Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - Dzielnica XII NR 35:

Drwinka - zróbmy Park i poznajmy go lepiej

Edycja Budżet Obywatelski 2022 Projekt lokalny - Dzielnica XII Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Działki nr: 27/17, 36/12, 39/2, 54/34, 40/13, 54/43 obr. P-59, 21/4, 22/9, 22/7, 29/2, obr. P-61

Opis projektu

Stowarzyszenie Drwinka od początku swojej działalności stara się przybliżyć walory przyrodnicze naszego parku oraz troszczy o ten cenny  przyrodniczo teren.
Pragniemy pomóc naturze dosiewając rodzime gatunki roślin, właściwe dla terenu parku rzecznego oraz nasadzić rodzime gatunki drzew i krzewów.
Zaprosimy również specjalistów, dzięki którym lepiej poznamy park. Będziecie mieli możliwość odkrywania świata przyrody całymi rodzinami, ucząc się i świetnie się przy tym bawiąc.
Pragniemy również opublikować przewodnik po parku, by każdy miał możliwość poznania go lepiej.

Zakres projektu BO będzie realizowany do wysokości zabezpieczonych środków finansowych.

UZASADNIENIE PROJEKTU

- stworzenie wartościowych źródeł wiedzy na temat fauny i flory Parku Rzecznego Drwinka
- zwiększenie świadomości ekologicznej,
- nauka obcowania z „dziką” naturą,
- prowadzenie zajęć edukacyjnych w plenerze,
- możliwość spędzenia czasu na łonie natury w pojedynkę lub całymi rodzinami,
- relaks w naturze.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Spacery przyrodnicze oraz zakup materiałów pomocniczych Spacery przyrodnicze dla wszystkich grup wiekowych oraz zakup materiałów pomocniczych 25 000,00 PLN
Dokumentacja projektowa Opracowanie dokumentacji projektowej 20 000,00 PLN
Przewodnik po parku Drwinka Zredagowanie i wydrukowanie broszury o faunie i florze Parku Rzecznego Drwinka 200 000,00 PLN
Nasadzenia roślin Realizacja nasadzeń rodzimych gatunków roślin 110 000,00 PLN
355 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Spacery przyrodnicze Spacery przyrodnicze dla wszystkich grup wiekowych oraz zakup materiałów pomocniczych 2023
Dokumentacja projektowa Opracowanie dokumentacji projektowej zieleni 2023
Przewodnik po parku Drwinka Opublikowanie broszury o faunie i florze Parku Rzecznego Drwinka 2023
Nasadzenia roślin Realizacja nasadzeń rodzimych gatunków roślin 2023

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada nasadzenia dużych drzew i krzewów na działkach nad Drwinką. Dodatkowo przewidziano spacery edukacyjne z mieszkańcami oraz opracowanie broszury pozwalającej na lepsze poznanie Parku. Realizacja zadania wpłynie pozytywnie na estetykę otoczenia, nowe zasoby zieleni stworzą przyjazną przestrzeń i wpłyną na poprawę jakości powietrza a także zachęci Mieszkańców do aktywności.
powrót