Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 23:

ROWEROWY KRAKÓW

Edycja Budżet Obywatelski 2022 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja:

Opis projektu

Transport na czterech kółkach przekonuje do siebie coraz więcej mieszkańców, co wiąże się z większymi wydatkami na infrastrukturę rowerową. Projekt "Rowerowy Kraków" to jeden z największych projektów rowerowych zgłoszonych w ostatnich latach w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa. 

 

 

Projekt zakłada budowę ścieżki rowerowej po południowej stronie ul. Lublańskiej na odcinku od ul. Młyńskiej do wysokości przejścia dla pieszych w okolicy przystanku autobusowego "Lublańska". Budowa ciągu będzie stanowić przedłużenie obecnej ścieżki od al. Bora-Komorowskiego oraz uzupełnienie budowy ścieżek rowerowych w ramach realizacji Krakowskiego Szybkiego Tramwaju IV (ul. Meissnera-Mistrzejowice). Warto wspomnieć, że jest to ważny łącznik tras rowerowych łączący wschodnią część Krakowa z zachodnią.

 

Oprócz budowy ścieżki rowerowej projekt zakłada montaż 2 samoobsługowych stacji napraw rowerów (Park Lotników Polskich, Park Miejski Bagry), które umożliwią cyklistom drobne naprawy. Będzie można napompować koło, dokręcić błotnik czy pedała, wyregulować hamulce itp. Stacje będą ogólnodostępne, wielofunkcyjne, dostępne przez całą dobę, a przede wszystkim łatwe w obsłudze. Dzięki jej wielofunkcyjnym elementom ze stacji będą mogli skorzystać również rodzice z dziećmi na wózkach, opiekunowie osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich czy okoliczni mieszkańcy przy napompowaniu piłki!

 

POSTAWMY NA ROWER!

UZASADNIENIE PROJEKTU

Rower staje się coraz bardziej atrakcyjnym środkiem transportu w mieście, co powoduje, że bieżące wydatki na infrastrukturę rowerową są niewystarczające. Budowa rozdzielonego chodnika i  drogi dla rowerów wpłynie pozytywnie na poprawę bezpieczeństwa zarówno pieszych jak i samych rowerzystów oraz będzie stanowić przedłużenie obecnej ścieżki rowerowej od strony al. Bora-Komorowskiego, co wpłynie na uatrakcyjnienie wyboru roweru jako środka transportu przez mieszkańców.

 

Z kolei samoobsługowe stacje napraw rowerów będą uniwersalne, dzięki niemu nie tylko rowerzyści będą mogli skorzystać, ale także rodzice z dziećmi w wózkach czy opiekunowie osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Zastosowana uniwersalna końcówka pompki do wentyla pozwoli napompować piłkę czy nawet materac! Dzięki doraźnej naprawie na pokonywanej trasie przez rowerzystów poprawi się nie tylko ich bezpieczeństwo, ale również innych uczestników ruchu ich otaczających.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy ścieżki rowerowej Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Lublańskiej z niezbędnymi uzgodnieniami 100 000,00 PLN
Roboty budowlane budowa drogi dla rowerów wraz z chodnikiem i stacjami naprawy rowerów 1 420 000,00 PLN
1 520 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Przetarg Przygotowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego, Zawarcie umowy z Wykonawcą I-II kw.2023 r.
dokumentacja projektowa Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej i niezbędnych uzgodnień, pozwoleń. II-IV 2023 rok
Roboty budowlane Budowa ścieżki rowerowej i chodnika wraz z oświetleniem, odwodnieniem i przekładkami kolidującego uzbrojenia oraz montaż 2 stacji naprawy rowerów I-IV kw.2024 r.

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Wybudowana ścieżka rowerowa o dł.600 m po południowej stronie ul.Lublańskiej wraz z montażem dwóch stacji naprawy rowerów w następujących lokalizacjach;Park Miejski Bagry wielkie i Park Lotników Polskich.
powrót