Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - Dzielnica V NR 15:

Siłownia zewnętrzna dla dzieci - II etap

Edycja Budżet Obywatelski 2022 Projekt lokalny - Dzielnica V Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: ZSP nr 18 w Krakowie, ul.Litewska 34.

Opis projektu

Teren zielony otaczający szkołę zyskuje w ostatnich latach nowe funkcje, a znajdujące się tutaj obiekty sportowe
przyciągają okolicznych mieszkańców z różnych grup wiekowych. W zeszłorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa projekt utworzenia plenerowej siłowni dla dzieci został przeznaczony do realizacji. W ramach II etapu zakłada się doposażenie siłowni w kolejne urządzenia oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznych.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Dzieci często wykazują zainteresowanie siłowniami zewnętrznymi, jednak zamontowane tam urządzenia nie są
dopasowane do ich wzrostu i umiejętności. Tak zrodził się pomysł stworzenia siłowni dla dzieci. Sprzęty
zaprojektowane są pod kątem małych użytkowników, będą przyzwyczajać dzieci do korzystania z siłowni i
popularyzować sportowy tryb życia, a wszystko to na świeżym powietrzu!

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Tablica informacyjna 500,00 PLN
Uporządkowanie terenu Przygotowanie terenu do montażu urządzeń - oczyszczenie gruntu z odpadów budowlanych, wyrównanie powierzchni terenu, montaż urządzeń, obsianie trawą, wykonananie nawierzchni bezpiecznych 32 000,00 PLN
Urządzenie sportowe Siłownia plenerowa będzie wyposażone w urządzenia sportowe dostosowane dla dzieci 11 000,00 PLN
Dokumentacja projektowa Opracowanie projektu siłowni zewnętrznej i uzyskanie wymaganych pozwoleń. 3 500,00 PLN
47 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Opracowanie dokumentacji i uzyskanie pozwoleń pierwsza połowa 2023
Montaż siłowni zewnętrznej, uporządkowanie terenu druga połowa 2023

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Budowanie wzajemnych relacji sąsiedzkich, integracja lokalnej społeczności, rozrywka, możliwość wspólnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu, rozwój kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Krakowa.
powrót