Projekty 2022 rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 134:

Domki dla Jeży w Krakowie!

Edycja Budżet Obywatelski 2022 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja:

Opis projektu

Projekt zakłada wyznaczenie w Krakowie w większości dzielnic (minimum 10) miasta specjalnych ekostref z tabliczkami i domkami dla jeży oraz podjęcie działań informacyjno-edukacyjnych. Dodatkowo zadanie obejmuje kontrolę stanu i zamieszkania powstałych domków dla jeży w kolejnym roku. Inwestycja przyczyni się do poprawy bioróżnorodności środowiska oraz warunków życia jeży w mieście. Ponadto podwyższy świadomość mieszkańców i zwróci uwagę na potrzebę ochrony tych pożytecznych ssaków.

 
Szczegółowy projekt zakłada:
- Pozostawianie w parkach obszarów z bogatym podszyciem – utrzymywanie jak największej powierzchni zarośli i zakrzaczeń;
- Wyznaczanie  ekostref – obszarów, w których ograniczamy do minimum koszenie i które ze swojej natury są bogatsze w roślinność niż pozostałe miejsca w parkach oraz w miarę możliwości są oddalone od ciągów pieszych;
- Ustawienie w miejscach występowania jeży domków w ekostrefach i parkach gdzie odnotowano występowanie jeży z montażem tabliczki informującej o strefie jeży;
- kontrola ekostref oraz stanu i zamieszkania domków dla jeży

UZASADNIENIE PROJEKTU

Jeże potrzebują schronienia na zimę
Jeże rozpoczynają zimowy sen, gdy temperatura spada poniżej 9 st. C. Dlatego tak ważne jest, żeby w tym czasie znalazły odpowiednie, suche i bezpieczne legowisko.

Jeże potrzebują ludzkiej pomocy
Jeśli przed nadejściem zimy jeż waży mniej niż 700 gramów, to obudzi się w środku zimy i prawdopodobnie zginie. Chyba, że pomoże mu człowiek!

Pamiętajmy, że wszystkie gatunki jeży występujące w Polsce podlegają ochronie częściowej. Oznacza to m.in., iż w stosunku do jeża obowiązuje zakaz umyślnego płoszenia i niepokojenia.
Kochamy i akceptujemy je prawie wszyscy, chcemy im pomagać, ale żeby robić to dobrze i ich nie skrzywdzić powinniśmy lepiej poznać ich potrzeby życiowe i zwyczaje, dlatego proponujemy spotkania edukacyjne i wydanie materiałów informacyjno-edukacyjnych.
 
Działania edukacyjne spotkania z mieszkańcami: w szkołach, domach kultury, centrach aktywności seniorów
Domki dla jeży zakup domków
Tabliczki informacyjne,wykonanie
Druk materiałów,druk ulotek oraz materiałów promocyjnych

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Realizacja analiza, zakup i montaż 200 000,00 PLN
200 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Przygotowanie i realizacja Przygotowanie i realizacja zadania 2023
Działania kontrolne Kontrola stanu i zamieszkania domków dla jeży 2024
Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada wyznaczenie ekostref dla jeży. Dodatkowo zostanie przeprowadzona dezynfekcja domków dla jeży. Realizacja projektu pozwoli na rozwój populacji jeży na terenie Krakowa.
powrót