Projekty 2022 rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 38:

Krakowski festiwal sportów i tradycji.

Edycja Budżet Obywatelski 2022 Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: SP 50 ul Katowicka 28 Kraków, Młynówka królewska.

Opis projektu

W swojej genezie zadanie zakłada organizacje eventu sporto- kulturalnego dla mieszkańców Krakowa bez znaczenia jaka jest ich metryka, pochodzenie  zadanie będzie polegać na organizacji gier i zabaw, turniejów, gry terenowej podchody związanych z legendami, tradycjami  Krakowa, dla różnych kategorii wiekowych oraz dla „grup mieszanych –rodzin” w formie różnych stacji na których wymagana będzie różna aktywność sportowa oraz odpowiedź napytanie związane z Krakowem.
Moją wielką intencją jest  aby bardzo trudnych czasach  na wschodzie ludzie  którzy w Krakowie znaleźli schronienie  mieli w miłych okolicznościach, podczas  zabawy, ruchu, możliwość  poznania naszego miasta , kultury, historii, legend. Zarówno dzieci tak licznie przybyłe jak i dorośli.
Planuje się stacje:- stacja ringo,- stacja gier zręcznościowych, - stacja gier
zespołowych, - stacja plażówki,- stacja ogólnej wiedzy o sporcie,- stacja rzutów osobistych - stacja sprawnościowa „na wesoło”, - stacja dance,- stacja - podchody,- stacja rzutów osobistych, - stacja fit + cross fit,- stacja stacja bule, - stacja twister oraz gra miejska wraz z legendami Krakowa i wiedzą o Krakowie ( jak nadanej stacji nie będzie wiedziało się odpowiedzi to można wybrać albo powrót do poprzedniej stacji, albo ćwiczenie i to upoważni do losowania kolejnego pytania) – gra dal całej rodziny. Zakłada się powstanie 13-16  stacji na której będą do wykonania pod okiem instruktorów różne aktywności sportowe – a w śród tych którzy zbiorą maksymalną ilość
punktów – tzn. zaliczą każdą stację zostaną rozlosowane nagrody w formie drobnego sprzętu sportowego, gadżetów oraz o słodyczy i pamiątek. Losowanie odbędzie się na koniec dnia:) a cały dzień uświetniać będzie muzyka oraz nawigować będzie zabawami konferansjer. Uczestnicy zostaną w rywalizacji sportowej podzieleni  na kategorie - każda z tych kategorii będzie miała podkategorię dzieląc uczestników wg kategorii wiekowej1. Soliści,-
dzieci, młodzież, dorośli2. Drużyny, rodziny, drużyny dziecięco – młodzieżowe Planuje się , że zadanie odbędzie się na obiektach sportowych np. obiekty ZSO 8, oraz  SP 50 w Krakowie- posiadają ogrodzonym duży teren rekreacyjny z boiskami typu orlik, do piłki plażowej, teren rekreacyjny, hala sportowa, dogodne położenie - wzdłuż Młynówki Królewskiej w Krakowie ( alejki spacerowe i park – gra miejska –terenowa). Planuje się że przez cały dzień w zadani weźmie min
1000 mieszkańców Krakowa. Planuje się realizację zadania 3.06.2023 w godzinach od 8 –20.Podstawowym celem jest promocja Krakowa jego tradycji, historii oraz krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych , ponadto celem jest również aktywizacja młodych mieszkańców regionu oraz integracja społeczna przez kulturę, historię miasta i aktywność ruchową, a także  a może przede wszystkim integrację społeczna emigrantów  z mieszkańcami.
Pomysł na realizację zadania jest pokłosiem analizy wyników badań rynku sportu i rekreacji ruchowej oraz obserwacji potrzeb społecznych po i w trakcie tak trudnego czasu jak
