Projekty 2022 rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 20:

ZAZIELEŃMY Prądnik!

Edycja Budżet Obywatelski 2022 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Dzielnica III Prądnik Czerwony

Opis projektu

Celem projektu jest utworzenie nowych nasadzeń zieleni (niskiej i wysokiej) na terenie dzielnicy III Prądnik Czerwony. Nasadzenia przede wszystkim roślin oczyszczających powietrze przyczynią się do zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza. Z kolei nasadzenia roślin cebulowych poprawią komfort życia mieszkańców oraz wpłyną pozytywnie na walory estetyczne krajobrazu. 

 

Autor projektu wyraża zgodę na zastosowanie alternatywnych rozwiązań nieprzewidzianych w tym projekcie, które spełniłyby jego podstawowe założenia. Wszystkie elementy zagospodarowania terenu, jak także konkretne lokalizacje, zostaną poddane analizie możliwości realizacji pod względem obowiązujących przepisów prawa na etapie sporządzania dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami. Docelowy projekt zagospodarowania terenu zostanie skonsultowany z autorem projektu Budżetu Obywatelskiego.

Projekt zostanie zrealizowany do wysokości wyznaczonych środków finansowych.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Nasadzenia roślin oczyszczających powietrze przyczynią się do zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza, poprawią komfort życia mieszkańców oraz wpłyną pozytywnie na walory estetyczne krajobrazu.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Nasadzenia różnorodnej roślinności Nasadzenia różnorodnej roślinności, w szczególności tej mającej zdolność do pochłaniania zanieczyszczonego powietrza oraz roślin cebulowych 150 000,00 PLN
150 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Nasadzenia zieleni Nasadzenia zieleni we wskazanych lokalizacjach 2023 rok
Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada utworzenie nowych nasadzeń zieleni niskiej i wysokiej na terenie dzielnicy III Prądnik Czerwony. Inwestycja poprawi czystość powietrza i estetykę otoczenia. Nowe nasadzenia wpłyną pozytywnie na odbiór dzielnicy przez mieszkańców i turystów zachęcając do spacerowania i spędzania czasu na świeżym powietrzu.
powrót