Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - Dzielnica X NR 12:

Młodzi w bibliotece!

Edycja Budżet Obywatelski 2022 Projekt lokalny - Dzielnica X Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Filia nr 36 Biblioteki Kraków ul.Niewodniczańskiego 123, Filia nr 37 Biblioteki Kraków ul. Sztaudyngera 5

Dodatkowe lokalizacje: Filia nr 36 Biblioteki Kraków ul.Niewodniczańskiego 123, Filia nr 37 Biblioteki Kraków ul. Sztaudyngera 5

Opis projektu

Filia 36 oraz  37 to oddalone od centrum Krakowa filie Biblioteki Kraków prowadzące działalność w Dzielnicy X Swoszowice. Są to bezpłatne  i ogólnodostępne placówki kultury w najbliższej okolicy. Rozbudowa osiedli wpływa na wzrost liczby czytelników, bo zamieszkują je przeważnie rodziny z dziećmi i młodzieżą. Konieczne jest więc zakupienie dodatkowego księgozbioru przeznaczonego dla dzieci i młodzieży oraz zaprenumerowanie czasopism adekwatnych do wieku czytelników. Przychodzą oni do tych bibliotek i poszukują interesujących książek oraz komiksów. Jeżeli biblioteki będą dysponować bogatym i ciekawym księgozbiorem, to najmłodsi staną się ich stałymi gośćmi. Wpłynie to na kształtowanie nawyku czytania i znaczący wzrost czytelnictwa w tej grupie wieku.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Poszerzenie księgozbioru dla dzieci i młodzieży o najnowsze książki i komiksy,
Wzrost liczby młodych czytelników,
Kształtowanie nawyku czytania,
kształtowanie samodzielności w wyborze literatury oraz nawyku dbania o książki
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Zakup nowości Zakup książek i komiksów dla dzieci i młodzieży 10 000,00 PLN
Prenumerata czasopism Prenumerata czasopism dla dzieci i młodzieży 900,00 PLN
Oznakowanie Druk naklejek informacyjnych 100,00 PLN
11 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Zakup nowości Zakup książek i komiksów dla dzieci i młodzieży I-IV kwartał 2023
Prenumerata czasopism Prenumerata czasopism dla dzieci i młodzieży I- IV kawartał 2023
Oznakowanie Oznakowanie zakupionych książek i zaprenumerowanych czasopism I-IV kwartał 2023
Charakterystyka długoterminowych skutków: Promocja czytelnictwa wśród młodzieży oraz rodzin z dziećmi, zwiększenie zasobu bibliotecznego o książki, w tym komiksy oraz o czasopisma dla dzieci i młodzieży.
powrót