Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - Dzielnica VI NR 4:

Rewitalizacja terenu zielonego na osiedlu Widok

Edycja Budżet Obywatelski 2022 Projekt lokalny - Dzielnica VI Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Zaniedbany teren należący do miasta, działka nr 142/1 pomiędzy nowym przedszkolem nr 38 a blokiem przy Armii Krajowej 83

Opis projektu

Zadzenie kilkunastu drzew na wolnym terenie zielonym, zwłaszcza w pobliżu szerokiej asfaltowej drogi stanowiącej centralny deptak osiedla Widok, aby uzyskać cień w upalne dni. Drzewa mieszane posadzone na terenie ubiegłorocznej łąki kwietnej byłyby inwestycją w czynienie tej części osiedla przyjazną przestrzenią zieloną, a nie pustynniejącym – jak dziś – obszarem.

Wygodne brukowane chodniki (jak w innych częściach osiedla), zamiast zniszczonych płyt chodnikowych,  w tym ważnym miejscu – ciągu osiedlowym uczęszczanym wyjątkowo często, ponieważ łączący on najważniejsze punkty osiedla.

 
Nowe ławki w zamian starych, zniszczonych i niebezpiecznych w użyciu.

Warto zauważyć, że proponowane działania dotyczą terenu wyjątkowo zaniedbanego, negatywnie odstającego od obszarów, za które odpowiada Spółdzielnia.
 

Autor projektu wyraża zgodę na zastosowanie alternatywnych rozwiązań nieprzewidzianych w tym projekcie, które spełniłyby jego podstawowe założenia. Wszystkie elementy zagospodarowania terenu, jak także konkretne lokalizacje, zostaną poddane analizie możliwości realizacji pod względem obowiązujących przepisów prawa na etapie sporządzania dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami. Docelowy projekt zagospodarowania terenu zostanie skonsultowany z autorem projektu Budżetu Obywatelskiego.

Projekt zostanie zrealizowany do wysokości wyznaczonych środków finansowych.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Zasadzenie kilkunastu drzew na wolnym terenie zielonym, będzie wyrazem dbałości o środowisko oraz zdrowie i komfort mieszkańców. Zagajnik (jak w innych częściach osiedla) da cień w upalne dni i będzie przeciwdziałać coraz częstszym suszom, a także będzie równoważyć (przynajmniej częściowo) potęgujące skwar działanie dużych połaci asfaltu położonego na szerokiej alei ciągnącej się wzdłuż osiedla, w miejscu przeznaczonym m.in. na rekreację ale pozbawionym cienia!

 To zapewni – zarówno stałym mieszkańcom, jak i użytkownikom budowanego potężnego przedszkola – wygodę spacerów, estetykę otoczenia w ważnym, powszechnie uczęszczanym punkcie osiedla i będzie chronić środowisko, w którym żyjemy, przed negatywnymi skutkami zmian klimatycznych dających się dotkliwie odczuć w pozbawionych drzew zakątkach. Drzewa mieszane posadzone na terenie ubiegłorocznej łąki kwietnej byłyby inwestycją w czynienie tej części osiedla przyjazną przestrzenią zieloną, a nie pustynniejącym – jak dziś – obszarem.

Wygodne brukowane chodniki zamiast zniszczonych płyt chodnikowych, na których zawsze zalega woda lub lód w słotne i śnieżne dni – są szczególnie wskazane w tym ważnym miejscu – ciągu osiedlowym uczęszczanym wyjątkowo często, ponieważ łączącym najważniejsze punkty osiedla.


Nowe ławki w zamian starych, zniszczonych i niebezpiecznych w użyciu byłyby wygodne dla starszych osób, które często potrzebują odpocząć wracając do domu z ciężkimi dla nich zakupami, a także mogłyby służyć za schronienie przed słońcem w upalne dni, gdyż na tym terenie osiedla brakuje zacienionych miejsc z wygodnymi ławkami!
 
Warto zauważyć, że proponowane działania dotyczą terenu wyjątkowo zaniedbanego, negatywnie odstającego od obszarów, za które odpowiada Spółdzielnia.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Realizacja Zasadzenie drzew, remont chodnika, wymiana ławek 80 000,00 PLN
Projekt Wykonanie dokumentacji projektowej 35 000,00 PLN
115 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Projekt Wykonanie dokumentacji projektowej I-II kwartał 2023
Realizacja zasasadzenie drzew, naprawa chodników i ławek III-IV kwartał 2023

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada remont chodników, wymianę ławek oraz wykonanie nasadzeń zieleni. Wszystkie te działania przyczynią się do polepszenia wyglądu tej okolicy. Realizacja zadania uatrakcyjni teren osiedla i stworzy miejsce przyjazne lokalnej społeczności
powrót