Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 123:

Brzegiem wzdłuż Bagrów

Projekt odrzucony: Projekt zaklada budowę pomostów spacerowych wzdłuż brzegu zalewu Bagry Wielkie, na terenie cypla (wzdłuż linii brzegowej) znajdującego się na działce P-28, 341/1. Na etapie wstępnej weryfikacji przedmiotowy projekt został poddany ocenie merytoryczno-prawnej oraz wysłany do opinii do różnych jednostek. Analiza struktury własności ww. działki wykazała, iż wskazany teren objęty jest umową dzierżawy nieruchomości w zakresie prowadzenia działalności sportowo-rekreacyjnej oraz na cele gastronomiczne, magazynowe, usługowe. Ponadto teren jest ogrodzony i zamknięty. Zgodnie z zapisami uchwały nr LI/1410/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa § 17. 1. W ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty: 1) których efekty nie spełniają kryterium ogólnodostępności; 7) które są planowane do realizacji na gruntach nie należących i nie pozostających we władaniu Miasta;. Mając na względzie powyższe, projekt zostaje odrzucony.

Edycja Budżet Obywatelski 2023 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

820 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Kozia 30, 30-733 Kraków

Krótki opis projektu

Projekt zakłada budowę pomostów umożliwiających spacerowanie i wypoczywanie wzdłuż brzegu nad Bagrami Wielkimi w Krakowie.

Opis projektu

Projekt zakłada budowę pomostów wzdłuż linii brzegowej biegnącej od plaży miejskiej przy ul. Koziej wokół cypla. Inwestycja ma na celu dalszą poprawę infrastruktury nad Bagrami. Pomost będzie zakotwiczony na lądzie (nad betonowymi płytami) i w wodzie. Jego szerokość wyniesie 4 metry, a długość 100 metrów (od końca plaży - wzdłuż zewnętrznej części cypla), co pozwoli na swobodne spacerowanie nad brzegiem, jak również leżakowanie na brzegu.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Bagry Wielkie to najchętniej odwiedzane miejsce w Krakowie. Budowa pomostów jest ważnym elementem dalszej poprawy infrastruktury, w tym zwiększenie ilości miejsca dla osób odpoczywających nad Bagrami. Dodatkowym atutem będzie możliwość spacerowania nad brzegiem zbiornika.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
projekt koncepcyjny/wykonawczy wraz z pozwoleniami koszt wykonania projektu koncepcyjnego, wykonawczego oraz pozyskania stosownych pozwoleń na budowę 20 000,00 PLN
Wykonanie pomostu koszt wykonania pomostu o długości 100 metrów bieżących i szerokości 4 metrów, w tym palowanie, wzmocnienie linii brzegowej 750 000,00 PLN
Rekultywacja koszt rekultywacji terenu po zakończonej inwestycji oraz realizacja małej architektury przy inwestycji 50 000,00 PLN
820 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Projekt z pozwoleniami wykonanie koncepcji, projektu budowlanego oraz pozyskanie stosownych pozwoleń 2024 rok
Wykonanie inwestycji Wykonanie inwestycji styczeń-kwiecień 2025 rok
powrót