Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - Dzielnica V NR 14:

Ogrodowa Czytelnia na Litewskiej

Edycja Budżet Obywatelski 2022 Projekt lokalny - Dzielnica V Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: ZSP nr 18 w Krakowie, ul.Litewska 34, działka nr K-46, 114/2

Opis projektu

„Ogrodowa Czytelnia na Litewskiej” to pomysł na doposażenie przyszkolnego terenu zielonego i stworzenie miejsca, gdzie mieszkańcy będą mogli wymieniać się książkami za pośrednictwem specjalnej szafki book-crossingowej, poczytać na świeżym powietrzu lub odpocząć w ogrodowej altanie.

Teren ten ma potencjał, by stać się modelowym przykładem przestrzeni dopasowanej do potrzeb wszystkich jej użytkowników niezależnie od wieku. Będą oni mogli integrować się, podejmować wspólne inicjatywy, wypoczywać, promować różne modele aktywnego spędzania czasu – charakterystyczne dla młodszych i starszych osób.
Teren zielony otaczający szkołę zyskuje w ostatnich latach nowe funkcje. Służy on między innymi realizacji projektów skierowanych do mieszkańców Dzielnicy V - w 2019 roku szkoła rozpoczęła, pod opieka ZZM, realizację projektu „Ogród z klasą”, w którym przewidziano zagospodarowanie miejsca jako przestrzeni edukacyjnej oraz integracyjnej dla uczniów, przedszkolaków, ich rodzin, seniorów z działającego w szkole Centrum Aktywności Seniora oraz innych mieszkańców Dzielnicy V. Rozpoczęto realizację nasad warzyw, kwiatów, krzewów owocowych - służyć ma to m.in. zapoczątkowaniu nie tylko działalności edukacyjnej, ogrodniczej na zewnątrz szkoły, ale też promowaniu idei aktywnego spędzania czasu na wspólnym działaniu różnych grup wiekowych.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Potrzeba stworzenia przestrzeni o charakterze integracyjnym, wyrasta z braku dzielnicowych rynków – placów, będących odwiecznym miejscem spotkań różnych grup wiekowych. Urządzone przestrzenie dzielone mają w okolicy charakter głównie liniowy (Młynówka Królewska). Znajdują się tam miejsca dedykowane rożnym grupom społecznym i wiekowym (place zabaw dla mniejszych dzieci, boiska sportowe głównie dla młodzieży i dorosłych, siłownie plenerowe, stoliki szachowe dla osób starszych). Brak jednak punktu, gdzie wszystkie te grupy mogłyby spotykać się wspólnie, integrować się w większym gronie na świeżym powietrzu. Prezentowany projekt daje taką możliwość, a ponadto powstaje na terenie placówki, w której wspomniane grupy już działają i przenikają się (przedszkole, szkoła, CAS), a w bliskim sąsiedztwie znajdują się jeszcze dwie szkoły podstawowe, przedszkola i żłobki.

Realizacja projektu sprzyjać będzie promocji czytelnictwa.
 

Autor projektu wyraża zgodę na zastosowanie alternatywnych rozwiązań nieprzewidzianych w tym projekcie, które spełniłyby jego podstawowe założenia. Wszystkie elementy zagospodarowania terenu zostaną poddane analizie możliwości realizacji pod względem obowiązujących przepisów prawa na etapie sporządzania dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami. Docelowy projekt zagospodarowania terenu zostanie skonsultowany z autorem projektu Budżetu Obywatelskiego.

Projekt zostanie zrealizowany do wysokości wyznaczonych środków finansowych.

Podane obiekty małej architektury stanowią przykład elementów wyposażenia i wskazówkę dla projektantów projektu budowlanego. Konkretne typy obiektów małej architektury i ich ilości zostają doprecyzowane na etapie uzgodnień branżowych (dostosowanie do przepisów prawa, m.in. odległości od budynków, dróg, strefy bezpieczeństwa, sieci infrastruktury technicznej). Docelowy projekt zagospodarowania terenu zostanie skonsultowany z autorem projektu Budżetu Obywatelskiego.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Dokumentacja projektowa Opracowanie projektu i uzyskanie wymaganych pozwoleń 25 000,00 PLN
Realizacja realizacja projektu do wysokości środków finansowych 75 000,00 PLN
100 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Opracowanie dokumentacji projektowej Opracowanie mapy, dokumentacji projektowej, uzyskanie ewentualnych uzgodnień i wymaganych pozwoleń pierwsza połowa 2023
Budowa altany, montaż wyposażenia Prace budowlane planuje się na okres wakacyjny druga połowa 2023

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada zagospodarowanie terenu przy ZSP nr 18 pod plenerową mini-bibliotekę. W ramach realizacji projektu powstałaby przestrzeń dopasowana do potrzeb wszystkich jej użytkowników niezależnie od wieku. Użytkownicy mogliby integrować się, podejmować wspólne inicjatywy, wypoczywać czy promować różne modele aktywnego spędzania czasu. Projekt ten to pomysł na doposażenie przyszkolnego terenu zielonego i stworzenie miejsca, gdzie mieszkańcy będą mogli wymieniać się książkami za pośrednictwem specjalnej szafki bookcrossingowej, poczytać na świeżym powietrzu lub odpocząć w ogrodowej altanie.
powrót