Projekty 2022 rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 24:

Przystań Kajakowa na Szlaku Kajakowym Dłubnia-Nowa Huta

Edycja Budżet Obywatelski 2022 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Park Krakowian / ul. Bardosa

Opis projektu

Przystań Kajakowa Nowa Huta to miejsce na Szlaku Kajakowym Dłubnia - Nowa Huta zapewniającą bezpieczne zatrzymanie się uczestników spływów kajakowych na brzegu wyposażone w małą architekturę turystyczną i piknikową również zapewniającą schronienie przed niedogodnymi warunkami atmosferycznymi.
 
Planowane miejsce utworzenia to działka miejska znajdująca się w Dzielnicy XVIII Nowa Huta, Jednostka ewidencyjna: Nowa Huta Numer obrębu: NH-46 Numer działki: 516/6 będąca Parkiem Krakowian a tym samym zarządzana przez Zarząd Zieleni Miejskiej. Zaproponowane miejsce posiada dogodne i bezpieczne miejsce do zatrzymania się na szlaku kajakowym.
 
Celem zadania jest utworzenie miejsca odpoczynku i schronienia dla osób korzystających ze Szlaku Kajakowego Dłubnia - Nowa Huta jakim jest Przystań Kajakowa. W miejscu tym będzie można odpocząć przed dalszą częścią spływu jak i schronić się przed niedogodnymi warunkami atmosferycznymi jakie nieprzewidzianie mogą wystąpić w trakcie kajakowej wycieczki. 

 
Miejsce powinno posiadać m.in. takie elementy małej architektury jak:
  • tablicę informacyjną wraz z regulaminem stanicy,
  • znak informacyjny o stanicy, 
  • ławki i stoliki piknikowe / ławostoły, 
  • kosze na śmieci, 
  • zadaszone miejsce chroniące przed wiatrem i deszczem, 
  • wyznaczone miejsce na grill/ognisko,
  • wyznaczone miejsce na rozbicie namiotu, 
  • przenośną ubikację szczególnie w okresie wakacyjnym. 
Wszystko powinno być utworzone z materiałów pochodzenia naturalnego.

Zadanie ma charakter ogólnomiejski co związane jest z faktem uczęszczania ze szlaku kajakowego a tym samym z planowanej Stanicy Kajakowej mieszkańców całego Krakowa ale również odwiedzających Kraków turystów.

Podane obiekty małej architektury stanowią przykład elementów wyposażenia i wskazówkę dla projektantów projektu budowlanego. Konkretne typy obiektów małej architektury i ich ilości zostają doprecyzowane na etapie uzgodnień branżowych (dostosowanie do przepisów prawa, m.in. odległości od budynków, dróg, strefy bezpieczeństwa, sieci infrastruktury technicznej). 

Autor projektu wyraża zgodę na zastosowanie alternatywnych rozwiązań nieprzewidzianych w tym projekcie, które spełniłyby jego podstawowe założenia. Wszystkie elementy zagospodarowania terenu, jak także konkretne lokalizacje, zostaną poddane analizie możliwości realizacji pod względem obowiązujących przepisów prawa na etapie sporządzania dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami. 

Docelowy projekt zagospodarowania terenu zostanie skonsultowany z autorem projektu Budżetu Obywatelskiego.
Projekt zostanie zrealizowany do wysokości wyznaczonych środków finansowych.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Podczas organizowanych na rzece Dłubni spływów uczestnicy bardzo często pytają o możliwość zatrzymania się na szlaku kajakowym. 
 
Szczególnie dotyczy to osób w podeszłym wieku, seniorów oraz rodziców z dziećmi. Miejsce dawać będzie schronienie przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi jakie mogą wystąpić podczas spływu jak i miejscem odpoczynku w trakcie spływu. Proponowane zadanie spełni całkowicie oczekiwania korzystających ze szlaku mieszkańców Krakowa.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Projekt Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami. 35 000,00 PLN
Realizacja Roboty budowlane 465 000,00 PLN
500 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Projekt Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami. 2023
Realizacja Roboty budowlane 2024

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada budowę przystani kajakowej w sąsiedztwie Parku Krakowian przy ul. Bardosa, na szlaku kajakowym Dłubnia – Nowa Huta. Realizacja projektu zwiększy atrakcyjność przedmiotowego terenu oraz przyczyni się do rozpropagowania kajakarstwa wśród mieszkańców Krakowa.
powrót