Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - Dzielnica V NR 27:

Pokazy Filmów Ukraińskich w Kinie Paradox

Edycja Budżet Obywatelski 2022 Projekt lokalny - Dzielnica V Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Kino studyjne Paradox

Opis projektu

Pokazy Filmów Ukraińskich w Krakowie w Kinie Paradox jest realizowany od 2019 roku i cieszy się dużym zainteresowaniem. W ramach projektu odbyło się już ponad 100 pokazów filmów ukraińskich różnych lat i różnych gatunków, a także odbywały się spotkania z twórcami, dyskusję oraz inne wydarzenia towarzyszące.

Planowana ilość pokazów w ramach Budżetu Obywatelskiego to 10 pokazów filmowych. Pokazy będą odbywać się od marca do grudnia - po jednym pokazie miesięcznie. Będą to filmy fabularne, dokumentalne, animacyjne dla dorosłych i dla dzieci.

W ramach projektu będą przedstawione różnorodne filmy ukraińskie oraz coprodukcyjne. W doborze filmów będą brane pod uwagę rekomendację Ukraińskiej Agencji Filmowej - DerżKino, Ukraińskiego Funduszu Kultury oraz
Ukraińskiego Instytutu, jako instytucji kultury Ukrainy odpowiadających m.i. za wysoki poziom artystyczny filmów. Lista filmów będzie także uzupełniona filmami, których premiery odbędą się w 2023 roku.

Grupa docelowa:
1. Dzieci
2. Młodzież akademicka
3. Dorośli
4. Seniorzy.
Projekt jest adresowany do wszystkich, bez względu na wiek, płeć, pochodzenie, poglądy polityczne, religijne czy orientację seksualną.
Ważnym elementem projektu jest wsparcie poprzez udział w wydarzeniach kulturalnych dla uchodźców z Ukrainy, integracja różnych grup społecznych i środowiskowych oraz aktywizacja osób wokół przedstawionej w ramach projektu sztuki filmowej.
Wydarzenia mają zbudować most porozumienia międzykulturowe na podstawie sztukę (kino), kulturę i dialog.
Przekrój artystów uczestniczących w projekcie charakteryzuje zarówno bogate doświadczenie zawodowe jak również pionierów z mniejszym dorobkiem kinematograficznym, co pozwoli na poznanie odbiorcami różnorodności filmowej, w tym zapoznają z wartościowymi i ambitnymi filmami. Różnorodność ta pozwali dotrzeć do szerszego i zróżnicowanego grona odbiorców.
Efekty założone przy realizacji Festiwalu dla:
- dzieci: integracja międzynarodowa, budowanie tolerancji, wymiana poglądów kulturalnych, tworzenie porozumienia i budowanie relacji interpersonalnych, edukacja kulturowa, poprawa komunikacji oraz rozwój artystyczny, wsparcie psychologiczne dla dzieci-uchodźców z Ukrainy;
- młodzieży akademickiej: integracja międzynarodowa, budowanie tolerancji, wymiana poglądów kulturalnych i religijnych, tworzenie europejskich porozumień i budowanie relacji interpersonalnych, edukacja kulturowa, poprawa komunikacji oraz nawiązanie kontaktów w celu rozwoju dalszej kariery zawodowej, wsparcie psychologiczne dla młodzieży-uchodźców z Ukrainy.
- dorośli i osoby aktywne zawodowo: poznanie kultury narodów europejskich, przełamanie barier językowych, edukacja dla najmłodszego pokolenia wspólnie spędzającego czas z rodzicami oraz pomoc w kształtowaniu postaw patriotycznych na tle międzynarodowych doświadczeń, wsparcie psychologiczne dla uchodźców z Ukrainy;
- seniorzy i osoby w wieku emerytalnym: aktywizacja osób starszych przez zachęcenie do spędzenia czasu wśród młodszego pokolenia, eliminowanie myśli o schyłku swojego życia wśród osób po 70 roku życia, wsparcie psychologiczne dla uchodźców z Ukrainy.

Celem nadrzędnym jest integracja różnych grup społecznych oraz nawiązanie dialogu międzykulturowego. Wydarzenia filmowe mają zbudować most porozumienia między narodami w oparciu o sztukę, naukę i kulturę. Celem projektu jest także stworzenie dla mieszkańców Krakowa (w szczególności dla Ukraińców mieszkających w Krakowie) ciekawej oferty kulturalnej w kinie studyjnym Paradox oraz zaangażowanie tych osób w życie kulturalne Krakowa.


