Projekty 2022 rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 108:

Miasto idealne - utworzenie stałej galerii fotografii

Edycja Budżet Obywatelski 2022 Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja:

Opis projektu

Projekt zakłada utworzenie stałej galerii dedykowanej twórczości legendarnych fotografów Nowej Huty: Henryka Makarewicza i Wiktora Pentala, którzy dokumentowali pierwsze lata jej powstawania jak również dialog z sąsiednim Krakowem. Ich kultowe już fotografie, spopularyzowane na przestrzeni ostatnich 15 lat w wymiarze międzynarodowym stają się konsekwentnie przedmiotem zainteresowania międzynarodowych badaczek i badaczy (historyków sztuki, historyków, socjologów, etnografów, kuratorów) jak i artystów współczesnych. W inspiracji fotografiami Pentala i Makarewicza regularnie powstają nowe dzieła: prace wideo, rzeźby, dzieła performatywne oraz opracowania autorstwa najciekawszych kuratorek i kuratorów. Powstał też dedykowany zbiorowi portal: idealcity.pl.
Same fotografie nie są jednak fizycznie dostępne w miejscu ich powstawania, miejscu, którego bezpośrednio dotyczą i złożoność tłumaczą.
Projekt opiera się na uregulowaniu praw autorskich (nabycie egzemplarzy autorskich) najbardziej ikonicznych prac obu autorów oraz utworzenie z ich wykorzystaniem galerii stałej obu autorów wraz z jej uruchomieniem. Działalność galerii łączyć będzie funkcję edukacyjną z promocyjną, dedykując swoją aktywność równolegle turystom, badaczom jak i mieszkańcom. inicjować programy badawcze i artystyczne kontekstowe dla prac ze zbioru jak i samej Nowej Huty.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Mimo dotychczasowych pokazów, które spotkały się ze spektakularnym odbiorem: m.in. Akcja wystawiennicza 802 procent normy(pierwsza wystawa inicjująca rewitalizację budynku Kina Światowid w 2007r.), czy GERMS / Zalążki w Muzeum Archeologicznym w Krakowie, Muzeum Przyszłości w Małopolskim Ogrodzie Sztuki, Jedność przeciwieństw w Kamienicy Hipolitów w 2019r., czy Zimna Rewolucja w Zachęcie - Narodowej Galerii Sztuki w 2021r. - dotychczas nie znalazły stałego miejsca w samym Krakowie.
Mając na uwadze, że fotograficzne dzieło Wiktora Pentala i Henryka Makarewicza jest jedynym tak kompleksowym opracowaniem łączącym zapis dokumentalny pierwszych lat Nowej Huty z komentarzem autorskim, przy jednocześnie wysokiej wartości artystycznej, a wielopłaszczyznowy i uniwersalny charakter tych obrazów zapewnia niewyczerpywalny potencjał popularyzatorski, badawczy i interpretacyjny, można przyjąć, że kolekcja stanowi rodzaj wizualnego DNA Nowej Huty.
Proponowane zadanie ma na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego Nowej Huty, troskę o jego popularyzację, jak również  zapewnienie swobodnego dostępu dla mieszkańców Nowej Huty i Krakowa do dorobku obu autorów, o statusie kultowym dla Nowohucian. Ponadto do każdego obiektu fotograficznego zostanie opracowany podpis w formie audiodeskrypcji (Audiodeskrypcja – z łac. audio oraz łac. descriptio – przekazywany drogą słuchową, werbalny opis treści wizualnych osobom niewidomym i słabowidzącym. Audiodeskrypcja jest nazywana również opisem wideo lub opisową narracją). Audiodeskrypcja do każdego obiektu fotograficznego zostanie opracowana przez specjalistę natomiast wykonana zostanie przez wybranego aktora lub aktorkę związanego z Krakowem.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Zakupienie 75 prac wraz z dedykowanymi oprawami. Przygotowanie stosownej umowy na zakupienie 75 prac od Fundacji Imago Mundi wraz z dedykowanymi oprawami i zakupienie prac. 194 750,00 PLN
Opracowanie aranżacji wystawy w przestrzeniach Domu Utopii wraz z audiodeskrypcją Zlecenie opracowania aranżacji wystawy w przestrzeniach Domu Utopii będącego częścią Teatru Łaźnia Nowa. Zlecenie przygotowania wraz z nagraniem audiodeskrypcji dla 75 prac. 87 000,00 PLN
Opracowanie cyklu kuratorskiego oprowadzania po wystawie. Zlecenie przygotowania opracowania specjaliście z zakresu historii fotografii. 3 100,00 PLN
Roczne utrzymanie przestrzeni wystawienniczej w Domu Utopii Składowe koszty: energia elektryczna, obsługa ochrony. 9 500,00 PLN
294 350,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Zakupienie 75 prac wraz z dedykowanymi oprawami Przygotowanie stosownej umowy na zakupienie 75 prac od Fundacji Imago Mundi wraz z dedykowanymi oprawami. styczeń-marzec 2023
Opracowanie aranżacji wystawy w przestrzeniach Domu Utopii wraz z audiodeskrypcją Zlecenie opracowania aranżacji wystawy w przestrzeniach Domu Utopii będącego częścią Teatru Łaźnia Nowa. Zlecenie przygotowania wraz z nagraniem audiodeskrypcji dla 75 prac. marzec-czerwiec 2023
Otwarcie wystawy Otwarcie wystawy z udziałem mieszkańców z okazji drugich urodzin Domu Utopii. czerwiec 2023
Realizacja programu edukacyjnego, kuratorskie oprowadzania Realizacja programu edukacyjnego oraz cyklu kuratorskiego oprowadzania. czerwiec-grudzień 2023

Galeria

Załączniki

Charakterystyka długoterminowych skutków: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozytywnie opiniuje projekt nr BO.OM.108/22 „Miasto idealne- utworzenie stałej galerii fotografii”. Jego realizacja pozwoli na utworzenie stałej galerii dedykowanej twórczości legendarnych fotografów Nowej Huty: Henryka Makarewicza i Wiktora Pentala, którzy dokumentowali pierwsze lata jej powstawania jak również dialog z sąsiednim Krakowem. Ich kultowe już fotografie, spopularyzowane na przestrzeni ostatnich 15 lat w wymiarze międzynarodowym stają się konsekwentnie przedmiotem zainteresowania międzynarodowych badaczek i badaczy (historyków sztuki, historyków, socjologów, etnografów, kuratorów) jak i artystów współczesnych. W inspiracji fotografiami Pentala i Makarewicza regularnie powstają nowe dzieła: prace wideo, rzeźby, dzieła performatywne oraz opracowania autorstwa najciekawszych kuratorek i kuratorów. Powstał też dedykowany zbiorowi portal: idealcity.pl. Działalność galerii łączyć będzie funkcję edukacyjną z promocyjną, dedykując swoją aktywność równolegle turystom, badaczom jak i mieszkańcom. inicjować programy badawcze i artystyczne kontekstowe dla prac ze zbioru jak i samej Nowej Huty.
powrót