Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - Dzielnica III NR 26:

100 drzew dla Dzielnicy III Prądnik Czerwony!

Edycja Budżet Obywatelski 2022 Projekt lokalny - Dzielnica III Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Dzielnica III Prądnik Czerwony

Opis projektu

Drzewa stanowią kluczowy element dla poprawy jakości powietrza, szczególnie w miastach z bardzo gęstą zabudową. Są bowiem doskonałym „pochłaniaczem” CO2 z atmosfery; przez co w znaczny sposób łagodzą efekt cieplarniany i stabilizują klimat.
Kolejną role, jaką spełniają drzewa jest regulacja klimatu poprzez utrzymywanie odpowiedniej wilgotności powietrza oraz łagodzenie nagłych zmian temperatury. Korzenie drzew i krzewów spowalniają procesy erozji gleb, przez co wpływają na zmniejszenie zanieczyszczenia wód. Służą również jako zapory przeciwwietrzne, przeciwśnieżne, przeciwpowodziowe, a sadzone wzdłuż ruchliwych dróg skutecznie tłumią hałas. Stanowią też naturalną przeszkodę ograniczającą rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w powietrzu tworząc zielone ekrany. Poprawiają retencję wody oraz miejską bioróżnorodność stanowiąc schronienie dla owadów lub zwierząt.


Sugeruje się nasadzenia drzew odpornych na zmiany klimatu, w szczególności takich jak: buk zwyczajny, jesion wyniosły, dąb szypułkowy i dąb bezszypułkowy czy jodła pospolita. Ponadto sadzonki drzew powinny mieć rozmiar min.16-18 cm w obwodzie pnia.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Z uwagi na postępującą intensywną zabudowę w Krakowie niszczone są tereny zielone oraz wycinane duże, wartościowe drzewa.    W wyniku realizacji proponowanego projektu w Dzielnicy III zwiększy się liczba drzew, które będą służyć Mieszkańcom przez długie lata.

 
Zieleń znacząco wpływa na poprawę samopoczucia osób, zatem nowe tereny zielone będą spełniały funkcję rekreacyjną i estetyczną przy okazji tworząc pozytywny bioklimat. Będzie to miało ogromne znaczenie w przyszłości, gdyż w coraz bardziej zabetonowanej przestrzeni naszego miasta zieleń będzie dawała wytchnienie w czasie upałów przyczyniając się do poprawy jakości powietrza.

Dodatkowo, osobiste zaangażowanie Mieszkańców w realizację projektu przyczyni się do zwiększenia Ich świadomości ekologicznej oraz integracji Społeczności lokalnej.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Sadzenie drzew Zakup sadzonek i realizacja nasadzeń. 120 000,00 PLN
120 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Ustalenie lokalizacji nasadzeń Ustalenie lokalizacji nasadzeń poprzez wskazania Mieszkańców i Radę Dzielnicy. I-II kw. 2023
Nasadzenie drzew Zakup sadzonek i realizacja nasadzeń. II-IV kw 2023

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada nasadzenia ok. 100 dużych sadzonek drzew na terenie dzielnicy III. Inwestycja poprawi estetykę otoczenia oraz w przyszłości będzie sprzyjać Mieszkańcom poprzez poprawę jakości powietrza i klimatu.
powrót