Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - Dzielnica VIII NR 20:

Aktywni w Krakowie

Edycja Budżet Obywatelski 2022 Projekt lokalny - Dzielnica VIII Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 7 w Krakowie ul. Skotnicka 86, 30 - 394 Kraków (22.929710900000032) (50.0167534, 19.8736471)

Opis projektu

Projekt ma na celu organizację zarówno zajęć cyklicznych jak i wyjazdowych, umożliwiających zapoznanie się z lokalną kulturą oraz przyswajanie wiedzy w nowoczesny i interesujący sposób. Zajęcia cykliczne będą organizowane dla dzieci w wieku od 3 do 14 lat, których celem będzie przekazanie im wiedzy w interesujący sposób. Zajęcia cykliczne będą się odbywać w podziale na grupy wiekowe dzieci, a tak były dostosowane do potrzeb i zainteresowań dzieci. Podczas zajęć dzieci będą mieć szanse przyswoić wiedzę z zakresu interesujących ich tematów dotyczących różnorodnych dziedzin nauki i kultury. Dzięki warsztatom zostanie poszerzona wiedza ogólna dzieci oraz w sposób nowoczesny i przyjemny zapoznają się z  lokalną historią i nauką. Warsztaty prowadzone będą przez osoby będące specjalistami w danej tematyce. Aby urozmaicić zajęcia, w razie potrzeby, dla uczestników dostarczane będą odpowiednie do omawianej tematyki materiały. Celem wzmocnienia przekazu z zajęć cyklicznych planuje się organizację warsztatów wyjazdowych do miejsc mieszczących się w Krakowie lub jego okolicach, które obejmą zwiedzanie ważnych i ciekawych placówek kulturalnych oraz naukowych. Dzieci pod okiem przewodników będą mieć szansę na zwiedzenie interesujących miejsc w okolicy, co z pewnością pomoże im lepiej poznać lokalną kulturę i historię. W Krakowie i okolicy znajdują się również nowoczesne i pełne inspiracji placówki naukowe, które z pewnością pobudzą w dzieciach ciekawość otaczającego ich świata. Warsztaty będą stanowiły ciekawy i interesujący sposób spędzania wolnego czasu, który z pewnością przyczyni się do odkrycia nowych talentów u ich uczestników. Planowane są również warsztaty dla rodzin z dziećmi, aby wszechstronny rozwój dzieci mógł odbywać się również przy udziale ich rodzin. Podczas warsztatów rodzice z pewnością będą mogli rozwijać swoje kompetencje wychowawcze i rodzicielskie oraz dzielić się między sobą wiedzą i doświadczeniem. Celem projektu jest także zachęta skierowana zarówno do dzieci jak i do rodziców: do tradycyjnego sposobu zdobywania wiedzy i umiejętności, jakim jest praca w grupie. Warsztaty wyjazdowe pozwolą rodzinom na aktywne i wspólne spędzenie czasu poza domem. Ten rodzaj aktywności z pewnością będzie sprzyjał integracji rodziny i zacieśnianiu ich więzi oraz pozwoli na zdobywanie wiedzy w nowoczesny sposób.
Celem projektu  jest również aktywowanie dzieci poprzez organizację dla nich różnych spektakli, teatrzyków, koncertów itp. W ten sposób dzieci będą mogły zapoznać się z kulturą. Spektakle, teatrzyki, czy inne wydarzenia kulturalne np. mini koncerty, zorganizowane w szkole, będą dostępne dla dzieci w różnym wieku.
W trakcie trwania projektu zostanie zorganizowana impreza z okazji Dnia Dziecka, będzie to również zachęta do uczestnictwa w projekcie i jednocześnie promocja aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu w gronie rodziny i rówieśników, co jest szczególnie ważne ze względu na izolację społeczną spowodowaną pandemią.
Celem zapewnia aktywnego spędzania czasu planowane jest także zorganizowanie warsztatów i półkolonii wakacyjnych. Półkolonie będą miały na celu zachęcenie dzieci do spędzania czasu poprzez uprawiania sportu oraz zdobywanie przez nich umiejętności z interesujących dziedzin naukowych. Aktywne wakacje będą alternatywą dla spędzania czasu przez urządzeniami typu komputer, telefon czy telewizor. Dzieci w takcie zajęć będą miały zapewnioną pełną opiekę profesjonalistów.
Projekt jest propozycją na aktywne spędzanie wolnego czasu poprzez ciekawe zajęcia edukacyjne, kulturalne i ogólnorozwojowe dla dzieci i rodziców oraz imprezę integrującą wszystkich członków rodzin. Nabór dzieci i rodziców na zajęcia będzie się odbywał głównie przez formularz zgłoszeniowy na specjalnie utworzonej stronie internetowej projektu, poprzez media społecznościowe i stronie internetowej szkoły. O realizowanym projekcie zostaną poinformowane wszystkie szkoły z Dzielnicy VIII, informacja ta również ukaże się na stronie dzielnicy, w której będzie realizowany projekt. Zgłoszenia do projektu będą się odbywać wg kolejności zgłoszeń do limitu miejsc w poszczególnych grupach. Celem projektu jest również wykształcenie wśród mieszkańców dzielnicy Dębniki postaw ambasadorów Krakowa, co przyczyni się do promocji naszego miasta w Polsce i za granicą, oraz wzmocni dumę z bycia Krakowianinem - będzie wkładem w budowanie unikalnego "ducha miasta".

