Projekty 2022 rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 50:

W zdrowym ciele zdrowy duch

Edycja Budżet Obywatelski 2022 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Teren obiektu sportowego przy ul. Dziewiarzy, naprzeciwko Klubu Tyniec

Opis projektu

Zadanie zakłada usunięcie niepraktycznych elementów siłowni plenerowej a w jej miejsce budowę placu do Street workout oraz stojaków na rowery.  Całość zostanie zwieńczona nasadzeniami drzew, krzewów ozdobnych i bylin.

Autor projektu wyraża zgodę na zastosowanie alternatywnych rozwiązań nieprzewidzianych w tym projekcie, które spełniłyby jego podstawowe założenia. Wszystkie elementy zagospodarowania terenu, jak także konkretne lokalizacje, zostaną poddane analizie możliwości realizacji pod względem obowiązujących przepisów prawa na etapie sporządzania dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami. Docelowy projekt zagospodarowania terenu zostanie skonsultowany z autorem projektu Budżetu Obywatelskiego.

Projekt zostanie zrealizowany do wysokości wyznaczonych środków finansowych.

UZASADNIENIE PROJEKTU

W tej części osiedla istnieje plac zabaw dla dzieci i brakuje tam miejsca gdzie mogła by spędzić czas młodzież i dorośli. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje utworzenie tam terenu sportu i rekreacji.

Realizacja tego projektu przyczyniłaby się do aktywnego i twórczego spędzania przez dzieci i dorosłych wolnego czasu.
Siłownia zewnętrzna street workout zwiększy atrakcyjność tego terenu. Przedmiotowy projekt ma na celu aktywizacje lokalnej społeczności w tak ważnych aspektach jak zdrowie, kultura fizyczna, rodzinne spędzanie wolnego czasu..

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
dokumentacja projektowa projektowej, uzyskanie uzgodnień,realizacja projektu 35 000,00 PLN
Realizacja Wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania. 100 000,00 PLN
135 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Dokumentacja Opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie opinii, uzgodnień 2023
Wykonanie Zakup i montaż urządzeń 2024
Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada montaż urządzeń do Street Workout. Inwestycja przyczyni się do stworzenia atrakcyjnej przestrzeni, zachęcając mieszkańców z każdej z grup wiekowych do aktywnego spędzania czasu i pozwoli na poprawę sprawności fizycznej lokalnej społeczności.
powrót