jest dla ludzi bez względu na wiek izolacja spowodowana stanem epidemii, który niewątpliwie bardzo odznaczy się i odznaczy na psychice ludzi tak bardzo na co dzień potrzebujących do funkcjonowania drugiego człowieka. Przez zabawy sportowe chcemy uspołecznić, odbudować relacje społeczne, zbudować siatkę relacji, integrować  ludzi,  budować nowe struktury, więzi a także dać ludziom oddech, tchnienie, pomóc zwalczać stres a po przez legendy Krakowa chcemy podkreślić jak ważna jest znajomość i tożsamość oraz duma z naszego miasta. Po dokładnej analizie nasuwa się tylko jeden wniosek a mianowicie brak eventów w formie pikników o charakterze sportowo – kulturalnym. lecz nie tych profesjonalnym ale tych opartych na grach i zabawach ruchowych dla „zwykłych mieszkańców” . Proponowany przez nas event ma charakter pikniku dla wszystkich pokoleń, wszystkich mieszkańców tych starych i  tych nowych, którzy tu  w Krakowie znaleźli bezpieczny dom. Projekt zadania zakłada bezpłatny udział w zadaniu dla mieszkańców
oraz ze może każdy mieszkaniec wsiąść w nim udział bez względu na wielki status społeczny. Projekt społeczny dla mieszkańców Krakowa propagujący zarówno tradycje, historie naszego miasta ale i aktywność sportową.
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Beneficjentami proponowanego zadania są mieszkańcy Krakowa  Ci „starzy”  i Ci „nowi”,   w każdym wieku bez jakichkolwiek selekcji. Zadanie jest zadaniem bezpłatnym dla jego odbiorców i jest zadaniem ogólnodostępnym. Z uwagi na fakt w jakich czasach przyszło nam żyć i jak będzie wyglądał świat po pandemii należy pamiętać ze ludzie będą koncentrować się na zaspokojeniu i zapewnieniu sobie i swoim bliskim tzw. podstawowych potrzeb a potrzeby rozrywki, integracji, rozwoju , kultury i sportu będą na znacznie dalszym planie. Zadanie też jest nacechowane ideą budowania siatki relacji, integracji społecznej, wsparcia  dla  ludzi którzy uciekając  przez wojną  w Krakowie znaleźli dom, a by podczas zabawy, ruchu mieli szanse poznać  innych Krakowian  oraz nasza  cudowną  historię, kulturę, tradycję.
Proponowane zadanie jest wynikiem głębokiej analizy warunków, możliwości i potrzeb mieszkańców naszego miasta zwłaszcza po czasach ograniczeń, izolacji, niepewności bardzo ważne dla budowania relacji społecznych jest wspólnie spędzony czas i to ten w życiu
realnym a nie wirtualnym jak przez minione tygodnie. Zadanie zakłada ze mieszkańcy będą mieli możliwość nie tylko spędzenia czasu na świeżym powietrzu ale również wyedukować się i poruszać, czy to indywidualnie czy w grupach. Mieszkańcy naszego miasta potrzebują spotkań, świadomości jak wiele miasto dla nich robiło i robi, a po przez element zadania w postaci gry terenowej z legendami pozwoli mocno zaznaczyć ze nie jest to po prostu piknik sportowy ale czas z Krakowem jego tradycją i kulturą w wykorzystaniem elementów gier i zabaw.
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Koszt najmu obiektów do zadania Wynajem obiektów sportowych oraz terenu do realizacji zadania - boiska sportowe wraz z zapleczem 20 000,00 PLN
Koszt zakupu sprzętu do zadania Zakup sprzętu sportowego i innych rzeczy potrzebnego do realizacji zadania, materiały papiernicze, głośnik, kable, worki,krzesła plastikowe, naczynia, odznaczniki, taśmy, koszyczki,środki czystości inne. 40 000,00 PLN