 

W ramach projektu planowane jest zorganizowanie następujących aktywności:

1. Warsztaty stacjonarne dla dzieci w różnym wieku:

 

a) warsztaty cykliczne Zumba Kids and junior – taniec zumba to połączenie podstawowych rytmów i ruchów ciała takich tańców jak: salsa, cumbia, merengue, hip hop, reggaeton i innych. Dzieci uczą się choreografii do muzyki wielu kultur, a także pracy zespołowej, szacunku, odpowiedzialności i zaufania. Podczas zajęć kształtuje i rozwija się kreatywność oraz pamięć, koordynacja i równowaga.

Zajęcia będą prowadzone przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia do prowadzenia tego typu zajęć (certyfikaty, dyplomy itp.).

 

Warsztaty odbywać się będą w podziale na 4 grupy wiekowe dzieci (I grupa 3-6 lata, II grupa 7-9 lat, III grupa 7-9 lat, IV grupa 10-14 lat,).

Każda grupa wiekowa będzie mieć zajęcia 1 raz w tygodniu przez 7 miesięcy; w każdej grupie wiekowej może być max. 25 dzieci, czas trwania zajęć będzie dostosowany do wieku dzieci:

I grupa 3 - 6 lata  - zajęcia będą trwały 30 min,

a dla pozostałych grup: II grupa 7-9 lat, III grupa 7-9 lat, IV grupa 10-14 lat  - zajęcia będą trwały 45 min.

 

b) warsztaty cykliczne zajęcia sportowe (m.in. piłka nożna, piłka ręczna, zajęcia fitness, zajęcia sprawnościowe, biegi  lub inne) zajęcia, które łączą różne elementy sportu wprawiając przy tym w doskonałe samopoczucie. Dzieci kształtują aktywną formę spędzania czasu.

Zajęcia będą prowadzone przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia do prowadzenia tego typu zajęć (certyfikaty, dyplomy, wykształcenie, ukończone kursy itp.).

Warsztaty odbywać się będą w podziale na 4 grupy wiekowe dzieci (I grupa 3-6 lata, 2 x  grupa 7-9 lat (II, III), IV grupa 10-14 lat,).

