Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - Dzielnica VI NR 19:

Park przy Forcie w Bronowicach

Edycja Budżet Obywatelski 2022 Projekt lokalny - Dzielnica VI Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Działka 167/57 obręb 2 Krowodrza, rejon ulic Rodakowskiego i Rydla, bezpośrednie sąsiedztwo Fortu Bronowice (Fort 7 Reditowy Za Rzeką), tzw. Park Bronowicki

Opis projektu

1. Wykonany zostanie projekt budowlano - wykonawczy wraz z niezbędnymi opiniami i uzgodnieniami.
     Zgodnie z założeniami przygotowanej już koncepcji projektowej zagospodarowania terenu pod przyszły park.
 
2. Zostaną zrobione:

   - alejki spacerowe,
   - oświetlenie,
   - infrastruktura rekreacyjna i sportowa,

   - nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów.
 
Zakres przeprowadzenia prac: sukcesywnie do wyczerpania środków.
Autor projektu wyraża zgodę na zastosowanie alternatywnych rozwiązań nieprzewidzianych w tym projekcie, które spełniłyby jego podstawowe założenia. Wszystkie elementy zagospodarowania terenu, jak także konkretne lokalizacje, zostaną poddane analizie możliwości realizacji pod względem obowiązujących przepisów prawa na etapie sporządzania dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami. Docelowy projekt zagospodarowania terenu zostanie skonsultowany z autorem projektu Budżetu Obywatelskiego. Projekt zostanie zrealizowany do wysokości wyznaczonych środków finansowych.
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

 Działka 167/57 obr. 2 Krowodrza położona w bezpośrednim sąsiedztwie Fortu Bronowice (Fort 7 Reditowy Za Rzeką), została przejęta przez GMK na początku 2018 roku. Pierwsze prace przeprowadzone przez ZZM polegały na oczyszczeniu terenu z samosiewów,  wysianiu łąki kwietnej, postawieniu ławek oraz koszy na śmieci. Tak przygotowany teren został udostępniony mieszkańcom Dzielnicy VI Bronowice pod koniec sierpnia 2018 roku.
W roku 2021 w ramach realizacji zwycięskiego projektu BO „TAK! Dla parku przy Forcie w Bronowicach”, przeprowadzone zostały prace  porządkowe tj.usunięto gruz, pozostałości starego oświetlenia, częściowo wykonano rekultywację gruntu i dodatkowo  posadzono żywopłot i rośliny kwitnące. Wykonana została również: szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna oraz koncepcja projektowa zagospodarowania terenu pod planowany przyszły park.
Ta spokojna zielona enklawa znajdująca się w północnej części Bronowic (zwana Parkiem Bronowickim) już stała się miejscem relaksu, spotkań i integracji nie tylko dla mieszkańców Dzielnicy VI Bronowice.

W projekcie wykorzystano (za zgodą Pracowni Projektowej) materiały graficzne z koncepcji projektowej przedstawionej w dniu 19.11.2021 w ZZM.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Realizacja Wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania. 400 000,00 PLN
400 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Realizacja Wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania. 2023

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada budowę parku przy Forcie nr 7 Bronowice, w rejonie ul. Rydla. W przypadku jego realizacji zostanie utworzony atrakcyjny dla mieszkańców teren zielony. Wpłynie to pozytywnie na ich jakość życia oraz zachęci do rekreacji i spędzania czasu na świeżym powietrzu. Dodatkowo nastąpi poprawa estetyki przedmiotowego terenu.
powrót