Projekty 2022 rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 45:

Lasery ku chwale Wojska Polskiego - zbiórka dla MDK Korczaka

Edycja Budżet Obywatelski 2022 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Bieńczyce

Opis projektu

Zadanie polega na zakupie lasera i prezentowanie Polskiej Historii w połączeniu z organizacją wydarzenia z okazji Święta Wojska Polskiego.   

Pierwsza część projektu zakładała  powstanie  Muralu  poświęconego 2 Pułkowi Lotniczemu na terenie Młodzieżowego  Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Krakowie, os. Kalinowe 18. Trzyczęściowy mural  został namalowany ze świadomością  historycznego znaczenia  tego ternu w drodze do formowania polskiego lotnictwa.  Uroczyste odsłonięcie Muralu odbyło się w sierpniu 2021r. Częścią wydarzenia były występy zespołu i solistów- uczestników zajęć MDK im. J.Korczaka. Celem wydarzenia było uświadomienie  i zrozumienie  roli wartości narodowo-patriotycznych  w życiu człowieka. Oprócz  artystycznych występów  przybyli goście obejrzeli wystawę plenerową, przybliżającą historię 2 Pułku Lotniczego. Wydarzenie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem i zachwytem społeczności krakowskiej i nowohuckiej.

Obecnie  planujemy zakup lasera prezentującego multimedialne  pokazy dotyczące Wojska Polskiego, który zostanie połączony z organizacją wydarzenia: Święto Niepodległości Ku Chwale Wojska Polskiego. W tym dniu planujemy specjalny pokaz dla mieszkańców Dzielnicy XVI Bieńczyce i zainteresowanych mieszkańców Krakowa. Podczas wydarzenia wystąpi orkiestra wojskowa z marżoretkami, grupa rekonstrukcyjna, dziecięce i młodzieżowe zespoły artystyczne Młodzieżowego Domu Kultury im. J.Korczaka  oraz zostaną zaproszeni mieszkańcy na piknik z wojskową grochówką. Wydarzeniu towarzyszyć będzie  wystawa  „BĘDZIE  WIELKA ALBO NIE BĘDZIE WCALE” wyświetlana w formie multimedialnej na budynku MDK (pokaz laserowy).

Zakupiony laser będzie służył w przyszłości podczas wydarzeń realizowanych przez Młodzieżowy  Dom Kultury im. J.Korczaka. Animacje  i ruchome obrazy, projektowane będą samodzielnie  przez MDK w zależności od okoliczności np.Narodowe Święto Niepodległości, Dzień Dziecka, Święto Dzielnicy XVI Bieńczyce, Święto Konstytucji 3 Maja oraz inne imprezy realizowane przez MDK im. J.Korczaka.

Planowana ilość odbiorców to uczestnicy zajęć MDK im.J.Korczaka ok.1300 osób oraz okoliczni mieszkańcy ok.2000 osób.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Gdzie jest dobre miejsce do szerzenia  kultury i historii?.... w Domu Kultury. Działanie naszego domu kultury wykraczają  poza granicę jednej dzielnicy, bo z zajęć korzystają dzieci z wielu krakowskich dzielnic. W 2021 roku w ramach jednego z projektów zostały wykonane piękne murale z okazji 100-lecia powstania 2 Pułku Lotniczego prezentujące Polską Historię, wyróżnione przez Ministra Obrony Narodowej. W ramach zadania planujemy zakup akcesoriów multimedialnych tj. lasera oraz zorganizowanie imprezy towarzyszącej z okazji Święta Wojska Polskiego.

PAMIĘTAJCIE O NAS!

Celem projektu jest:

-upowszechnienie tradycji patriotycznych nawiązujących do środowiska lokalnego związanego z działalnością 2 Pułku Lotniczego,

-zainteresowanie tradycją, obyczajami i historią Wojska Polskiego,

-uświadomienie i zrozumienie  roli wartości  narodowo-patriotycznych w życiu człowieka,

-kształtowanie postawy szacunku do wartości, symboli i tradycji narodowych,

-kształtowanie tożsamości narodowej i współuczestnictwa w pielęgnowaniu tradycji narodowych,

-tworzenie sytuacji wyzwalających emocjonalny związek z krajem ojczystym,

-zapoznanie uczestników (dzieci, młodzież) z symbolami ważnymi dla kraju rocznicami, pracą instytucji, które posiadają istotne znaczenie dla funkcjonowania państwa i miasta.  

 

 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Zakup lasera Zakup licencji, montaż i uruchomienie, instalacja zasilania, osterowania, szkolenie z obsługi 13 000,00 PLN
Organizacja imprezy towarzyszącej Przygotowanie wystawy 1 000,00 PLN
Organizacja imprezy towarzyszącej Druk plakatów promujących 1 500,00 PLN
Organizacja imprezy towarzyszacej Transport - wynajęcie busa związanego z organizacją wydarzenia 1 000,00 PLN
Zakup lasera Wybór oferty i zakup lasera 22 000,00 PLN
Organizacja imprezy towarzyszącej Piknik z grochówką 3 000,00 PLN
Organizacja imprezy towarzyszącej Orkiestra z marżoretkami 2 000,00 PLN
Organizacja imprezy towarzyszącej Wynajęcie Grupy Rekonstrukcyjnej 1 500,00 PLN
45 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Zakup lasera Zakup lasera I i II kwartał 2023
Organizacja imprezy towarzyszącej Impreza towarzysząca - realizacja IV kwartał 2023

Galeria

Załączniki

Charakterystyka długoterminowych skutków: Celem projektu jest wyposażenie Młodzieżowego Domu Kultury im. J Korczaka w laser, który będzie wykorzystywany do prezentacji podczas różnych wydarzeń i pokazów multimedialnych z okazji Święta Wojska Polskiego dla mieszkańców dzielnicy XVI Bieńczyce oraz mieszkańców Krakowa. Realizacja zadania przyczyni się do zwiększenia zainteresowania i upowszechnienia tradycji patriotycznych, nawiązujących do środowiska lokalnego związanego z działalnością 2 Pułku Lotniczego oraz tradycją, obyczajami i historią Wojska Polskiego.
powrót