Każda grupa wiekowa będzie mieć zajęcia 1 raz w tygodniu przez 7 miesięcy; w każdej grupie wiekowej może być max. 25 dzieci, czas trwania zajęć będzie dostosowany do wieku dzieci:

I grupy 3-6 lata – zajęcia będą trwały 30 min,

a dla pozostałych grup: grupa 7-9 lat (II, III), IV grupa 10-14 lat  - zajęcia będą trwały 45 min.

 

c) warsztaty cykliczne z robotyki lub Minecraft’a – zajęcia z robotyki to połączenie zabawy z nauką. Z pomocą edukacyjnych klocków LEGO dopasowanych do wieku dzieci, będą  uczyć się konstruowania prawdziwych robotów.

Zajęcia będą prowadzone przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia do prowadzenia tego typu zajęć (certyfikaty, dyplomy, wykształcenie, ukończone kursy itp.).

 

Warsztaty odbywać się będą w podziale na 8 grup wiekowych dzieci ( 2 x grupa 3-6 lata (I,II), 2 x grupa 7-9 lat (III,IV), 2 x grupa 10-12 lat (V,VI), 2 x grupa– 12-14 lat (VII,VIII)).

Każda grupa wiekowa będzie mieć zajęcia 1 raz w tygodniu przez 7 miesięcy; w każdej grupie wiekowej może być max. 15 dzieci, czas trwania zajęć będzie dostosowany do wieku dzieci:

2 x  grupa 3-6 lata (I,II), 2 x grupa 7-9 lat (III,IV), 2 x  grupa 10-12 lat (V,VI) - zajęcia  będą trwały 60 min,

2 x grupa 12-14 lat (VII, VIII)  - zajęcia będą trwały 90 min..

 

d) warsztaty cykliczne z języka angielskiego –  celem zajęć będzie podniesienie poziomu znajomości języka nowożytnego, który jest najczęściej wybieranym językiem obcym w czasie obowiązkowych egzaminów. Z uwagi na skutki pandemii zajęcia kierowane są do starszych dzieci szkolnych, celem wzmocnienia ich kompetencji językowych, które osłabły podczas lekcji zdalnych.

Zajęcia będą prowadzone przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia do prowadzenia tego typu zajęć (certyfikaty, dyplomy, wykształcenie, ukończone kursy itp.).

 

Zajęcia cykliczne dla dzieci z języka angielskiego będą odbywać  się  w 3 grupach wiekowych:

I grupa 7-9, II grupa 10-12, III grupa 13- 14 lat, czas trwania zajęć  po 45 min każda grupa. Zajęcia będą się odbywać 1 raz w tygodniu przez 7 miesięcy; w każdej grupie wiekowej może być max. 15 dzieci

 

2. Warsztaty stacjonarne dla rodziców z dziećmi w różnym wieku:

 

Warsztaty jednorazowe dla rodziców z dziećmi w różnym wieku:

 

 • warsztaty rękodzieła będą zachętą do spróbowania swoich sił w różnych obszarach działalności artystycznej, mogą rozbudzić zainteresowanie tworzeniem i sztuką. Podczas warsztatów rękodzieła dzieci i rodzice poznają różne techniki tworzenia przedmiotów.

Warsztaty będą prowadzone przez artystów, rękodzielników, rzemieślników, instruktorów rękodzieła artystycznego, czy animatorów kultury lub osoby posiadające odpowiednie uprawnienia do prowadzenia tego typu zajęć (certyfikaty, dyplomy, wykształcenie, ukończone kursy itp.)

Warsztaty odbywać się będą w podziale na 4 grupy wiekowe dzieci: (I grupa 3-4 lata, II grupa 4-6 lat, III grupa 7-9 lat, IV grupa 10-14 lat, w zajęciach wezmą udział też rodzice ww. dzieci. W każdej grupie może być max. 25 osób (rodzice i dzieci). Zajęcia będą trwać 120 min; zajęcia 1 raz w projekcie dla każdej ww. grupy uczestników.

Zostaną zapewnione przez organizatora materiały do organizacji ww. warsztatów.

