Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - Dzielnica IV NR 38:

Prądnik Kreatywny

Edycja Budżet Obywatelski 2022 Projekt lokalny - Dzielnica IV Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Klub Kultury Wena, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12

Opis projektu

Projekt przewiduje realizację 350 godzin warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych, mieszkańców dzielnicy Prądnik Biały, które zostaną zrealizowane  we współpracy z Klubem Kultury Wena, filią Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki.
Wśród zaplanowanych działań znajdą się m.in. warsztaty fotograficzne, grafiki komputerowej, ceramiki, rękodzieła, komiksowe, kreatywnego szycia, taneczne. Spotkania będą przeznaczone dla kilku grup wiekowych  i prowadzone przez doświadczonych instruktorów oraz animatorów. Propozycje te będą stanowiły unikatowe uzupełnienie istniejącej oferty kulturalnej dla Dzielnicy.
Program warsztatów został opracowany i dostosowany do potrzeb oraz propozycji wskazywanych przez mieszkańców Dzielnicy IV.  
Pakiet warsztatowy warsztatów będzie obejmował także zajęcia wakacyjne dla dzieci i młodzieży.
Aktywne i nowatorskie zadania pozwolą na  odetchnięcie od rzeczywistości on-line, powrót do aktywnej współpracy z innymi i trwałe zaznaczenie się w kulturalnej historii Krakowa a także zetknięcie się z wysokiej klasy twórcami i artystami.
Termin realizacji: styczeń – grudzień 2023.
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Proponowane zadanie jest zatem ważnym elementem aktywizacji mieszkańców, wpisującym się zarówno w potrzeby społeczności jako wsparcie budowy wspólnoty, jak i w założenia oraz cele Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa. Ze względu na wysokie koszty organizacji tego typu działań są niedostępne dla wielu mieszkańców naszej dzielnicy. Dzięki BO możliwa będzie realizacja wyjątkowych warsztatów, które nie tylko podniosą kompetencje artystyczne i kreatywność mieszkańców, ale także pozwolą w twórczy i aktywny sposób spędzić wolny czas. Działania artystyczne mają funkcję rozwijającą, terapeutyczną oraz integrującą, zatem stanowią odpowiedź i remedium na wiele problemów dotykających obecnie dzieci, młodzież i dorosłych w czasach pandemii oraz działań wojennych za naszą granicą. W projekcie położono duży nacisk na atrakcyjność i unikatowość proponowanych działań.
Przewidywane jakościowe rezultaty zadania to: budowa wrażliwości estetycznej i społecznej u dzieci i młodzieży w wieku 7-15 lat; rozwój potencjału twórczego młodych mieszkańców Krakowa; stworzenie kompleksowego, unikatowego przedsięwzięcia, które wzbogaci ofertę kulturalną miasta; zdobycie wiedzy z zakresu różnych dziedzin sztuki, co wpłynie na lepsze ich rozumienie; rozbudzenie zainteresowań artystycznych; budowanie więzi społecznych; zaprezentowanie dziedzictwa kulturowego jako atrakcyjnego elementu kultury, z którego można czerpać i który można kreatywnie przekształcać; włączanie wiedzy na temat tradycji i dziedzictwa kulturowego w rozumienie teraźniejszości i projektowanie przyszłości. Zakłada się, że projekt przyczyni się do dalszego aktywnego uczestniczenia w życiu kulturalnym młodych mieszkańców Krakowa oraz w innych działaniach proponowanych przez zarówno instytucje jak i stowarzyszenia działające na polu kultury.
Wpisuje się także w program edukacji europejskiej oraz szeroko rozumianą edukację kulturalną oraz misję Krakowa, w którą wpisany jest rozwój potencjału kulturowego, poprzez współpracę podmiotów różnych sektorów oraz partnerskie współdziałanie mieszkańców.

 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Materiały konieczne do organizacji warsztatów . Materiały plastyczne oraz inne konieczne do realizacji zaplanowanych działań. 25 000,00 PLN
Honoraria dla instruktorów. Wynagrodzenia dla osób prowadzących warsztaty. 70 000,00 PLN
Koszt wynajmu sali tanecznej. Ze względu na charakter warsztatów tanecznych konieczny jest wynajem adekwatnej sali. 6 000,00 PLN
Koordynacja i prowadzenie promocji projektu. Organizacja działań, ich promocja i rozliczenie. 9 000,00 PLN
110 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Promocja i koordynacja działań Promocja i koordynacja działań. Nabór uczestników warsztatów. Przygotowanie umów dla instruktorów i ich bieżące rozliczanie. Styczeń-Grudzień
Realizacja warsztatów Zakup materiałów, realizacja warsztatów. Styczeń-grudzień

Załączniki

Charakterystyka długoterminowych skutków: Proponowane działania w ramach zadania znacząco wzbogacają ofertę kulturalno-edukacyjną w Dzielnicy IV. W perspektywie długoterminowej mogą podnieść kompetencje artystyczne odbiorców, rozbudzić zainteresowanie kulturą i sztuką oraz zachęcić do częstszego korzystania z oferty kulturalnej miasta. Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 7-15, kiedy poszukiwanie i rozwijanie własnych pasji i umiejętności jest szczególnie ważne. Zadania realizowane będą bezpłatnie, co umożliwi skorzystanie z oferty także rodzinom, które na co dzień nie są w stanie zapewnić dzieciom takich zajęć dodatkowych. Projekt może przynieść bardzo dobre efekty edukacyjne z zakresu sztuki, ale także społeczne.
powrót