Projekty 2022 rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt lokalny - Dzielnica XVI NR 23:

pielęgnacja drzew

Edycja Budżet Obywatelski 2022 Projekt lokalny - Dzielnica XVI Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: os. Kazimierzowskie

Dodatkowe lokalizacje: dotyczy osiedla Kazimierzowskiego

Opis projektu

Zadanie zakłada wykonanie cięć sanitarnych drzew przed budynkami os. Kazimierzowskim oraz usunięcie konfliktów drzew z elewacją budynków również na osiedlu Kazimierzowskim na wyznaczonych działkach.

Wybrano dokładne lokalizacje realizacji projektu na działkach:
- NH-8, 189/3, 189/2, 216/1, 215/1

Zakres projektu BO będzie realizowany do wysokości środków finansowych. Autor projektu wyraża zgodę na zastosowanie alternatywnych rozwiązań nieprzewidzianych w tym projekcie BO, które spełniłyby jego podstawowe założenia.


Wszystkie elementy zagospodarowania terenu, jak także konkretne lokalizacje, zostaną poddane analizie możliwości realizacji pod względem obowiązujących przepisów prawa. Docelowy projekt zagospodarowania terenu zostanie skonsultowany z autorem projektu Budżetu Obywatelskiego.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Mieszkańcy Dzielnicy XVI wskazują na potrzebę wykonania cięć sanitarnych przed budynkami na osiedlu Kazimierzowskim.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Realizacja zadania Realizacja zadania 30 000,00 PLN
30 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Realizacja zadania Realizacja zadania 2 połowa 2023
Charakterystyka długoterminowych skutków: Uzasadnienie dla realizacji propozycji zadania Zadanie zakłada wykonanie cięć sanitarnych drzew przed budynkami os. Kazimierzowskim oraz usunięcie konfliktów drzew z elewacją budynków również na osiedlu Kazimierzowskim na wyznaczonych działkach. Działania te mają poprawić estetykę Dzielnicy XVI Bieńczyce.
powrót