 

 • warsztaty bożonarodzeniowe - pod okiem instruktora uczestnicy (rodzice i dzieci) wykonają różne bożonarodzeniowe ozdoby świąteczne.

Warsztaty będą prowadzone przez artystów, rękodzielników, rzemieślników, instruktorów rękodzieła artystycznego, czy animatorów kultury itp. lub osoby posiadające odpowiednie uprawnienia do prowadzenia tego typu zajęć (certyfikaty, dyplomy, wykształcenie, ukończone kursy itp.)

Przewiduje się 6 grup uczestników zajęć,  do limitu 25  osób w  grupie (rodziców z dziećmi) w różnych grupach wiekowych dzieci: 2x grupa 3-6 lata, 2x grupa 7-9 lat, 2x grupa 10-14 lat, Zajęcia będą trwać 120 min; zajęcia 1 raz w projekcie dla każdej ww. grupy uczestników.

Zostaną zapewnione przez organizatora materiały do organizacji ww. warsztatów.

 

3. Warsztaty wyjazdowe dla rodziców z dziećmi z których przynajmniej jedno jest w wieku do 8 lat. 

W każdym wyjeździe będzie brało udział do  150 osób tj. rodzice z dziećmi, w tym ewentualnie przewodnicy. Wyjazdy będą jednodniowe. Organizator zapewni: bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, wynajem autokarów, ubezpieczenie, przewodników itp. Wyżywienie nie będzie zapewnione przez organizatora.

 

Zostanie zorganizowanych min. 4 wyjazdów  do miejsc, gdzie rodzice z dziećmi będą mogli uczestniczyć w  aktywnościach sportowo rekreacyjnych i kulinarnych np. do:

 1. Śladem legend krakowskich –np. zwiedzanie, warsztaty
 2. Kultura podkrakowskich wsi - np. zwiedzanie, warsztaty
 3. Kraków- miasto wielu kultur- wycieczki, warsztaty kulinarne, plastyczne, muzyczne
 4. Wyjazd do miejsc stanowiących atrakcje turystyczne w okolicach Krakowa.

W razie braku możliwości wyjazdu do określonych miejsc zostaną zaproponowane inne miejsca, o podobnym charakterze działalności.

 

4. Warsztaty wyjazdowe dla starszych dzieci od 8 do 14 lat. 

 

W każdym wyjeździe będzie brało udział do  150 dzieci, w tym przewodnicy. Wyjazdy będą jednodniowe. Organizator zapewni: bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, wynajem autokarów, ubezpieczenie, przewodników, opiekunów itp. Wyżywienie nie będzie zapewnione przez organizatora.

Zostanie zorganizowanych min 4 wyjazdów do miejsc, gdzie dzieci będą miały możliwość uczestniczenia w aktywnościach sportowo-rekreacyjnych i  kulinarnych związanych z tematyką miasta Kraków

 

 1. Kraków- początki państwa polskiego- warsztaty, wystawy,
 2. Podgórze- moja dzielnica np.  getto, Muzeum Podgórza, park Bednarskiego, śladem powstania krakowskiego – zwiedzanie, warsztaty
 3. Kraków miastem kultury, nauki i przemysłu
 4. Wyjazd do miejsc stanowiących atrakcje turystyczne w okolicach Krakowa.

 

5. Organizacja bezpłatnych spektakli i teatrzyków dla dzieci.

 

Planowanych jest minimum 4 spektakli, teatrzyków, przedstawień lub mini koncertów, które odbywać się będą raz w  miesiącu w soboty. W jednym z wyżej wymienionych wydarzeń będzie mogło uczestniczyć ok. 100 osób. Tematyka spektakli będzie dostosowana do potrzeb dzieci i będzie miała na celu rozwój kulturalny dzieci. Spektakle i teatrzyki będą odbywały się na terenie budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 7 w Krakowie. Czas trwania spektaklu będzie wynosił 60 min.

