Projekty 2022 rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt lokalny - Dzielnica XVI NR 33:

Zielony skwer na Plantach Bieńczyckich

Edycja Budżet Obywatelski 2022 Projekt lokalny - Dzielnica XVI Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Planty Bieńczyckie , nieużywane asfaltowe koło między blokami numer 7 oraz 18 w os. J. Strusia a górką. Działka numer 157/1 (50.08923370894002, 20.01070108954925)

Opis projektu

Stworzenie skweru kwiatowego, polegajace na wykorzystaniu, nieużywanego kola asfaltowego o średnicy ok.16
m. proponuję zasadzić m.in. następujące kwiaty:
● Piwonia chińska ‘Sarah Bernhardt’,
● Liliowiec ogrodowy ‘Pink damask’,
● Kocimiętka Fassena,
● Dzwonek skupiony,
● Odętka wirginijska,
● Szałwia omszona ‘Marcus’,
● Proso rózgowate ‘Heavy metal’,
● Słoneczniczek szorstki ‘Loraine sunshine’,
● Bodziszek wspaniały,
● Szałwia omszona ‘Double scarlet’.

W razie możliwości można zamontować dysze zmgławiające, które działają chłodząco w gorące dni, dla dzieci są atrakcją urozmaicającą zabawę w upalne dni.
Miejsce powinno być dobrze doświetlone,proponuje podświetlenie roslin także od dołu jeżeli będzie to możliwe.

Konkretne gatunki roślin ustalone zostaną przez Ogrodników Miejskich ZZM.
Wśród kwiatów ustawić nowe wygodne ławki, zrobić scieżkę prowadząca do ławek. Ławki ustawić w taki sposób jak w parku kieszonkowym w os. Na Lotnisku. Ławki powinny być ustawione w miejscu dobrze oświetlonym, ze względu na problem ze spożywaniem alkoholu na planatach.
Inspiracja i wzorem jest klomb w parku kieszonkowym w os.Na Lotnisku, przy ulicy Wacława Króla. Nie jest celem
stworzenie parku kieszonkowego tylko jednego z jego głównych elementów.
Zakres projektu BO będzie realizowany do wysokości środków finansowych. Autor projektu wyraża zgodę na zastosowanie alternatywnych rozwiązań nieprzewidzianych w tym projekcie BO, które spełniłyby jego podstawowe założenia.
Wszystkie elementy zagospodarowania terenu, jak także konkretne lokalizacje, zostaną poddane analizie możliwości realizacji pod względem obowiązujących przepisów prawa. Docelowy projekt zagospodarowania terenu zostanie skonsultowany z autorem projektu Budżetu Obywatelskiego.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Rewitalizacja ma na celu stworzenie wyjątkowego, zielonego miejsca odpoczynku dla mieszkańców. Koło jest niewykorzystywane, zaniedbane, szpeci Planty Bieńczyckie. Dwie ławki obok kola często są miejscem
spożywania alkoholu, sprzyja temu również ustawienie ławek. Stworzenie skweru poprawiłoby estetykę tego miejsca, stworzyło przyjemne i przyjazne miejsce wypoczynku dla mieszkańców.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Dokumentacja projektowa Opracowanie dokumentacji projektowej 25 000,00 PLN
Realizacja zadania Realizacja zadania 120 000,00 PLN
145 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Dokumentacja projektowa Opracowanie dokumentacji projektowej pierwsza połowa 2023
Realizacja zadania Realizacja zadania druga połowa 2023

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Uzasadnienie dla realizacji propozycji zadania Projekt ma na celu stworzenie wyjątkowego, zielonego miejsca do odpoczynku dla mieszkańców. Stworzenie zielonego skweru poprawiłoby estetykę tego miejsca, stworzyło przyjemne i przyjazne miejsce wypoczynku dla mieszkańców. Zwiększenie ilości zieleni wpłynie także na pozytywny odbiór miasta przez mieszkańców oraz gości, oraz zwiększy łączną powierzchnie roślin kwitnących w Krakowie.
powrót