Projekty 2022 rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 157:

Mobilne Zestawy Ratownicze

Edycja Budżet Obywatelski 2022 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Miasto Kraków

Opis projektu

Celem projektu jest zwiększenie przeżywalności w najczęściej spotykanych stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, dzięki pomocy udzielonej przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej Miasta Krakowa: nagłego zatrzymania krążenia, krwotoku zewnętrznego oraz hipotermii.
Projekt zakłada zakup mobilnych zestawów ratujących życie, w skład których wchodzić będą: automatyczne defibrylatory zewnętrzne AED, akcesoria do resuscytacji krążeniowo–oddechowej, zestawy do tamowania krwotoków (opatrunki uciskowe, opaski zaciskowe) oraz zestawy przydatne w  hipotermii dla strażników miejskich, którzy podczas codziennych patroli w przestrzeni ogólnodostępnej udzielają pomocy osobom w stanie bezpośredniego zagrożenia życia.
Defibrylator AED (ang. Automated External Defibrillator), czyli automatyczny zewnętrzny defibrylator to urządzenie umożliwiające analizę rytmu serca oraz wykonanie wyładowania elektrycznego u poszkodowanego. Możliwie szybkie dostarczenie wyładowania pozwala wielokrotnie zwiększyć przeżywalność osób poszkodowanych [1].
Projekt zakłada zakup mobilnych zestawów zawierających:
6 urządzeń AED wraz z walizką,
6 pakietów do zaopatrzenia krwotoków, oparzeń i ran klatki piersiowej,
6 zestawów akcesoriów do resuscytacji krążeniowo–oddechowej,
30 zestawów do postępowania w przypadku hipotermii.
 

Straż Miejska Miasta Krakowa jako bezpośredni odbiorca sprzętu została wybrana ze względu na charakter jej dotychczasowej działalności. Strażnicy miejscy podczas służby patrolowej udzielają pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, co potwierdzają raporty oraz wpisy w aktualnościach strony Straży Miejskiej w Krakowie. Akcje ratunkowe prowadzone są często w trudnodostępnych miejscach, dla których dojazd ZRM jest utrudniony, a jego czas wydłużony. Z tego względu zakupione urządzenia AED powinny posiadać normę IP55 lub IP56 oraz być przechowywane w plecakach, torbach lub walizkach gwarantujących wodoodporność i pyłoszczelność. Zakup urządzeń AED stanowiłby wsparcie istniejącego programu „Krakowska sieć AED – Impuls Życia” [2]. Strażnicy miejscy podczas okresowych szkoleń nabierają kompetencje w zakresie udzielania pomocy przedmedycznej, co stanowi potwierdzenie umiejętności korzystania z wyżej wymienionych urządzeń oraz ogranicza koszty projektu w zakresie konieczności prowadzenia wymaganych szkoleń. Projekt jest zgodny z polityką miasta w zakresie upowszechniania dostępu do defibrylacji.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Nagłe zatrzymanie krążenia (NZK) definiowane jest jako „ustanie lub znaczne upośledzenie mechanicznej czynności serca”. Roczna zapadalność na pozaszpitalne zatrzymanie krążenia wynosi od 67 do 170 osób na 100 000 mieszkańców, z czego dla Polski jest największa z odnotowanych, czyli 170 na 100 000 mieszkańców [1]. W Krakowie (stan na 30.06.2021) mieszka 780 796, a co za tym idzie problem NZK może dotyczyć nawet 1 300 krakowian rocznie [3].
Stosowanie automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED) wciąż jest na niskim poziomie – w Europie tylko w średnio 28% przypadków pozaszpitalnych NZK (zakres 3,8%–59% w zależności od kraju) wykorzystywany jest AED. Wskaźniki przeżycia przy wypisie ze szpitala wynoszą średnio 8% i są zróżnicowane (od 0% do 18%) [1].
Żeby zwiększyć szanse na przeżycie osób, które doznały nagłego zatrzymania krążenia należy dążyć do zwiększenia dostępności AED. Im bliżej od osoby wymagającej pomocy znajduje się to urządzenie tym szybciej będzie ono dostarczone do miejsca zdarzenia. Działania te dają szansę na przyspieszenie wykonania wyładowania, a w konsekwencji zwiększenie przeżywalności pacjentów.
Obok wczesnej defibrylacji, tamowanie zagrażającego życiu masywnego krwawienia zewnętrznego oraz rozpoczęcie leczenia hipotermii (czyli obniżenia temperatury centralnej ciała poniżej 35 stopni Celsjusza, której śmiertelność w Polsce wynosi 328–606 osób na rok) [4] kluczowe działanie w pierwszych kilku minutach zdarzenia przed przybyciem Zespołu Ratownictwa Medycznego. Hipowolemia powodowana przez masywne krwawienie oraz hipotermia należą do potencjalnie odwracalnych przyczyn nagłego zatrzymania krążenia.

