Projekty 2022 rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 126:

Pokażmy przed Starą Synagogą historię handlu na Kazimierzu

Edycja Budżet Obywatelski 2022 Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Plac przed Stara Synagogą, ul. Szeroka 24

Opis projektu

Projekt zakłada ekspozycję powiększeń historycznych fotografii pozyskanych z zasobów Narodowego Archiwum Cyfrowego, Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Muzeum Historii Fotografii, Muzeum Narodowego w Krakowie ilustrujących przejawy handlu na Kazimierzu w minionym wiekach i latach. Miejscem ekspozycji ma być plac przed Starą Synagogą (oddział Muzeum Krakowa). Warto przypomnieć, że sam Okrąglak kojarzący się dzisiaj z kultowymi zapiekankami zaprojektowany i wybudowany został jako rytualna ubojnia drobiu blisko 100 lat temu, po wojnie pełnił funkcję mięsnej jatki, gdzie półtusze mięsne rozbierano i detalicznie sprzedawano w formie rąbanki. Obecnie taka forma handlu jest nieakceptowalna nic też dziwnego, że hala stoi pusta i niewykorzystana. Pozostał jednak genialny projekt Józefa Weinbergera nawiązujący w swojej koncepcji - zakładającej maksymalne wykorzystanie światła dziennego wpadającego poprzez olbrzymie stalowe okna - do kiełkującej w Niemczech idei bauhausu. Natomiast pojęcie "tandeta" urodziło się na Szerokiej, która specjalizowała się w handlu starzyzną.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Handel był solą i siłą napędową krakowskiego Kazimierza od zarania jego dziejów. Wolnica była pierwszą strefa wolnocłową na ziemiach polskich. Handlowano na placu Bawół i na Szerokiej, na placu przed Synagoga Izaaka oraz na Placu Nowym. Ostatnim reliktem tamtego czasu jest targowisko na Placu Nowym z charakterystycznym Okrąglakiem i niedzielnymi ciuchami. To handel obok kościołów, które cieniami swoich wież kładą się na zabudowaniach synagog, kirkutów i nekropolii stanowi dziedzictwo Kazimierza. Pamięć o nim winna być zachowana w jak najczystszej formie.  

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
wydarzenia towarzyszące Wykład (tłumaczony na polski język migowy) oraz dwa spacery edukacyjne 3 000,00 PLN
Prawa autorskie, licencje Oplata za prawa autorskie i licencje (tam gdzie występują) 2 500,00 PLN
Opracowanie projektu graficznego wystawy Wykonanie projektu graficznego plansz 3 500,00 PLN
Druk plansz Usługa druku plansz wystawy plenerowej 4 000,00 PLN
Ekspozycja wystawy Wynajęcie systemu ekspozycyjnego na dwa miesiące wraz z transportem, montażem, demontażem 15 000,00 PLN
Tłumaczenie i redakcja tekstów Tłumaczenie tekstów na j. angielski oraz ich korekta 1 000,00 PLN
Kuratela Kurator koordynuje wszelkie działania od kwerend przez opracowania scenariusza po nadzór nad realizacją wystawy oraz wydarzeń towarzyszących 5 000,00 PLN
Promocja i dokumentacja Działania mające na celu wypromowanie wystawy oraz jej udokumentowanie 10 000,00 PLN
Ubezpieczenie Ubezpieczenie wystawy plenerowej 4 000,00 PLN
48 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Przygotowanie Kwerendy, przygotowanie koncepcji, napisanie scenariusza, opracowanie projektu graficznego, uzyskanie stosownych zgód, pozwoleń I i II kw. 2023
Realizacja Druk plansz, transport i montaż wystawy II kw. 2023
Ekspozycja Otwarcie wystawy i jej ekspozycja oraz wydarzenia towarzyszące VII i VIII 2023 albo dłużej
Podsumowanie Ocena frekwencji i w zależności od stanu zachowania decyzja o ekspozycji w następnym roku do końca 2023
Charakterystyka długoterminowych skutków: Wymieniona w projekcie ekspozycja ma przybrać formę wystawy planszowej – fotograficznej utrwalającej charakter dzielnicy i specyfikę handlu sprzed 1939 r. Merytoryczna wartość planowanego zadania zasługuje na bardzo dobrą ocenę. Jedną z ważniejszych kart w historii Krakowa wypełniło kilkuwiekowe współistnienie ludności chrześcijańskiej i żydowskiej. Ścisłe sąsiedztwo obu grup występowało w mieście Kazimierzu, w którym Żydzi pojawili się już w połowie XIV w. Do XIX w. zamieszkiwali wyłącznie dzielnicę zwaną miastem żydowskim, a na przełomie XIX i XX w. opanowali większą część Kazimierza, włączonego do Krakowa (1800 r.) jako jego dzielnica.  Społeczność żydowska specjalizowała się w wielu aktywnościach zawodowych, choć w najszerszym zakresie opanowała zajęcia związane z szeroko pojętym życiem gospodarczym. Żydzi zajmowali stanowiska w rzemiośle, przemyśle, a zwłaszcza w handlu i usługach. Największą dominację, szczególnie w przypadku aktywności handlowej, obserwowano na Kazimierzu.  Współczesne badania naukowe, jak również popularyzacja wiedzy, na temat handlu żydowskiego w mieście, są niewystarczające. Dotychczas nie powstała wystawa, która obrazowałaby wspomnianą tematykę. Dlatego propozycja projektu przywracającego pamięć o żydowskiej handlowej aktywności na Kazimierzu jest wartościowa. Jest zasadne, by projekt powstał przy pomocy fotografii ze zbiorów Muzeum Krakowa, Archiwum Narodowego w Krakowie, Muzeum Fotografii w Krakowie i Narodowego Archiwum Cyfrowego. Można wzbogacić go dodając reprodukcje np. winiet żydowskich firm, reklam drukowanych w krakowskich periodykach oraz wizerunków najwybitniejszych przedstawicieli omawianej profesji.     Po dokonaniu na podstawie § 15 ust. 1 i 5 Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa (uchwała nr LI/1410/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 13.01.2021 r.), oceny merytoryczno – prawnej pod kątem spełnienia kryteriów wskazanych w § 1 ust. 2, § 2-3 i § 17 ust. 1 cyt. Regulaminu, Muzeum Krakowa pozytywnie opiniuje projekt, stwierdzając, że jest on zgodny z powołanymi przepisami.
powrót