Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - Dzielnica X NR 13:

MURAL ANTYSMOGOWY przy MYŚLENICKIEJ zamiast szpetnego muru

Edycja Budżet Obywatelski 2022 Projekt lokalny - Dzielnica X Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja:

Opis projektu

MURAL ANTYSMOGOWY ZAMIAST SZPECĄCEGO MURU PRZY UL. MYŚLENICKIEJ W SWOSZOWICACH
Podobny mural powstał w zeszłym roku przy Bulwarze Wołyńskim w okolicy Zakola Wisły.
Mural ten został wykonany przy użyciu oczyszczających powietrze farb Airlite.
Podczas zetknięcia się z powierzchnią pokrytą farbą fotokataliczną rozkładają się: spaliny samochodowe oraz te pochodzące z kotłów grzewczych, gazy, opary rozpuszczalników, dym tytoniowy, tlenki siarki i azotu.
Takie rozwiązanie, oprócz głównej funkcji muru oporowego, poprawiłoby znacząco estetykę, tak ważnego miejsca dla mieszkańców Swoszowic oraz byłoby kolejnym krokiem w walce z zanieczyszczeniem powietrza.
Motyw graficzny murala będzie uzgodniony z nowo powołanym zespołem ds murali w Krakowie.
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Takie rozwiązanie, oprócz głównej funkcji muru oporowego, poprawiłoby znacząco estetykę, tak ważnego miejsca dla mieszkańców Swoszowic oraz byłoby kolejnym krokiem w walce z zanieczyszczeniem powietrza.
Motyw graficzny murala będzie uzgodniony z nowo powołanym zespołem ds murali w Krakowie, co wpisze się w ogólnomiejską politykę dotyczącą murali oraz edukację antysmogową.
Propozycja wstępnie uzyskała bardzo dobry odbiór społeczny, co dowodzi zasadności wydatkowania środków publicznych na ten cel. Jednocześnie jest to element mieszczący się z zakresie obowiązków władz samorządowych.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Mural antysmogowy Zaprojektowanie i wykonanie murala antysmogowego 90 000,00 PLN
90 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Zaprojektowanie i wykonanie murala antysmogowego Zaprojektowanie i wykonanie murala antysmogowego połowa roku 2023

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego (na podstawie zebranych opinii od Plastyka Miasta, ZDMK) pozytywnie opiniuje projekt pn. „MURAL ANTYSMOGOWY PRZY MYŚLENICKIEJ ZAMIAST SZPETNEGO MURU” z następującymi uwagami: • Ze względu na umiejscowienie muralu przy pasie drogowym, należy mieć na uwadze, że realizowany projekt w swojej formie i zastosowanej kolorystyce nie może rozpraszać kierowców i opóźniać ich reakcji na drodze oraz innych użytkowników ruchu (zgodnie ze wskazaniami w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego zawartymi w artykule autorstwa Moniki Gromek, Wpływ reklam na bezpieczeństwo ruchu drogowego i przepisy prawa w tym zakresie, „Drogownictwo” 10/2020, s. 286), • Projekt muralu winien umożliwiać bieżące kontrolowanie stanu technicznego muru oporowego, • należy uwzględnić, że ul. Myślenicka cechuje się dużym natężeniem ruchu, w związku z czym mural będzie poddawany zabrudzeniom drogowym, • z uwagi na maksymalną wysokość muru oporowego do ok. 2,5 m, niezbędne będzie pokrycie muralu powłoką antygraffiti, • projekt został negatywnie zaopiniowany przez Panią Plastyk Miasta, a jego realizacja uwarunkowana będzie pozyskaniem jej akceptacji (właściwa ocena plastyczna dokonywana jest na podstawie projektu i opisu koncepcji), • zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem nr 2010/2022 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie wprowadzenia procedury określającej zasady opiniowania wniosków dotyczących murali na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, projekt muralu powinien uzyskać opinię Zespołu ds. murali. W przypadku wyboru tego projektu do realizacji, zasadnym jest aby wykonawcą był Zarząd Dróg Miasta Krakowa jako zarządca terenu, na którym znajduje się mur oporowy.
powrót