Projekty 2022 rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 158:

Wielicka jak Konopnickiej! Więcej nowych drzew dla Krakowa

Edycja Budżet Obywatelski 2022 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Fragment ul. Wielickiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Teligi do skrzyżowania z ul. Bieżanowską. Obszar wzdłuż ścieżki rowerowej oraz pomiędzy jedzdniami ul. Wielickiej.

Opis projektu

Celem projektu jest zasadzenie drzew i krzewów wzdłuż ulicy Wielickiej na następujących odcinkach:

 

Odcinek 1
  • od skrzyżowania z ulicą Wolską do skrzyżowania z ulicą Prostą/Wlotową
Odcinek 2
  • od skrzyzowania z ulica Prostą/Wlotową do skrzyżowania z ulicą Facimiech

Odcinek 3

  • od skrzyżowania z ulicą Facimiech do kładki dla pieszych w pobliżu centrum handlowego

Nasadzenia zostaną wykonane po przeanalizowaniu terenu (w tym sieci podziemnych) oraz wskazaniu dogodnych miejsc dla drzew i krzewów przez projektanta. Dodatkowo dla drzew zostaną zakupione worki nawadniające.

Autor projektu wyraża zgodę na zastosowanie alternatywnych rozwiązań nieprzewidzianych w tym projekcie, które spełniłyby jego podstawowe założenia. Wszystkie elementy zagospodarowania terenu, jak także konkretne lokalizacje, zostaną poddane analizie możliwości realizacji pod względem obowiązujących przepisów prawa na etapie sporządzania dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami. Docelowy projekt zagospodarowania terenu zostanie skonsultowany z autorem projektu Budżetu Obywatelskiego.

Projekt zostanie zrealizowany do wysokości wyznaczonych środków finansowych.

 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Jakie są korzyści z zieleni rosnącej w mieście?
  • poprawiają mikroklimat wzbogacając powietrze w tlen, podnosząc wilgotność powietrza i zmniejszając dobowe wahania temperatury, jonizując korzystnie powietrze i wydzielając bakteriobójcze fitoncydy,
  • rozpraszają fale dźwiękowe, a więc zmniejszają uciążliwość hałasu,
  • zatrzymują pyły i inne zanieczyszczenia,
  • rozpraszają strumienie powietrza zmniejszając uciążliwość silnych wiatrów,
  • zapewniają cień w upalne dni i ułatwiają cyrkulację powietrza,
 
Ulica Wielicka jest jedną z głównych arterii miejskich charakteryzujących się bardzo dużym natężeniem ruchu kołowego i hałasu. Nasadzenia poprawią estetykę tego obszaru miasta, zapewnią niezbędny cień wzdłuż ścieżki rowerowej i pozostałych ciągów komunikacyjnych, a także poprawią naturalną retencję wody na obszarze realizacji projektu. Zazieleniona ulica Wielicka będzie dużo lepiej komponować się z planowanym Zielonym Pierścieniem Podgórza, który przecina na całej długości oraz wtopi się w krajobraz sąsiadujących parków między innymi Parkiem Rzecznym Drwinka i Parkiem Jerzmanowskich

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Projekt Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami. 50 000,00 PLN
Realizacja Wykonanie nasadzeń 600 000,00 PLN
Pielęgnacja Pielęgnacja wykoanych nasadzeń wraz z zakupem worków nawadniających oraz podlewaniam 120 000,00 PLN
770 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Realizacja zadania Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami oraz wykonanie nasadzeń. 2023
Pielęgnacja Pielęgnacja wykonanych nasadzeń 2024

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada wykonanie nasadzeń wzdłuż ul. Wielickiej, na odcinku od skrzyżowania z ul. Teligi do skrzyżowania z ul. Bieżanowską. W przypadku jego realizacji zwiększy się ilość cienia na ww. odcinku. Dodatkowo zieleń wpłynie pozytywnie na jakość powietrza w tym rejonie.
powrót