Projekty 2022 rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 78:

Kraków pomaga mieszkańcom z Ukrainy - Centrum Pomocowe

Edycja Budżet Obywatelski 2022 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Biuro Fundacji ,,Wygrajmy Siebie" ul. Kurczaba 3 lok.5

Opis projektu

W Krakowie, szczególnie w obecnej sytuacji społecznej i geopolitycznej jest wiele osób potrzebujących pomocy. Są to często osoby z niepełnosprawnościami, rodzice i opiekunowie ciężko chorych dzieci, ludzie starsi i nieporadni a obecnie uchodźcy wojenni z Ukrainy. Obok osób potrzebujących jest bardzo dużo ludzi dobrej woli, którzy chcą pomagać i szukają zaangażowania w wolontariacie. Dlatego Centrum Pomocowe ma ideę łączenia biznesu, społeczników, samorządowców z osobami o szczególnych potrzebach – istotna w projekcie jest współpraca Organizacji Pozarządowych, Dzielnic Miasta jak i konkretnych komórek i wydziałów UMK. Ideą przewodnią projektu jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego, w którym osoby lepiej radzące sobie, są w stanie zaangażować się w pomoc słabszym i potrzebującym. W założeniach zadania jest organizacja eventów i akcji charytatywnych oraz społecznych. Ważnym elementem zadania jest budowanie przestrzeni wolontariackiej i promowanie idei wolontariatu. Istotne są działania wolontariackie  m.in. w Uniwersyteckim Szpitalu przy ul. Jakubowskiego w Krakowie jak i Dziecięcym Szpitalu w Prokocimiu. Ważnym działaniem jest też próba utworzenia Młodzieżowej Rady Wolontariatu z przedstawicielami studentów, uczniów. Projekt przewiduje szkolenia m.in. dla szkolnych kół wolontariatu (od. 10 szkoleń dla ok. 200 osób). Projekt zakłada, że minimum 50 osób skorzysta z pomocy wolontaryjnej.

Miejscem łączącym osoby potrzebujące i chcące pomagać będzie biuro krakowskiej Fundacji

„Wygrajmy Siebie”, która od kilku lat prowadzi podobne działania na szczeblu dzielnicy XII. Lokal jest na parterze, nie ma barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Centrum Pomocowe ma być otwarte minimum 20 godzin w tygodniu. Tu mają odbywać się szkolenia wolontariackie i będą przygotowywane akcje społeczne i charytatywne (ok. 10 akcji).

UZASADNIENIE PROJEKTU

Fundacja ,,Wygrajmy Siebie" po kilku latach prowadzenia Centrum Pomocowego dla Dzielnicy XII, chce rozszerzyć zakres swoich działań na całe miasto. Projekt Centrum Pomocowego dla Mieszkańców Krakowa bazuje na potrzebach mieszkańców Dzielnicy XII miasta Krakowa. Z rozmów, badań społecznych widzimy, że tego typu przestrzenie są bardzo potrzebne, dlatego chcemy rozszerzać działania. Widzimy, że ludzie chcą pomagać, ale potrzebna jest pomoc systemowa, oparta na partnerstwach biznesowych społecznych i samorządowych. Centrum Pomocowe ma być swego rodzaju pośrednikiem i pełnić rolę informacyjną. Z doświadczeń ostatnich miesięcy widzimy, że najwięcej problemów rodzi się w komunikacji.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Księgowość Obsługa księgowa projektu 5 000,00 PLN
Opłaty pracownicze i administracyjne Opłaty leżące po stronie pracodawcy 10 000,00 PLN
Akcje społeczne i charytatywne Organizacja akcji społecznych i charyatywnych 25 000,00 PLN
Promocja projektu i akcji Promocja projektu i akcji 2 000,00 PLN
Zatrudnienie koordynatora projektu Osoba, która będzie zarządzać i koordynować funkcjonowanie projektu. 43,50 zł brutto x 400 godzin 17 400,00 PLN
Zatrudnienie opiekuna ds. wolontariatu Osoba, która będzie opiekowała się wszystkimi wolontariuszami i działaniami wolontariackimi. 30 zł brutto x 880 h 26 400,00 PLN
Zatrudnienie opiekuna ds. podopiecznych i potrzebujących Osoba, która będzie opiekować się podopiecznymi i potrzebującymi. 30 zł brutto x 880 h 26 400,00 PLN
Zatrudnienie pracownika biurowego Osoba, która będzie prowadzić dokumentację i prowadzić biuro Centrum Pomocowego 25 zł brutto x 440 h 11 000,00 PLN
Doposażenie Biura Doposażenie biura 5 000,00 PLN
Transport Opłaty związane z transportem 5 800,00 PLN
Telefon Rachunki za telefon 500,00 PLN
Wolontariat Stypendia i nagrody dla najaktywniejszych wolontariuszy 3 500,00 PLN
Wynajem biura Opłaty związane z wynajmem biura 12 000,00 PLN
150 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Prowadzenie wolontariatu Prowadzenie na terenie miasta projektów wolontariackich, nabór i aktywizacja wolontariuszy do akcji społecznych i charytatywnych cały rok
Organizacja akcji społecznych i charytatywnych Organizacja minimum 4 akcji społecznych i charytatywnych (np. koncerty, wydarzenia sportowe) cały rok
Prowadzenie biura Centrum Pomocowego Prowadzenie biura Centrum Pomocowego 20 h tygodniowo (80 godzin miesięcznie) cały rok
Szkolenia i warsztaty Prowadzenie ok. 10 szkoleń/warsztatów oraz spotkań cały rok
Charakterystyka długoterminowych skutków: Obranie kierunku pomocy innym i promowania działania na rzecz innych osób przyczyni się do rozpowszechnienia wolontariatu, zwiększając wiedzę i świadomość ludzi na temat realizacji pomocy w powyższej formie. Działania na rzecz drugiego człowieka, w szczególności na rzecz Ukraińców i Ukrainek przyczyniają się do zwiększania poczucia bycia potrzebnym, konstruktywnie wykorzystując czas wolny przez osoby będące wolontariuszami.
powrót