Projekty 2022 rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 56:

999 000 zł na Park Kurdwanowski

Edycja Budżet Obywatelski 2022 Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Park Kurdwanowski

Opis projektu

Dofinansowanie prac związanych z rewitalizacją Parku Kurdwanowskiego. W ramach projektu planowane jest zagospodarowanie całego terenu parku poprzez m.in. remont alejek, montaż nowych ławek i koszy, atrakcje dla
dzieci i młodzieży.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Rewitalizacja Parku Kurdwanowskiego wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 149 ma
duże znaczenie nie tylko dla mieszkańców osiedla, ale i całej społeczności dzielnic podgórskich. Park stanowi

miejsce wypoczynku i rekreacji mieszkańców Krakowa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.
 
Zdjęcie: zzm.krakow.pl

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Zwiększenie budżetu na rewitalizację Parku Kurdwanowskiego Zwiększenie budżetu na rewitalizację Parku Kurdwanowskiego 999 000,00 PLN
999 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Realizacja rewitalizacji Parku Kurdwanowskiego Realizacja rewitalizacji Parku Kurdwanowskiego 2023

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada dofinansowanie rewitalizacji Parku Kurdwanowskiego. Jego realizacja pozwoli na szybsze zakończenie prac w ww. zakresie.
powrót