Projekty 2022 rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt lokalny - Dzielnica XVI NR 3:

Kurs języka ukraińskiego w Bieńczycach

Edycja Budżet Obywatelski 2022 Projekt lokalny - Dzielnica XVI Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: cała dzielnica XVI Bieńczyce

Opis projektu

Zadanie polega na organizacji kursów języka ukraińskiego dla początkujących, dla mieszkańców dzielnicy XVI Bieńczyce. Przewidujemy realizację kursu w 2 grupach 15-osobowych, czyli łącznie dla 30 chętnych do nauki mieszkańców Dzielnicy. Kursy realizowane będą na terenie Dzielnicy, każdy uczestnik otrzyma materiały edukacyjne - podręcznik z ćwiczeniami. Kurs zaplanowany jest na 30 godzin po 60 minut, w okresie od kwietnia do listopada, z przerwą wakacyjną. Efektem ukończenia kursu będzie nabycie podstawowych umiejętności komunikowania się w języku ukraińskim. 
 
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Język ukraiński jest w dzisiejszych czasach wszechobecny. Pojedyncze słowa i frazy/idiomy przenikają do języka polskiego i są używane już nie tylko przez młodzież, pojawiają się w języku mediów - internecie, prasie, radiu, telewizji. Znajomość - choćby podstawowa - języka ukraińskiego, umiejętność konwersacji w podstawowych obszarach wydaje się być dziś koniecznością.
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Koszty promocji Wykonanie materiałów promocyjnych i informacyjnych, prowadzenie działań promocyjnych 2 400,00 PLN
Wynajem pomieszczeń Wynajem pomieszczeń do prowadzenia zajęć: 2 x 30 godzin 7 200,00 PLN
Zakup materiałów Zakup podręczników i materiałów do nauki 5 000,00 PLN
Wynagrodzenia Wynagrodzenia osób prowadzących kurs oraz koordynatora kursu. Prowadzący 2 x 30 godz. 16 800,00 PLN
31 400,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Przygotowanie Przygotowanie kursów, przygotowanie materiałów, wynajem sal, dobór prowadzących luty-kwiecień 2023
Promocja i nabór Przygotowanie i prowadzenie działań promocyjnych, nabór/rekrutacja uczestników marzec - kwiecień 2023
Realizacja Realizacja kursu w 2 grupach 15-osobowych po 30 godzin zegarowych kwiecień - listopad 2023
Charakterystyka długoterminowych skutków: Realizacja projektu przyczyni się do nabycia przez uczestników nowych kompetencji komunikacyjno-kulturowych. Udział w kursie ułatwi jego uczestnikom nawiązywanie relacji społecznych i integrację z nowymi mieszkańcami Dzielnicy oraz Krakowa narodowości ukraińskiej. Warto zwrócić także uwagę, że Krakowianie prowadzą firmy, przedsiębiorstwa, które zatrudniają obywateli Ukrainy. Często pracują wspólnie z osobami mówiącymi po ukraińsku. Dlatego nabycie umiejętności mówienia w tym języku może znacznie polepszyć komunikację o charakterze zawodowym oraz kontakty interpersonalne, a docelowo pomóc obywatelom Ukrainy, w tym uchodźców przybyłym do Krakowa po wybuchu wojny w Ukrainie w procesie adaptacji.
powrót