Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 56:

Aleja Przyjaźni do remontu | cz. I | od Andersa do al. Róż

Projekt odrzucony: Podczas weryfikacji propozycji zadania w oparciu o uchwałę nr LI/1410/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 13.01.2021 roku w sprawie Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa (zwanego dalej Regulaminem), niniejszy wniosek został zaopiniowany negatywnie, gdyż: 1. Wymagany budżet całkowity na realizacje jest niezgodny z limitami finansowymi wskazanymi w § 13 ust. 2 do 3 Regulaminu - § 17 ust. 1 pkt 2 Regulaminu. Tutejszy Zarząd złożył w 2022 roku wniosek o wprowadzenie do Budżetu Miasta Krakowa na 2023r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata następne zadania inwestycyjnego: Przebudowa Al. Przyjaźni - etap II (od al. Andersa do al. Róż – dł. ok. 300m) i etap III (od al. Solidarności w kierunku al. Róż – dł. ok. 300m) w zakresie aktualizacji dokumentacji projektowej, uzyskania nowych decyzji administracyjnych oraz realizacji robót budowlanych. Na całość zadania oszacowano kwotę 12 000 000,00 zł. Zatem kwota niezbędna na wykonanie poszczególnych etapów to ok. 6 000 000,00 zł. Biorąc pod uwagę powyższe, koszt realizacji przekroczy kwotę 1 520 000,00 zł założoną jako limit pojedynczego zadania w X edycji budżetu obywatelskiego 2023r. 2. Stoi w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami, strategiami, programami i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta - § 17 ust. 1 pkt 4 Regulaminu. Zadanie pn.: Przebudowa Alei Przyjaźni (na odcinku od Al. Andersa do Al. Róż) zostało wprowadzone do Programu modernizacji dróg i chodników dofinansowanego z rządowego Programu wsparcia przygotowań III Igrzysk Europejskich w 2023 r. w zakresie inwestycji infrastrukturalnych. Na przedmiotowym odcinku w miesiącach kwiecień – maj br. prowadzone były prace budowlane polegające na przebudowie drogi al. Przyjaźni w granicach istniejącego pasa drogowego w zakresie wymiany nawierzchni jezdni i chodników, na podstawie uzyskanego zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych znak: AU-01-7.6743.672.2023.EFI z dnia 03.04.2023r. Zatem wnioskowane do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego zadanie zostało wykonane. Koszt wykonania przebudowy to kwota : 4 000 000 zł.

Edycja Budżet Obywatelski 2023 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

1 520 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: aleja przyjaźni Kraków

Krótki opis projektu

Co z aleją Przyjaźni? Minęło już 7 lat od remontu jej 200 metrowego odcinka przy alei Róż a reszta pozostaje nadal tylko w planach. My chcemy działać! Projekt zakłada remont kolejnego odcinka alei Przyjaźni od alei Andersa w kierunku alei Róż.

Opis projektu

Projekt zakłada remont alei Przyjaźni na odcinku od al. Andersa do al. Róż zgodnie z ustalonym projektem konsultowanym z mieszkańcami. 

Aktualny stan nawierzchni, miejsc postojowych i przejść dla pieszych stanowi wyzwanie dla wszystkich użytkowników tej drogi. Wielokrotne przenoszenie w czasie realizacji tego zadania prowadzi do ogromnej frustracji mieszkańców i osób korzystających z okolicznych usług. To ogromne utrudnienie dla mieszkańców.
 
 
To po alei Róż najważniejsza aleja w dzielnicy i ciąg komunikacyjny pomiędzy osiedlami.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Mija już 7 lat odkąd został wyremontowany 200 metrowy odcinek al. Przyjaźni przy skrzyżowaniu z al. Róż. 

 
Już w 2019 roku istniała dokumentacja projektowa dla zadania p.n.: ,,Przebudowa al. Przyjaźni - etap II i III" wraz z decyzjami pozwalającymi na przeprowadzenie prac remontowych. Jednak do tej pory, pomimo posiadania planów, przenoszono terminy realizacji zadania czego dziś skutkiem jest ich przedawnienie i ponowne procedowanie o uzyskanie nowych decyzji warunkujących realizację tej inwestycji.
 
Mieszkańcy chcą działań i tym projektem chcemy rozpocząć proces realizacji remontu al. Przyjaźni.
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Dokumentacja dokumentacja warunkująca realizację inwestycji 100 000,00 PLN
Realizacja Remont al. Przyjaźni 1 420 000,00 PLN
1 520 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Dokumentacja przygotowanie 2024
Realizacja Realizacja zadania w terenie 2025

Galeria

powrót