Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - Dzielnica XVI NR 1:

Zielone Bieńczyce

Edycja Budżet Obywatelski 2022 Projekt lokalny - Dzielnica XVI Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Wyznaczone lokalizacje na terenach zielonych w Dzielnicy XVI Bieńczyce

Opis projektu

Projekt zakłada wykonanie nowych nasadzeń m.in drzew, krzewów i kwiatów na terenach zielonych ogólnodostępnych w Dzielnicy XVI Bieńczyce.

Koszty nasadzeń powinny być przybliżone do tych podanych w cenniku na stronie BO Kraków:
urządzenie trawnika 10 – 20 zł/m2
posadzenie żywopłotu 70 –  96 zł/mb
posadzenie pnączy 80 – 100 zł/mb
posadzenie krzewów 25 – 30 zł/szt.
założenie kwietnika, rabaty bylinowej, kompozycji traw ozdobnych250 zł/m2
łąka kwietna 40 zł/m2
zakup i posadzenie drzewa obwód pnia 16 – 18 cm900 – 1 200 zł
 

Wytypowano lokalizacje ww. nasadzeń na działkach nr:
NH-8, 223/12, 223/11, 202/1, 202/5, 179/1, 157/1
NH-7, 83/1, 94/6, 94/7, 94/8
NH-8, 216/1, 205/1, 202/1, 189/2

Są to następujące lokalizacje:
- Planty Bieńczyckie,
- os. Albertyńskie- w okolicy budynków  33, 34, 35
- os. Kazimierzowskie w okolicy budynków  10, 13, 14, 18, 20, 29

Zakres projektu BO będzie realizowany do wysokości środków finansowych. Autor projektu wyraża zgodę na zastosowanie alternatywnych rozwiązań nieprzewidzianych w tym projekcie BO, które spełniłyby jego podstawowe założenia.


Wszystkie elementy zagospodarowania terenu, jak także konkretne lokalizacje, zostaną poddane analizie możliwości realizacji pod względem obowiązujących przepisów prawa. Docelowy projekt zagospodarowania terenu zostanie skonsultowany z autorem projektu Budżetu Obywatelskiego.

UZASADNIENIE PROJEKTU

W Krakowie występuje duża potrzeba stworzenia nowych miejsc zielonych oraz rekultywacji już istniejących. Mieszkańcy dzielnic są osobami, które najlepiej wiedzą gdzie na ich terenie powinny zostać zlokalizowane nowe nasadzenia i które miejsca wymagają rekultywacji. Ważnym elementem projektu jest by nowo nasadzane rośliny posiadały właściwości pyłochwytne i fitoremediacyjne. Nowe nasadzenia powinny stać się jednym z elementów walki ze smogiem prowadzonej przez UMK.
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Dokumentacja projektowa Opracowanie dokumentacji projektowej nasadzeń zieleni 25 000,00 PLN
Realizacja zadania Wykonanie nasadzeń zieleni 45 000,00 PLN
70 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Dokumentacja projektowa Opracowanie dokumentacji projektowej nasadzeń zieleni pierwsza połowa 2023
Realizacja zadania Wykonanie nasadzeń zieleni druga połowa 2023
Charakterystyka długoterminowych skutków: Uzasadnienie dla realizacji propozycji zadania Projekt ma na celu nasadzenie m.in drzew, krzewów i kwiatów aby poprawić estetykę Dzielnicy XVI Bieńczyce. Dodatkowo posadzone rośliny pomogą w niwelowaniu zanieczyszczenia powietrza.Zwiększenie ilości zieleni wpłynie także na pozytywny odbiór miasta przez mieszkańców oraz gości, oraz zwiększy łączną powierzchnie roślin kwitnących w Krakowie.
powrót