Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - Dzielnica IX NR 11:

Park Miejski na Białych Morzach

Edycja Budżet Obywatelski 2022 Projekt lokalny - Dzielnica IX Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Białe Morza - Podgórze, działki 1/72, 1/82, 1/26, 18/16, 18/9 (50.009205187843335, 19.940329916894537)

Opis projektu

Projekt "Park miejski na Białych Morzach" zakłada przeznaczenie terenów poprzemysłowych po dawnych Krakowskich Zakładach Sodowych "Solvay" pod ogólnodostępny park miejski. Projekt powinien zostać dostosowany i zrealizowany z poszanowaniem istniejącej tam przyrody, bez wycinki drzew i krzewów, z zachowaniem obecnych tam zagajników będących schronieniem dla wielu zwierząt. Niezwykle ważne jest również zachowanie naturalnego charakteru doliny płynącej tamtędy rzeki Wilgi.


Realizacja parku powinna zostać poprzedzona ekspertyzą przyrodniczą i środowiskową, dokładnymi badaniami gruntu (poziomu zasolenia oraz alkaliczności gruntów i odpadów), a także określeniem, która część Białych Mórz i jakimi gatunkami roślin może zostać obsadzona, aby miały one szansę na wzrost w tamtejszych warunkach. Realizacja projektu powinna zostać poprzedzona również konsultacjami z mieszkańcami, a także być realizowana pod okiem przyrodników, którzy wypowiedzą się, w jaki sposób zagospodarować to miejsce, aby było przyjazne również dla przyrody.

Projekt zakłada nasadzenie roślinności charakterystycznej dla tego miejsca, budowę i montaż infrastruktury parkowej - montaż oświetlenia, budowę alejek, montaż elementów małej architektury typu ławki czy kosze na śmieci.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Dzielnica IX jest coraz silniej zabudowywana. Mieszkańcy mają coraz mniej dostępnych spokojnych, zielonych terenów przeznaczonych do odpoczynku na łonie natury i rekreacji. Duży teren Białych Mórz mógłby być odpowiedzią na te potrzeby mieszkańców.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Projekt i prace budowlane Projekt i realizacja parku miejskiego 579 000,00 PLN
579 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Wykonanie projektu wraz z uzgodnieniami Wykonanie projektu wraz z uzgodnieniami 2023
Rozpoczęcie prac budowlanych Rozpoczęcie prac budowlanych 2024

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Realizacja projektu zakładającego utworzenie parku miejskiego na terenie Białych Mórz przyczyni się do stworzenia atrakcyjnej i przyjemnej przestrzeni do odpoczynku i rekreacji na świeżym powietrzu. Park będzie pełnić funkcję rekreacyjno- wypoczynkowe i pozytywnie wpłynie na komfort życia mieszkańców. Ostateczna forma parku zostanie ustalona na etapie konsultacji społecznych, a jego realizacja odbywać się będzie w oparciu o ustalenia z Wnioskodawcami projektu budżetu obywatelskiego.
powrót