 

6. Organizacja imprezy okolicznościowej z okazji Dnia Dziecka.

Impreza odbędzie się dnia 3 czerwca 2023 r. w godzinach od 10.00 do 16. 00 na terenie szkoły. Przewidywana liczba osób biorących udział w wydarzeniu to ok. 600. W trakcie eventu planowane są aktywności taneczne, zabawy sportowe, wynajęcie zabawek dla młodszych dzieci, darmowa wata cukrowa, wynajęcie animatorów zabaw, prowadzący, didżej, malowanie twarzy, dmuchańce, fotobudka, trampoliny, inne atrakcje np. Miszka Miki.

 

7. Organizacja półkolonii w czasie wakacji dla dzieci w wieku od 5 do 12 lat

W trakcie projektu planowane jest zorganizowanie dwóch, jednotygodniowych półkolonii (od pon. do piątku) w trakcie których dzieci będą miały organizowane zajęcia sportowe, językowe oraz związane z tematyką robotyki.

Półkolonie będą prowadzone przez osoby, które posiadają odpowiednie wykształcenie, ukończone kursy lub certyfikaty, zostanie dzieciom zapewniona profesjonalna opieka i wyżywienie zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi w tym zakresie. 

Organizator uzyska wszelkie wymagane zgody i pozwolenia do organizacji półkolonii, wymaganych przepisami prawa  tj. ustawą o systemie  oświaty z dnia 7 września 1991 r. oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży. 

 

W czasie półkolonii zostaną zorganizowane warsztaty dla pięciu grup wiekowych dzieci w wieku od 5 do 12 lat (I grupa 5- 6 lat, II grupa 7-8 lat, III grupa 8-9 lat, IV grupa 9 – 10 lat, V grupa 10-12 lat). Grupy osób będą liczyły do 10 osób. Z warsztatów skorzysta do 50 dzieci. Zajęcia będą podzielone na bloki tematyczne dostosowane do potrzeb dzieci obejmujące zajęcia edukacyjne (językowe, robotyka, ogólnokształcące) oraz  sportowe. Podczas półkolonii zostanie zapewnione wyżywienie oraz napoje.  

Półkolonie zostaną zorganizowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. Każdy dzień półkolonii zostanie zorganizowany w następujący sposób:

8.00 do 8.15 zbiórka dzieci

8.15. -8.45- gimnastyka poranna

8.45. – 9.15. drugie śniadanie

9.15. – 12.15 blok zajęć edukacyjnych

12.15. -12.30 toaleta

12.30 – 13.30 obiad

13.30 – 15.15 blok zajęć sportowych

15.15. – 15.45 podwieczorek

15.45. – 16.00 odbiór dzieci

 

Warsztaty, zajęcia oraz półkolonie zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi wytycznymi sanitarnymi wynikającymi np. ze stanu zagrożenia epidemiologicznego. Organizator zapewni uczestnikom środki do dezynfekcji oraz maseczki. W razie zakazu organizowania warsztatów/zgromadzeń w związku z sytuacją epidemiologiczną lub inną wynikającą z działań tzw. „siły wyższej”, warsztaty stacjonarne oraz spektakle, teatrzyki mogą zostać np. przeprowadzone w formie on-line lub innej uzgodnionej z projektodawcą. W razie konieczności zostanie rozważona alternatywna forma realizacji pozostałych aktywności.

W zaplanowanych zajęciach będą mogły brać udział rodzice/opiekunowie i dzieci niepełnosprawnościami Wszystkie zajęcia (z wyjątkiem warsztatów wyjazdowych) będą realizowane w budynkach Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 7 w Krakowie ul. Skotnicka 86, 30 - 394 Kraków. Pomieszczenia spełniają warunki art. 6 - 7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020r. poz. 1062 ze zm.). Osobom  z niepełnosprawnościami będzie również zapewniona dostępność informacyjno – komunikacyjna.

