Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 11:

Park Białe Morza

Edycja Budżet Obywatelski 2022 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: obszar między Borkiem Fałęckim a Kurdwanowem.

Opis projektu

Projekt zakłada zaprojektowanie i realizację zadania pn. "Park Białe Morza".

Projekt powinien zostać dostosowany i zrealizowany z poszanowaniem istniejącej tam przyrody, bez wycinki drzew i krzewów, z zachowaniem obecnych tam zagajników będących schronieniem dla wielu zwierząt. Niezwykle ważne jest również̇ zachowanie naturalnego charakteru doliny rzeki Wilgi. W razie konieczności realizacja zadania powinna zostać poprzedzona ekspertyzą przyrodniczą i środowiskową. Projekt powinien być realizowany pod okiem przyrodników, którzy wypowiedzą̨ się̨, w jaki sposób zagospodarować́ to miejsce, aby było przyjazne również dla przyrody.

Zadanie powinno uwzględniać funkcje parkowe, rekreacyjne i sportowe.

Park Białe Morza powinien być ogólnodostępny dla mieszkańców miasta i turystów.

Ostateczna forma parku zostanie ustalona na etapie konsultacji społecznych, a jego realizacja odbywać się będzie w oparciu o ustalenia z Wnioskodawcami projektu budżetu obywatelskiego.

UZASADNIENIE PROJEKTU

W południowej części miasta Krakowa brakuje dużego parku, który spełniłby oczekiwania mieszkańców. Duży teren Białych Mórz jest w stanie zagospodarować park przyjazny dla wszystkich mieszkańców i pogodzić funkcję zarówno wypoczynkową jak i sportową. W południowej części Krakowa brakuje obecnie miejsca, które mogłoby spełnić wszystkie proponowane w projekcie funkcje i zaspokoić potrzeby mieszkańców zarówno Dzielnic południowych jak i w związku z dobrym skomunikowaniem działki (w pobliżu SKA, Trasa Łagiewnicka, pętla autobusowo-tramwajowa Borek, pętla autobusowo-tramwajowa Łagiewniki) mieszkańców całego miasta.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Projekt Projekt parku Białe Morza 400 000,00 PLN
Prace budowlane Prace budowlane Parku Białe Morza 1 120 000,00 PLN
1 520 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Wykonanie projektu wraz z uzgodnieniami Wykonanie projektu wraz z uzgodnieniami 2023
Rozpoczęcie prac budowlanych Rozpoczęcie prac budowlanych 2024
Charakterystyka długoterminowych skutków: Realizacja projektu zakładającego utworzenie parku miejskiego na terenie Białych Mórz przyczyni się do stworzenia atrakcyjnej i przyjemnej przestrzeni do odpoczynku i rekreacji na świeżym powietrzu. Park będzie pełnić funkcję rekreacyjno- wypoczynkowe i pozytywnie wpłynie na komfort życia mieszkańców. Ostateczna forma parku zostanie ustalona na etapie konsultacji społecznych, a jego realizacja odbywać się będzie w oparciu o ustalenia z Wnioskodawcami projektu budżetu obywatelskiego.
powrót