Projekty 2022 rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 142:

OdNowa Placów Zabaw dla Dzieci cz.1.

Edycja Budżet Obywatelski 2022 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja:

Opis projektu

Projekt zakłada odnowę istniejących placów zzabaw, zmianę ustawień istniejących urządzeń oraz zagospodarowanie pozostałego terenu do formy ogrodu zabaw.

 
Propozycja czesci 1 i pilotażu, dotyczy Os. Na Skarpie 43.Obecnie istniejący plac zabaw wymaga remontu, doposażenia, gdyż urządzenia istniejące są już stare i nie funkcjonalne. Ogrodzenie jest w złym stanie, nawierzchnia jest ziemna, co w czasie deszczu powoduje powstawanie błota, a jednocześnie nie amortyzuje upadków dzieci z urządzeń obecnie istniejących. 
 
Po zachodniej stronie planowane jest utworzenie "ogrodu zabaw", czyli przestrzeni bazującej na naturalnych materiałach - drewnie, kamieniu, linach, oraz wykonanych z wypiętrzeniach terenu tworzących - zgodnie z adresem - skarpy, połączone ze sobą kładkami, pomostami linowymi itp.
 
Od strony ulicy planuje się odizolowanie placu zabaw np. roślinnością w postaci pnączy na ogrodzeniu.
 

Autor projektu wyraża zgodę na zastosowanie alternatywnych rozwiązań nieprzewidzianych w tym projekcie, które spełniłyby jego podstawowe założenia. Wszystkie elementy zagospodarowania terenu, jak także konkretne lokalizacje, zostaną poddane analizie możliwości realizacji pod względem obowiązujących przepisów prawa na etapie sporządzania dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami. Docelowy projekt zagospodarowania terenu zostanie skonsultowany z autorem projektu Budżetu Obywatelskiego.

Projekt zostanie zrealizowany do wysokości wyznaczonych środków finansowych.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Nowoczesny plac zabaw nie musi oznaczać wykorzystywanie elektroniki, świateł i innych technologii. Wiele obserwacji i badań potwierdza, że dzisiejszym dzieciom, młodzieży i dorosłym zamieszkującym miasta brakuje kontaktu z naturą i materiałami.
Dzieci rozwijają swoją kreatywność szczególnie mocno wtedy, gdy ich zabawa nie jest zdefiniowana sztywną funkcją urządzenia (zjeżdżalnia - tylko do zjazdów, karuzela - tylko do kręcenia się, itd)  
Dorośli także chętnie przebywają w tak zagospodarowanej przestrzeni, a młodzież mając stworzone choćby minimalne warunki do treningu (drążek do podciągania, poręcze do pompek, ławka do brzuszków) zyskuje poczucie tożsamości z danym miejscem, okolicą, itp. co zapobiega m.in. aktom wandalizmu.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
projekt Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami. 40 000,00 PLN
realizacja Wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania. 360 000,00 PLN
400 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
projekt Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami. 2023
realizacja Wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania. 2024
Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada rewitalizację placu zabaw na terenie Os. Na Skarpie. Realizacja zadania pozwoli na zwiększenie atrakcyjności ogródka jordanowskiego. Dodatkowo wpłynie pozytywnie na integracje okolicznych mieszkańców.
powrót