Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - Dzielnica IV NR 64:

Poidła parkowe w Parku Krowoderskim i Białoprądnickim

Edycja Budżet Obywatelski 2022 Projekt lokalny - Dzielnica IV Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Park Krowoderski i Park Białoprądnicki

Dodatkowe lokalizacje: Projekt przewiduje umieszczenie dwóch poideł w Parku Krowoderskim i Białoprądnickim. Szczegółową lokalizację ustaliłby Urząd Miasta, po rozpoznaniu technicznym, tam, gdzie byłoby to możliwe. Istotne jest to, aby poidła znalazły się w możliwie jak najbliższej lokalizacji obu parków.

Opis projektu

Projekt przewiduje montaż dwóch poideł z wodą pitną na terenie Parków: Krowoderskich i Białoprądnickiego. Urządzenia powinny być dostępne dla każdego, także dla czworonogów, wyposażone w trzy krany na różnych wysokościach. Z uwagi na bliskość placu zabaw w Parku Białoprądnickim, miejsca zabaw dla dzieci czy boisk do gry w koszykówkę i miejsca dla skejtów w Parku Krowoderskim przewiduje się dodatkowy kran na umycie rąk. 

 
Urządzenie powinno być dostępne dla każdego (dorosły, dziecko, w tym z niepełnosprawnością), także dla czworonogów, a więc musi być wyposażone w trzy krany i misy usytuowane na różnych wysokościach. Poidła pozwolą ugasić pragnienie osobie dorosłej, dziecku lub osobie na wózku inwalidzkim oraz napoić czworonoga. Zastosowane kraniki powinny też umożliwiać napełnienie butelki wodą, przez co zostanie ograniczona ilość plastikowych butelek. Dodatkowo z uwagi na bliskość placu zabaw oraz miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży (jako uzupełnienie instalacji) powinien zostać zamontowany dodatkowy kran służący umyciu rąk i opłukaniu zabawek z piasku.
Projekt obejmuje zakup urządzeń, dokładne wyznaczenie miejsca instalacji, opracowanie dokumentacji technicznej, przeprowadzenie robót budowlanych polegających na instalacji poidła i przyłączenie go do sieci wodociągowej oraz utrzymanie poidła wraz z dezynfekcją.
 
W Parku Krowoderskim projekt zostanie wykonany zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową Zarządu Zieleni Miejskiej.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Parki Krowoderski i Białoprądnicki to jedne z najchętniej odwiedzanych terenów rekreacyjnych na Prądniku Białym.  Niewątpliwie, jest to jedno z ulubionych miejsc spacerów z dziećmi, z czworonogami i spędzania czasu aktywnej młodzieży, dorosłych oraz seniorów. 
Umieszczenie poideł z wodą pitną jest uzasadnione z wielu względów - nie tylko znacznie poprawi komfort przebywania na terenie parku poprzez umożliwienie ugaszenia pragnienia, napełnienia butelki wielorazowego użytku oraz napojenie zwierzęcia. Nie bez znaczenia jest też możliwość lepszego zadbania o higienę poprzez częste umycie rąk sobie i dzieciom.
Wartością dodaną takiego przedsięwzięcia jest możliwość ograniczenia używania plastiku przez mieszkańców. 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Realizacja projektu Realizacja projektu 233 000,00 PLN
Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie niezbędnych pozwoleń opracowanie dokumentacji projektowej 20 000,00 PLN
253 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Montaż dwóch poideł parkowych. Kampania przeprowadzona zostanie po zamontowaniu poidełek parkowych Montaż po wyznaczeniu najodpowiedniejszej lokalizacji w zasięgu krakowskich wodociągów na terenie bądź możliwie najbliżej obok parków druga połowa 2023
Opracowanie dokumentacji projektowej Opracowanie dokumentacji projektowej pierwsza połowa 2023

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada montaż 2 poideł odpowiednio w Parku Krowoderskim i Białoprądnickim. Realizacja ułatwi życie użytkowników parków, przyczyni się do swobodniejszego korzystania z nich i wpłynie pozytywnie na otoczenie.
powrót