Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - Dzielnica III NR 43:

Piłkarskie marzenia na Prądniku Czerwonym - Prądniczanka

Edycja Budżet Obywatelski 2022 Projekt lokalny - Dzielnica III Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Prądniczanka - ul.A. Boboli 5

Opis projektu

Projekt polega na wsparciu dzieci uczestniczących w zajęciach z piłki nożnej na terenie dzielnicy III bez względu na przynależność klubową. Zajęcia w klubie są dostępne dla chętnych dzieci, przez co jest spełniona zasada ogólnodostępności.
Pierwsza część to zakup sprzętu sportowego (bramki z przeznaczeniem dla różnych kategorii wiekowych, drobny sprzęt treningowy)
oraz kompletów strojów dla młodych piłkarzy (koszulka, spodenki, getry, dres, ortalion, czapka). Markę
producenta, model i rozmiar wskazuje trener każdej drużyny objętej projektem zgodnie z wytycznymi Polskiego
Związku Piłki Nożnej. Druga część projektu to uczestnictwo wszystkich dzieci w szkoleniu z przepisów piłki nożnej
oraz zasad fair play. Szkolenie powinno być przeprowadzone przez licencjonowanego sędziego piłki nożnej
wyznaczonego przez Kolegium Sędziów Małopolskiego Związku Piłki Nożnej. Trzecim ostatnim elementem
projektu jest organizacja i przeprowadzenie turnieju dla wszystkich uczestników projektu.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Sport to inwestycja w następne pokolenia. Aktywność fizyczna to zdrowy styl życia, kształtowanie koleżeństwa,
nauka odpowiedzialności. Poprzez sport uczymy dzieci zasad fair play oraz szacunku do pracy. Uczymy
obowiązkowości i szacunku do drugiego człowieka. To oprócz rodziny i szkoły ważny filar edukacji młodych ludzi.
Dlatego należy wspierać i rozpowszechniać tą formę wychowywania dzieci.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Sprzęt sportowy- bramki oraz akcesoria Bramka skrzat 1200 zł/szt x 4 szt. = 4800 zł, bramka żak 1200 zł/szt x 4 szt. = 4800 zł, bramka skrzat składana 600 zł/szt x 4 szt. = 2400 zł, bramka żak składana 600 zł/szt x 4 szt. = 2400 zł, piłka Junior G 95 zł/szt x 25 szt = 2375 zł, piłka Junior F 95 zł/szt x 25 zł = 2375 zł, worek na piłki 150 zł/szt x 4 szt = 600 zł, pachołek z otworami 50 zł/szt x 5 szt = 250 zł. 20 000,00 PLN
Stroje sportowe Zakup strojów sportowych dla 300 dzieci. Średni koszt jednego kompletu wynosi 500 zł. Komplet stroju dla jednego zawodnika to: koszulka, spodenki, getry, dres, ortalion, czapka. Markę, model i rozmiar wskazują trenerzy prowadzący grupy treningowe. 150 000,00 PLN
Szkolenia Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń prowadzonych przez sędziego piłkarskiego dla wszystkich grup treningowych objętych zadaniem. Przewiduje się przeprowadzenie 5 szkoleń dla różnych grup wiekowych, koszt jednego szkolenia wynosi 1000 zł (dieta dla prelegenta, materiały szkoleniowe, poczęstunek). Przeprowadzenie szkolenia dla trenerów i działaczy klubu z zakresu administracji prowadzenia szkółki piłkarskiej za pomocą systemu Extranet (koszt 2500 zł). Przeprowadzenie szkolenia z zasad certyfikacji szkółek piłkarskich PZPN (koszt 2500 zł). Powyższe dwa szkolenia zostaną przeprowadzone przez przedstawicieli PZPN. 10 000,00 PLN
Turniej piłkarski Zorganizowanie i przeprowadzenie turnieju piłkarskiego. Podczas zawodów dzieci w praktyce przyswoją sobie wiedzę przekazaną podczas szkolenia z sędzią piłkarskim. Składowe kosztorysu organizacji i przeprowadzenia turnieju to: sędziowie 1000 zł, wynajem obiektu/przygotowanie obiektu 1000 zł, nagrody dla uczestników( medal 10 zł/szt x 300 szt = 3000 zł, piłka 60 zł/szt x 300 szt = 18000 zł , biuro zawodów 1000 zł - umowa zlecenia. 23 000,00 PLN
Koordynacja projektu Przeprowadzenie całego zadania. Dwie osoby wskazane przez organizację pozarządową, która w drodze trybu konkursowegp zostanie wybrana do realizacji zadania. Umowa zlecenia 2500 zł x 2 osoby = 5000 zł. 5 000,00 PLN
Promocja Ulotki, ogłoszenia, strona www, facebook. 100,00 PLN
208 100,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Tryb konkursowy Przygotowanie i przeprowadzenie trybu konkursowego na wykonanie zadania II. 2023
Rozstrzygnięcie trybu konkursowego Wyłonienie w procesie trybu konkursowego organizacji pozarządowej realizującej zadanie, podpisanie umowy. Rozpoczęcie promocji. III.2023
Zakup Zakup sprzętu i strojów sportowych IV-V.2023
Szkolenia Przeprowadzenie szkoleń z sędziami dla uczestników projektu oraz dla trenerów i działaczy prowadzonych przez przedstawicieli PZPN. V-IX.2023
Turniej Zorganizowanie i przeprowadzenie turnieju. VII-IX.2023
Zakończenie Podsumowanie zadania - rozliczenie i sprawozdanie. X.2023
Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt polega na wsparciu dzieci uczestniczących w zajęciach z piłki nożnej na terenie dzielnicy III bez względu na przynależność klubową.
powrót