 


 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Kluczowym celem projektu jest:

 • stworzenie szans rozwoju zainteresowań dzieci poprzez umożliwienie im zdobywania wiedzy i umiejętności w  interesujący sposób,
 • integracja rodzin poprzez wspólny udział w zajęciach,
 • rozwijanie kompetencji rodzicielskich i wychowawczych rodziców poprzez uczestnictwo w nieodpłatnych warsztatach,
 • promowanie wiedzy o Krakowie, historii miasta, kulturze i nauce wśród młodego pokolenia Krakowian, oraz ich rodzin.
 • promowanie wiedzy o Dzielnicy VIII Dębniki wśród młodego pokolenia Krakowian, oraz ich rodzin.
 • zdobywanie wiedzy o lokalnej historii i kulturze.

Zajęcia mają na celu wpływać na sposób spędzania wolnego czasu przez dzieci i rodziców. Rodzice będą mieli łatwy dostęp do warsztatów rozwojowych dla dzieci i zamiast czasu z laptopem czy telefonem komórkowym, będą mogli proponować pociechom aktywną formę spędzania czasu z rówieśnikami. Projekt ma na celu wpływać na zachowanie dzieci, nie tylko poprzez rozwój umiejętności poznawczych, ale przede wszystkim rozwój emocjonalny, wsparty siłą przynależności do grupy rówieśniczej, w której dziecko się dobrze czuje. Zwiedzanie okolicznych palcówek kulturalnych i naukowych wpłynie na lepsze poznanie swojej małej ojczyzny tj. miasta Kraków i jego okolic. Celem projektu jest  zaktywizowanie zarówno dzieci i rodziców do poznania otaczającego ich świata. Organizacja warsztatów dla rodzin z dziećmi pozytywnie wpłynie na relacje rodzinne, co będzie miały wpływ na harmonijny rozwój dzieci.

 

Kluczowe benefity projektu:

 • stworzenie przestrzeni do rozwoju talentów i zainteresowań dzieci,
 • stworzenie możliwości rozwoju zainteresowań i pasji dla dzieci w różnym wieku, oraz kreowania nowych zainteresowań,
 • wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju,
 • tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa,
 • tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w  odniesieniu do różnorodnych sfer aktywności,
 • stworzenie miejsca do wspólnego spędzenia czasu dla rodziców i dzieci,
 • podniesienie kompetencji wychowawczych i rodzicielskich,
 • stworzenie nieformalnej grupy ambasadorów historii i kultury Krakowa - mieszkańców dzielnicy Dębniki, którzy wyposażeni w wiedzę o mieście, jego historii oraz dokonaniach naukowych i kulturalnych, będą w stanie promować nasze miasto w Polsce i za granicą.
 • zapewnienie dzieciom i rodzicom możliwości aktywnego spędzania czasu.

