Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - Dzielnica XVI NR 4:

Kurs języka polskiego dla obywateli Ukrainy

Edycja Budżet Obywatelski 2022 Projekt lokalny - Dzielnica XVI - dotyczy całego obszaru Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Cała dzielnica XVI Bieńczyce

Opis projektu

Zadanie polega na organizacji kursów języka polskiego dla obywateli Ukrainy mieszkających w Krakowie. Przewidujemy realizację kursu w 2 grupach 15-osobowych, czyli łącznie dla 30 chętnych do nauki języka polskiego. Kursy realizowane będą na terenie Dzielnicy XVI, każdy uczestnik otrzyma materiały edukacyjne - podręcznik z ćwiczeniami. Kurs zaplanowany jest na 30 godzin po 60 minut, w okresie od kwietnia do listopada, z przerwą wakacyjną. Efektem ukończenia kursu będzie nabycie podstawowych umiejętności komunikowania się w języku polskim.

UZASADNIENIE PROJEKTU

W związku z zaistniałą sytuacja polityczną, wzrostem wśród mieszkańców Krakowa obywateli Ukrainy - w tym uchodźców – naturalnym sposobem asymilacji jest nauka języka polskiego.

 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Koszty promocji Wykonanie materiałów promocyjnych i informacyjnych, prowadzeniedziałań promocyjnych 2 400,00 PLN
Wynajem pomieszczeń Wynajem pomieszczeń do prowadzenia zajęć: 2 x 30 godzin 7 200,00 PLN
Zakup materiałów Zakup podręczników i materiałów do nauki 5 000,00 PLN
Wynagrodzenia Wynagrodzenia osób prowadzących kurs oraz koordynatora kursu.Prowadzący 2 x 30 godz. 16 800,00 PLN
31 400,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Przygotowanie Przygotowanie kursów, przygotowanie materiałów, wynajem sal, dobór prowadzących luty- kwiecień 2023
Promocja i nabór Przygotowanie i prowadzenie działań promocyjnych, nabór/rekrutacja uczestników marzec - kwiecień 2023
Realizacja Realizacja kursu w 2 grupach 15-osobowych po 30 godzin zegarowych kwiecień - listopad 2023
Charakterystyka długoterminowych skutków: Realizacja projektu przyczyni się do nabycia przez uczestników nowych kompetencji komunikacyjno-kulturowych, adaptacji i integracji obywateli Ukrainy, w tym uchodźców przybyłych do Krakowa po wybuchu wojny w Ukrainie. Udział w kursie pozwoli jego uczestnikom na samodzielnie załatwianie swoich codziennych spraw po polsku w sklepie, urzędzie i w sferze usług, brać udział w życiu kulturalnym, lokalnych wydarzeniach, angażować się w życie społeczne, działać na rynku pracy. Ponadto zajęcia grupowe dodatkowo ułatwiają nawiązywanie nowych relacji społecznych oraz pomagają w wymianie doświadczeń między uczestnikami kursu. Realizacja projektu wpłynie na rozwój poczucia przynależności, integracji społeczności lokalnej i integracji międzykulturowej.
powrót