Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - Dzielnica V NR 20:

Uczymy się pomagać od najmłodszych lat

Edycja Budżet Obywatelski 2022 Projekt lokalny - Dzielnica V Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Jednostka Ratowniczo Gaśnicza nr 3 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

Opis projektu

Poprawa bezpieczeństwa powszechnego mieszkańców miasta Krakowa poprzez zakup sprzętu do nauki resuscytacji krążeniowo oddechowej z dodatkowym wyposażeniem dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3.
Projekt adresowany jest do wszystkich mieszkańców Krakowa. Z projektu skorzysta każdy mieszkaniec jak i pośrednio turyści odwiedzający Kraków. Zakupiony sprzęt zapewni możliwość ćwiczenia procedur resuscytacji u niemowląt, dzieci oraz dorosłych. Regularne ćwiczenia mogą zaszczepić w uczestnikach szkolenia pewność siebie,  zwiększyć wiedzę i pozwolą wdrożyć prawidłowe zachowanie podczas resuscytacji w sytuacji stresowej. Manekiny posiadają możliwości  zbierania wszystkich danych i informacji dot. głębokość ugięcia klatki piersiowej, poprawność ułożenia rąk, objętość oddechu, wdmuchnięcie powietrza do żołądka, umożliwiają również szybkie i proste tworzenie scenariuszy szkoleniowych.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Analiza zagrożeń sporządzana przez specjalistów z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie w sposób jednoznaczny wskazuje, iż obszar miasta Krakowa to obszar o dużym zagrożeniu w każdym niemal obszarze bezpieczeństwa powszechnego, a więc tego rodzaju, które zapewnić ma głównie Państwowa Straż Pożarna i Państwowe Ratownictwo Medyczne.
Wśród tych zagrożeń jednym z najpoważniejszych jakie występują w gminie Kraków są zdarzenia wymagające podjęcia działań związanych z resustycją krążeniowo oddechową, podjęcie po zadławieniu itp.
Aby skutecznie udzielać pierwszej pomocy, samemu trzeba być przeszkolonym lub posiadać wiedzę w zakresie KPP. Regularne szkolenia budują  pewność siebie i skuteczność udzielanej pomocy a rozwijająca się sieć ogólno dostępnych AED na terenie miasta Krakowa wymaga odpowiedniego przeszkolenia do ich obsługi.  Każdego roku w zajęciach edukacyjnych na terenie JRG 3 bierze udział kilkaset dzieci z Krakowskich przedszkoli oraz szkół podstawowych. Każde zajęcia prowadzone są przez strażaków podziału bojowego Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 3 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Strażacy którzy na co dzień wyjeżdżają do interwencji dzielą się swoim doświadczeniem i w sposób obrazowy uczą najmłodszych jak radzić sobie w sytuacjach skrajnie niebezpiecznych. Edukacja najmłodszych kształtuje ich świadomość i buduje poprawne postawy. Zakupiony sprzęt pozwoli prowadzić edukację w ramach pikników, festynów, odwiedzin jednostki w ramach dni ochrony przeciwpożarowej, wydarzeń społecznych oraz w placówkach oświaty na terenie miasta Krakowa, co ułatwi szerzenie wiedzy z zakresu pierwszej pomocy w śród dzieci, młodzieży jak i  dorosłych mieszkańców Krakowa.
Celem projektu jest wiec zakup specjalistycznego sprzętu  do nauki resuscytacji krążeniowo oddechowej z dodatkowym wyposażeniem.  Przedmiotowy zakup poprawi w sposób pośredni i bezpośredni poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Krakowa poprzez zwiększenie możliwości udzielenia sprawnej i profesjonalnej pomocy ludziom, którzy znajdą się w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia.
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Zestaw fantomów 13 000,00 PLN
AED szkoleniowe Szkoleniowy defibrylator 4 000,00 PLN
Plecak medyczny Plecak medyczny z wyposażeniem 6 000,00 PLN
23 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Szkolenia pokazy Szkolenia pokazy dla dzieci i młodzieży druga połowa 2023
Charakterystyka długoterminowych skutków: Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Krakowa.
powrót