Projekty 2022 rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 65:

Zagospodarowanie Bagrów - kontynuacja

Edycja Budżet Obywatelski 2022 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja:

Opis projektu

Projekt przewiduje zagospodarowanie terenu przebiegającego przez przystań klubu Żeglarskiego Horn - wykonanie ścieżki łączącej północną i wschodnią część parku. W chwili obecnej  jest to brakujący fragment zagospodarowania po którego realizacji jesteśmy w stanie połączyć zrealizowane już projekty tak aby stanowiły całość. Elementem projektu jest również poprawa istniejącej już infrastruktury ponieważ z biegiem czasu pewne elementy wymagają naprawy.

Autor projektu wyraża zgodę na zastosowanie alternatywnych rozwiązań nieprzewidzianych w tym projekcie, które spełniłyby jego podstawowe założenia. Wszystkie elementy zagospodarowania terenu, jak także konkretne lokalizacje, zostaną poddane analizie możliwości realizacji pod względem obowiązujących przepisów prawa na etapie sporządzania dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami. Docelowy projekt zagospodarowania terenu zostanie skonsultowany z autorem projektu Budżetu Obywatelskiego.

Projekt zostanie zrealizowany do wysokości wyznaczonych środków finansowych.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Dzięki realizacji projektu połączymy zrealizowane do tej pory projekty zagospodarowania Zalewu Bagry. Ponadto uporządkujemy teren który w tym momencie odbiega wizualnie od już zrealizowanych części.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Realizacja projektów. Realizacja projektów. 1 500 000,00 PLN
1 500 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Realizacja Wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania. 2023

Załączniki

Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada zagospodarowanie terenu przebiegającego przez przystań klubu żeglarskiego Horn - wykonanie ścieżki łączącej północną i wschodnią część parku. Jego realizacja wpłynie pozytywnie na integrację mieszkańców oraz uatrakcyjni otoczenie popularnego kąpieliska.
powrót