietrzu.
powrót