Zakup koszulek i strojów dla obsługi i wolontariusz Zakup strojów koszulek, kamizelek, dla wolontariuszy, obsługi zadania, w celu identyfikacji i unifikacji osób pracujących przy zadaniu 10 000,00 PLN
Zakup dyplomów dla uczestników Projekt + druk 10 000,00 PLN
Zakup wody Zakup wody i soczków dla uczestników zadania 8 000,00 PLN
Zakup nagród Zakup nagród rzeczowych, gadżetów, książek, słodyczy dla najmłodszych uczestników 17 000,00 PLN
Koszt instruktorów i trenerów Koszt instruktorów i trenerów - po 2 osoby na stację oraz zabezpieczenie zadania - 40 osób 40 000,00 PLN
Obsługa techniczna zadania Pracownicy techniczni przygotowujący obiekty do zadania 5 000,00 PLN
Promocja zadania Koszty związane z nadzorem i planem oraz realizacją promocji zadania w tym druk i projektowanie plakatów, innych gadżetów i innych czynności promocyjnych 25 000,00 PLN
Koordynacja zadania Prace związane z koordynacją zadania 8 000,00 PLN
Obsługa administracyjna zadania Prace administracyjne w zadaniu 4 000,00 PLN
Obsługa księgowo - kadrowa Prace ksiegowo kadrowe, rozliczeniowe. 10 000,00 PLN
Prawa autorskie Zgoda i koszty odtwarzania muzyki - zaiks 3 000,00 PLN
Konferansjer zadania Koszty związane z konferansjerką i moderatorem zadania 10 000,00 PLN
Ochrona zadania Koszty związane z ochroną realizacji zadania 10 000,00 PLN
Poczęstunek dla wolontariuszy Poczęstunek dla wolontariuszy 3 500,00 PLN
Apteczka Wyposażenie apteczki 1 500,00 PLN
Zabezpieczenie medyczne Obsługa medyczna - ratownictwo medyczne, punkt medyczny 10 000,00 PLN
Nadzór merytoryczny Nadzór merytoryczny, opracowanie zagadnień w 2 płaszczyznach: intelektualna, sportowa 15 000,00 PLN
250 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Rozpoczęcie realizacji zadania Przygotowanie informacji, plakatów, banerów na stronęinternetową, rozklejenie plakatów . Rozesłanie informacji dowspółpracowników w tym do wolontariuszy, zebranie komitetu organizacyjnego, ustalenie i zatwierdzenie planu i harmonogramu prac, regulaminów i innych dokumentów w tym planów stacji sportowych 1-20.04.2023
Zakup i zamówienie rzeczy do realizacji zadania. Zakup i zamówienie wszystkich niezbędnych rzeczy do realizacji zadania w tym dyplomy, materiały plastyczne,papiernicze, taśmy, do konkursów, koszulki, puchary ,woda, drobny poczęstunek, i inne). 1.04-3.06.2023
Podpisanie umów z wolontariuszami i osobami pracującymi przy zadaniu.podpisanie umów najmu obiektu sportowego Zatwierdzenie zapisów umów z osobami pracującymi przy zadaniu podpisanie umów najmu obiektów do zadania.Przygotowania zadania. 1.04-3.06.2023
Realizacja Festiwalu - obycie się zadania Odbycie się festiwalu 3.06.2023
Prace sprawozdawczo-raportująco – rozliczeniowe Prace sprawozdawczo- raportująco – rozliczeniowe.Realizacja prac sprawozdawczo raportujących,podsumowując zadanie, przygotowanie, opisanie wszystkich dokumentów 4.06-30.06.2023

Załączniki

Charakterystyka długoterminowych skutków: Beneficjentami proponowanego zadania są mieszkańcy Krakowa w każdym wieku bez ograniczeń. Zadanie jest zadaniem bezpłatnym dla jego odbiorców i jest zadaniem ogólnodostępnym. Zadanie zakłada, że mieszkańcy będą mieli możliwość nie tylko spędzenia czasu na świeżym powietrzu, ale również wyedukować się i poruszać, zarówno indywidualnie jak i w grupach.
powrót