Projekt nie stoi w sprzeczności z Uchwałą NR LXVIII/895/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie ustanowienia programu zdrowotnego "Poprawa stanu bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Miasta Krakowa w zakresie dostępności pomocy przedmedycznej", którego celem jest budowa i utrzymanie sieci automatycznych defibrylatorów zewnętrznych AED w oparciu o kryteria wynikające z Uchwały Nr XX/264 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 września 2007 r., lecz jest jej uzupełnieniem. Nowe urządzenia nie stanowiłyby części wykazu lokalizacji miejsc publicznych, które spełniają kryteria wymagane do umieszczenia zestawów AED na terenie Krakowa, lecz byłyby to dodatkowe urządzenia mobilne. W poprzedniej edycji Budżetu Obywatelskiego 2021 Straż Miejska w Krakowie otrzymała 10 mobilnych zestawów ratujących życie, które nie wyczerpały potrzeb zdrowotnych mieszkańców Krakowa [5]. Dodatkowo, strażnicy wskazali potrzebę uzyskania zestawów umożliwiających postępowanie w hipotermii.
 
Piśmiennictwo:


 1. European Resuscitation Council Guidelines 2021: Systems saving lives [online], [dostęp 20.04.2022], [adres: https://www.cprguidelines.eu/assets/guidelines/European-Resuscitation-Council-Guidelines-2021-Ep.pdf]


2. Krakowska sieć AED – Impuls Życia [online], [dostęp 20.04.2022], [adres: https://www.krakow.pl/nasze_miasto/3990,artykul,krakowska_siec_aed___impuls_zycia.html]


3. Liczby o Krakowie [online], [dostęp 20.04.2022], [adres: https://www.krakow.pl/biznes/1140,artykul,liczby_o_krakowie.html]


4. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej [online], [dostęp 20.04.2022], [adres: https://www.gov.pl/web/kppsp-limanowa/wychlodzenie-organizmu-grozne-dla-zycia]


5. Defibrylatory dla Straży Miejskiej [online], [dostęp 20.04.2022], [adres: https://strazmiejska.krakow.pl/aktualnosci/259234,1772,komunikat,nowe_defibrylatory_aed_dla_straznikow_.html]

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Automatyczny defibrylator zewnętrzny (AED) 6 sztuk 39 000,00 PLN
Walizka/torba/plecak na AED 6 sztuk 3 600,00 PLN
Zestaw akcesoriów do resuscytacji krążeniowo–oddechowej 6 sztuk, zawierający m.in.: rękawiczki jednorazowe, maskę do RKO Pocket Mask, nożyczki ratownicze. 1 200,00 PLN
Pakiet do zaopatrzenia krwotoków, oparzeń i ran klatki piersiowej 6 sztuk, zawierający m.in.: opaskę zaciskową i materiały opatrunkowe. 3 000,00 PLN
Pakiet do działania w przypadku hipotermii 30 sztuk, zawierający m.in.: koce izotermiczne i pakiety grzewcze 9 000,00 PLN
55 800,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Zakup automatycznych defibrylatorów zewnętrznych AED, walizek/toreb na AED, pakietów do zaopatrywania krwotoków i innych obrażeń ciałą, zestawów akcesoriów do resuscytacji krążeniowo–oddechowej, pakietów do postępowania w hipotermii Ogłoszenie zamówienia publicznego oraz zakup urządzeń/przedmiotów. 01.2023–03.2023
Użytkowanie zakupionych zestawów podczas patroli Straży Miejskiej Użytkowanie podczas interwencji wymagających użycia sprzętu. Od 04.2022
Charakterystyka długoterminowych skutków: Pomoc osobom, które doznały nagłego zatrzymania krążenia, doznały masywnego krwawienia zewnętrznego oraz rozpoczęcie leczenia osób w hipotermii. Zwiększenie szans na przeżycie.
powrót