Zakładane rezultaty
1. Zapoznanie mieszkańców Krakowa z wiedzą na temat kultury i sztuki ukraińskiej – pozwoli na wyrównanie szans i eliminację dyskryminacji wynikającej z poczucia zagrożenia inną kulturą;
2. Uświadomienie i pokazanie odbiorcom bogactwa i różnorodności kina – uwrażliwienie społeczeństwa na dobro jakim jest kultura, sztuka, literatura;
3. Zwiększenie zaangażowania mieszkańców Krakowa w dialog międzykulturowy;
5. Uwrażliwienie mieszkańców Krakowa na tragedię sąsiedniego kraju poprzez sztukę filmową;
4. Zbudowanie trwałych więzi między młodzieżą różnych kultur – stop przemocy, stop terroryzmowi,
6. Prowadzenie i aktualizacja strony internetowej Fundacji, dzięki której wydarzenia z pokazów dostępne będą również dla osób, które osobiste nie mieli możliwości wzięcie udziału w pokazach filmów.
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Kraków od dawna słynie ze swojej wielokulturowości i różnorodności. W ostatnich dziesięcioleciach kultura Krakowa uzupełniła się także pod wpływem kultur emigrantów z innych krajów. Rozwój biznesu w Krakowie powoduje, że do Krakowa przyjeżdżają także osoby z krajów europejskich. Według Raportu GUS z dnia 04.06.2020r. "Populacja cudzoziemców w Polsce w czasie COVID-19" "Szacuje się, że na koniec lutego 2020 r. w Polsce przebywało 1 390 978 to obywatele Ukrainy." Zgodnie z informacją z rejestru ZUS z dnia 449 298 osób (72,2% od wszystkich cudzoziemców) to obywatele Ukrainy. Według wyliczeń opublikowanych w październiku 2019 r. przez Narodowy Bank Polski w jednym tylko 2017 r. osoby z ukraińskim paszportem pracujące w Polsce odpowiadały za wytworzenie 0,6 proc. całkowitego PKB Polski.
Zgodnie z danymi Urzędu Miasta Krakowa ok.10% mieszkańców Krakowa, które spłacają tu podatki to są Ukraińcy, a zgodnie z informacją podaną Konsulatem Ukrainy w Krakowie stanowią Ukraińcy ok. 70 tys. osób.
Wachlarz i skała działań kulturalnych skierowanych do danej grupy jest dużo niższa od zapotrzebowania i znaczenia wpływu tej grupy na polskie społeczeństwo.
Dodatkowym czynnikiem zwiększenia zapotrzebowania w realizacji projektu jest duże zwiększenie ilość Ukraińców przebywających w Krakowie z powodu przybycia do Krakowa uchodźców.
Pokazy Filmów Ukraińskich będą projektem zaspokajanym potrzeby ww. grupy docelowej, ponieważ obecnie Ukraińcy mieszkające w Krakowie (zarówno osoby przebywające w Polsce w statusie cudzoziemca jak i ukraińska mniejszość narodowa) nie mają możliwości dostępu do filmów w języku ukraińskim. Legalne ukraińskie online kinoteatry mają ograniczony dostęp z Polski, dlatego Ukraińcy w Krakowie nie mają możliwości kontaktu ze swoją kulturą ojczystą. Możliwość dostępu do kultury i języka ojczystego dla cudzoziemca w społeczeństwie przyjmującym jest ważnym aspektem integracji cudzoziemców.
Aktywizacja Ukraińców mieszkających w Krakowie w czasach pandemii COVID-19 poprzez udział w wydarzeniach kulturalnych pozwoli także na walkę z wykluczeniem oraz problemami ze zdrowiem psychicznym.
Otwartość na inne kultury poprzez pokazy filmów ukraińskich pozwoli także na eliminacji mowy nienawiści oraz budowanie dialogu wielokulturowego w Krakowie. Cele projektu będą też służyć realizacji założeń miejskiego programu „Otwarty Kraków” oraz Programu Rozwoju Kultury w Krakowie do roku 2030.
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Promocja projektu Druk ulotek i plakatów oraz promocja w social media 2 000,00 PLN
Koszty obsługi technicznej pokazów wraz z kosztami wynajmu kopii filmowych Koszty licencji 10 filmów (800 zł* 10 wydarzeń) oraz kosztu obsługi technicznej pokazów (450 zł*10 wydarzeń) 12 500,00 PLN
14 500,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Realizacja projektu Promocja projektu w przestrzeni miejskiej oraz online w mediach społecznościowych; Pokazy 10 filmów ukraińskich w kinie studyjnym Paradox (w tym, konsultację z Ukraińską Narodową Agencją Filmową oraz kontakt w twórcami filmów) marzec- grudzień 2023

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: - umożliwienie mieszkańcom dzielnicy (dorosłym, dzieciom i młodzieży) poznania ukraińskiej kultury filmowej różnych gatunków - poszerzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców dzielnicy o ciekawe wielokulturowe wydarzenia filmowe - wsparcie ze strony mieszkańców - poprzez udział w wydarzeniach kulturalnych - dla uchodźców z Ukrainy oraz integracja różnych grup społecznych i środowiskowych - budowa porozumienia międzykulturowego na bazie sztuki, kultury i dialogu.
powrót