 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Koszt wynajmu sali lekcyjnych, auli i placu otaczającego budynek szkolny Koszty wynajmu sal Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, ul. Skotnicka 86 40 000,00 PLN
Warsztaty stacjonarne dla dzieci oraz rodziców z dziećmi w różnym wieku Zatrudnienie specjalistów prowadzących warsztaty; organizacja warsztatów; w tym wynagrodzenie dla specjalistów, zakup pomocy i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć 140 000,00 PLN
Warsztaty wyjazdowe dla dzieci i rodziców z dziećmi Organizacja warsztatów wyjazdowych w tym np. wynajem autokratów, bilety wstępu dla zwiedzających obiektów, ubezpieczenie, przewodnicy, opiekunowie 120 000,00 PLN
Organizacja aktywności sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych dla dzieci Organizacja czasu wolnego dla dzieci w tym szczególności: - organizacja spektakli, teatrzyków, koncertów muzycznych w tym koszt związany z wynajęciem grupy teatralnej,- organizacja imprezy okolicznościowej z okazji Dnia Dziecka w tym np. zatrudnienie prowadzącego, didżeja, wynajęcie zabawek dla młodszych dzieci, zakup waty cukrowej, wynajęcie animatorów zabaw, zatrudnienie osoby zajmującej się malowaniem twarzy dzieci, wypożyczenie dmuchańców, trampoliny, fotobudki,ubezpieczenie, ochrona itp 70 000,00 PLN
Organizacja półkolonii w czasie wakacji dla dzieci w wieku 5-12 lat Organizacja czasu wolnego dla dzieci w czasie wakacji poprzez zorganizowanie 2 tygodniowych półkolonii. 120 000,00 PLN
Koszty związane z promocją projektu: dedykowana strona internetowa z formularzem zgłoszeniowym, projekt ulotek i plakatów, ulotki, plakaty Strona internetowa z formularzem zgłoszeniowym, projekt i druk ulotek oraz plakatów 30 000,00 PLN
Koszt zakupu materiałów potrzebnych do zajęć m.in. artykułów biurowych, środków czystości, artykułów higienicznych, środków do dezynfenkcji Np. zakup: artykułów biurowych, platformy do prowadzenia wideokonferencji, środków do dezynfenkcji, maseczek,rękawiczek, środków czystości itd. 10 000,00 PLN
Koordynacja projektu i obsługa księgowo-prawna Koordynacja realizacji zadania w tym nabór uczestników do projektu, sporządzanie harmonogramu zajęć, wydarzeń imprez, prowadzenie strony internetowej, 60 000,00 PLN
590 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Wyłonienie organizatora projektu Wyłonienie organizatora projektu w drodze otwartego konkursu ofert styczeń - marzec 2023
Reklama i promocja projektu Zostanie utworzona dedykowana strona internetowa dotycząca projektu. Do szkół podstawowych i innych instytucji z dzielnicy VIII, dostarczone ulotki, plakaty. kwiecień-listopad 2023 r.
Rekrutacja do projektu, zapisy i informacja o zaklasyfikowaniu do projektu Zapisy poprzez internetowy formularz zgłoszeniowy. Na podany przez rodziców w formularzu adres e-mail zostanie wysłana informacja o zakwalifikowaniu się dziecka do poszczególnej grupy kwiecień-grudzień 2023 r.
Realizacja projektu Realizacja warsztatów stacjonarnych oraz wyjazdowych dla dzieci oraz rodzin z dziećmi , organizacja spektakli, teatrzyków oraz imprezy z okazji Dnia Dziecka w terminie od kwietnia 2023 r. do grudnia 2023 r. z wyłączeniem dni wolnych od zajęć (wakacje, przerwa świąteczna). kwiecień - grudzień 2023 r.
Zakończenie i rozliczenie projektu Zakończenie i rozliczenie projektu grudzień 2023 r. – styczeń 2024 r.
Charakterystyka długoterminowych skutków: Zajęcia mają na celu wpływać na sposób spędzania wolnego czasu przez dzieci i rodziców. Rodzice będą mieli łatwy dostęp do warsztatów rozwojowych dla dzieci i zamiast czasu z laptopem czy telefonem komórkowym, będą mogli proponować pociechom aktywną formę spędzania czasu z rówieśnikami. Projekt ma na celu wpływać na zachowanie dzieci, nie tylko poprzez rozwój umiejętności poznawczych, ale przede wszystkim rozwój emocjonalny, wsparty siłą przynależności do grupy rówieśniczej, w której dziecko się dobrze czuje. Zwiedzanie okolicznych palcówek kulturalnych i naukowych wpłynie na lepsze poznanie swojej małej ojczyzny tj. miasta Kraków i jego okolic. Celem projektu jest zaktywizowanie zarówno dzieci i rodziców do poznania otaczającego ich świata. Organizacja warsztatów dla rodzin z dziećmi pozytywnie wpłynie na relacje rodzinne, co będzie miały wpływ na harmonijny rozwój dzieci.
powrót