Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - Dzielnica V NR 26:

Piłkarskie marzenia - Wisła Kraków

Edycja Budżet Obywatelski 2022 Projekt lokalny - Dzielnica V Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: TS Wisła - ul. Reymonta 22

Opis projektu

Projekt polega na wsparciu dzieci uczestniczących w zajęciach z piłki nożnej na terenie dzielnicy V bez względu na przynależność klubową.
Zajęcia są dostępne dla chętnych dzieci, przez co jest spełniona zasada ogólnodostępności.
Pierwsza część to zakup sprzętu sportowego (bramki z przeznaczeniem dla różnych kategorii wiekowych, drobny sprzęt treningowy)
oraz kompletów strojów dla młodych piłkarzy (koszulka, spodenki, getry, dres, ortalion, czapka). Markę
producenta, model i rozmiar wskazuje trener każdej drużyny objętej projektem zgodnie z wytycznymi Polskiego
Związku Piłki Nożnej. Druga część projektu to uczestnictwo wszystkich dzieci w szkoleniu z przepisów piłki nożnej
oraz zasad fair play. Szkolenie powinno być przeprowadzone przez licencjonowanego sędziego piłki nożnej
wyznaczonego przez Kolegium Sędziów Małopolskiego Związku Piłki Nożnej. Trzecim ostatnim elementem
projektu jest organizacja i przeprowadzenie turnieju dla wszystkich uczestników projektu.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Sport to inwestycja w następne pokolenia. Aktywność fizyczna to zdrowy styl życia, kształtowanie koleżeństwa,
nauka odpowiedzialności. Poprzez sport uczymy dzieci zasad fair play oraz szacunku do pracy. Uczymy
obowiązkowości i szacunku do drugiego człowieka. To oprócz rodziny i szkoły ważny filar edukacji młodych ludzi.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Szkolenia Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń prowadzonych przez sędziego piłkarskiego dla wszystkich grup treningowych objętych zadaniem. Przewiduje się przeprowadzenie 5 szkoleń dla różnych grup wiekowych, koszt jednego szkolenia wynosi 1000 zł (dieta dla prelegenta, materiały szkoleniowe, poczęstunek). Przeprowadzenie szkolenia dla trenerów i działaczy klubu z zakresu administracji prowadzenia szkółki piłkarskiej za pomocą systemu Extranet (koszt 2500 zł). Przeprowadzenie szkolenia z zasad certyfikacji szkółek piłkarskich PZPN (koszt 2500 zł). Powyższe dwa szkolenia zostaną przeprowadzone przez przedstawicieli PZPN. 10 000,00 PLN
Koordynacja projektu Przeprowadzenie całego zadania. Dwie osoby wskazane przez organizację pozarządową, która w drodze trybu konkursu zostanie wybrana do realizacji zadania. Umowa zlecenia 2500 zł x 3 osoby = 7500 zł. 7 500,00 PLN
Promocja Ulotki, ogłoszenia, www, facebook 2 000,00 PLN
Sprzęt sportowy Bramka skrzat 1200 zł/szt x 4 szt. = 4800 zł, bramka żak 1200 zł/szt x 4 szt. = 4800 zł, bramka skrzat składana 600 zł/szt x 4 szt. = 2400 zł, bramka żak składana 600 zł/szt x 4 szt. = 2400 zł, piłka Junior G 95 zł/szt x 25 szt = 2375 zł, piłka Junior F 95 zł/szt x 25 zł = 2375 zł, worek na piłki 150 zł/szt x 4 szt = 600 zł, pachołek z otworami 50 zł/szt x 5 szt = 250 zł. 20 000,00 PLN
Stroje sportowe Zakup strojów sportowych dla 550 dzieci. Średni koszt jednego kompletu wynosi 500 zł. Komplet stroju dla jednego zawodnika to: koszulka, spodenki, getry, dres, ortalion, czapka. Markę, model i rozmiar wskazują trenerzy prowadzący grupy treningowe. 275 000,00 PLN
Turniej piłkarski Zorganizowanie i przeprowadzenie turnieju piłkarskiego. Podczas zawodów dzieci w praktyce przyswoją sobie wiedzę przekazaną podczas szkolenia z sędzią piłkarskim. Koszt 10 000 zł. Składowe kosztorysu organizacji i przeprowadzenia turnieju to: sędziowie 1000 zł, wynajem obiektu 1000 zł, nagrody dla uczestników( medal 10 zł/szt x 100 szt = 1000 zł, piłka 60 zł/szt x 100 szt = 6000 zł , biuro zawodów 1000 zł - umowa zlecenia. 10 000,00 PLN
324 500,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Tryb Konkursowy Przygotowanie i przeprowadzenie trybu konkursowego na wykonanie zadania II. 2023
Rozstrzygnięcie trybu konkursowego Wyłonienie w procesie trybu konkursowego organizacji pozarządowej realizującej zadanie, podpisanie umowy. Rozpoczęcie promocji. III.2023
Zakup sprzętu i strojów Zakup sprzętu i strojów sportowych IV-V.2023
Szkolenia Przeprowadzenie szkoleń z sędziami dla uczestników projektu oraz dla trenerów i działaczy prowadzonych przez przedstawicieli PZPN. V-IX.2023
Turniej Zorganizowanie i przeprowadzenie turnieju. VII-IX.2023
Zakończenie zadania Podsumowanie zadania - rozliczenie i sprawozdanie. X.2023
Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt polega na wsparciu dzieci uczestniczących w zajęciach z piłki nożnej na terenie dzielnicy V bez względu na przynależność klubową.
powrót