Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - Dzielnica X NR 18:

JAŚNIEJSZE I BEZPIECZNIEJSZE ZBYDNIOWICE

Edycja Budżet Obywatelski 2022 Projekt lokalny - Dzielnica X Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Główna lokalizacja: ul. Gołąba, Szarskiego

Opis projektu

Zadanie polega na wymianie oświetlenia ulicznego przy ul. Gołąba, Szarskiego,  na terenie osiedla Zbydniowice. Modernizacja obejmowałaby wymianę opraw oświetleniowych na nowe, ledowe oraz energooszczędne. Ilość lamp podanych modernizacji przy wyżej wymienionych ulicach to ok 12 sztuk.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Wymiana obecnego oświetlenia w dużej mierze przyczyni się do bezpieczeństwa uczestników ruchu oraz pieszych, spowoduje zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych, a także  poprawi stan techniczny infrastruktury oświetleniowej na terenie osiedla Zbydniowice.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Modernizacja oświetlenia ulicznego wymiana opraw oświetleniowych na nowe typu led - ok. 12 szt. 60 000,00 PLN
60 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Modernizacja oświetlenia ulicznego wymiana opraw oświetleniowych na nowe typu led - ok. 12 szt. II - IV kw. 2023 r.
Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada wymianę istniejących opraw oświetleniowych na nowe typu LED. Przyczyni się to do poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu, w szczególności mieszkańców os. Zbydniowic, zmniejszy koszty eksploatacyjne i poprawi infrastrukturę miejską i estetykę otoczenia.
powrót