Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - Dzielnica X NR 15:

ODWODNIENIE PARKU MAĆKA I DOROTY

Edycja Budżet Obywatelski 2022 Projekt lokalny - Dzielnica X Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja:

Opis projektu

Zadanie polega na wykonaniu odpowiedniego odwodnia terenów zielonych Parku Maćka i Doroty, aby w końcu można było korzystać w pełni z wszystkich funkcji parku.

Autor projektu wyraża zgodę na zastosowanie alternatywnych rozwiązań nieprzewidzianych w tym projekcie, które spełniłyby jego podstawowe założenia. Proponuje się również wykonanie ogrodów deszczowych wspomagających odwodnienie kanalizacyjne. Wszystkie elementy zagospodarowania terenu, jak także konkretne lokalizacje, zostaną poddane analizie możliwości realizacji pod względem obowiązujących przepisów prawa na etapie sporządzania dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami. Docelowy projekt odwodnienia terenu zostanie skonsultowany z autorem projektu Budżetu Obywatelskiego.

Zakres projektu BO będzie realizowany do wysokości zabezpieczonych środków finansowych (507 000,00 zł).

UZASADNIENIE PROJEKTU

Wielu mieszkańców Klinów zgłaszało ten problem od długiego czasu, ale zawsze pojawiał się jeden argument - brak środków. ZZM nie neguje zasadności wykonania odwodnienia, ale wskazuje na brak dedykowanych środków na ten cel. Park Macka i Doroty zarządzany jest przez jednostkę miejską ZZM.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Dokumentacja projektowa Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami 50 000,00 PLN
Roboty budowlane Realizacja robót budowlanych 457 000,00 PLN
507 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Dokumentacja projektowa Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami 2023
Roboty budowlane Realizacja robót budowlanych 2024
Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada wykonanie odwodnienia Parku Maćka i Doroty w Dzielnicy X. Koniecznym jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, a następnie wprowadzenie zaproponowanych rozwiązań. Efektem realizacji projektu będzie poprowadzony odpływ wody, która obecnie uniemożliwia korzystania w pełni z potencjału w Parku. Inwestycja podniesie walory estetyczne otoczenia tworząc atrakcyjne miejsce do wypoczynku i rekreacji, jednocześnie służąc aktywizacji i integracji różnych grup wiekowych Mieszkańców.
powrót