Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - Dzielnica V NR 16:

Kurs SAMOOBRONY dla MIESZKAŃCÓW KROWODRZY

Edycja Budżet Obywatelski 2022 Projekt lokalny - Dzielnica V - dotyczy całego obszaru Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Dzielnica V Krowodrza

Dodatkowe lokalizacje: Dzielnica V Krowodrza

Opis projektu

Ideą projektu jest zorganizowanie 4 edycji kursu samoobrony dla pełnoletnich mieszkanek i mieszkańców. Każda edycja kursu ma odbywać się w cyklu po ok. 20 godzin lekcyjnych tj. 10 spotkań np. 2 razy w tygodniu. Kurs ma być prowadzony przez profesjonalnych instruktorów Straży Miejskiej. Promocja powinna odbyć się poprzez media społecznościowe oraz ogólnodostępne tablice informacyjne na terenie Dzielnicy i w Szkołach, Bibliotece, Domach Kultury.

Autor projektu: Tomasz Friediger.
Projekt powstał przy współpracy z: Maciejem Żmudą i Stanisławem Wilkiem.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Projekt ma na celu przekazanie wiedzy na temat technik samoobrony - przeciwdziałania bezradności i bezbronności oraz unikania zagrożeń, umiejętności zachowania się w sytuacjach podwyższonego ryzyka, skutecznego działania pod wpływem stresu.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Organizacja i promocja całoroczna Wynajęcie sal, obsługa zgłoszeń, wynagrodzenie dla instruktorów oraz przygotowanie, wydrukowanie i dostarczenie plakatów informacyjnych jak i promocja w mediach społecznościowych 30 000,00 PLN
30 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Organizacja wynajęcie sal, przygotowanie plakatów promocyjnych I - III. 2023
Promocja i realizacja rozdysponowanie plakatów na tablicach i w mediach społecznościowych oraz przeprowadzenie kursu III - XI. 2023
Charakterystyka długoterminowych skutków: Zdobycie przez mieszkańców wiedzy na temat technik samoobrony, przeciwdziałania i unikania zagrożeń. Nabycie umiejętności zachowania się w sytuacjach trudnych i zagrażających życiu i zdrowiu. Nauka działania pod wpływem stresu. Rozwój fizyczny.
powrót