Projekty 2022 rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 36:

U-DA-SIE ! Rewitalizacja Schodów Kalwaryjska-Zamoyskiego

Edycja Budżet Obywatelski 2022 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: ul.Kalwaryjska, ul.Zamoyskiego, Kraków -Podgórze

Opis projektu

Celem projektu jest rewitalizacja schodów między ulicami Kalwaryjską a Zamoyskiego w Podgórzu polegająca na wymianie istniejącej nawierzchni, oświetlenia (wymiana opraw) oraz elementów małej architektury i zieleni.

W ramach zadania należy opracować dokumentację projektową, pozyskać wszelkie niezbędne opinie, warunki, decyzje, w tym pozwolenie konserwatorskie oraz wykonać roboty budowlane.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Rewitalizacja schodów Kalwaryjska/Zamoyskiego jest konieczna ze względu na ich obecny stan techniczny i wizualny. Schody wpisały się w krajobraz Podgórza,a po ich rewitalizacji staną się prawdziwą jego atrakcją i powodem do dumy dla całego Krakowa.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Dokumentacja projektowa Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownych decyzji administracyjnych 100 000,00 PLN
Roboty budowlane Wykonanie robót budowlanych w terenie 802 000,00 PLN
902 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Dokumentacja projektowa Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownych decyzji administracyjnych II-IV kw.2023 r.
Rboty budowlane Wykonanie robót budowlanych w terenie Ii-IV kw.2024 r.
Charakterystyka długoterminowych skutków: Rewitalizacja schodów o długości około 45 m spowoduje, że przywrócone zostaną walory techniczne i estetyczne niniejszego obiektu.
powrót