Projekty 2024 rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 1:

STWÓRZMY WSPÓLNIE LAS* KRAKOWIAN | vol. 3

Edycja Budżet Obywatelski 2024 Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

1 000 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Kraków

Krótki opis projektu

PROJEKT ZAKŁADA POWIĘKSZENIE TERENÓW LEŚNYCH W MIEŚCIE

Opis projektu

W ramach realizacji projektu zakładamy powstanie nowych lasów miejskich na obszarach ujętych w “Powiatowym programie zwiększania lesistości Krakowa na lata 2018-2040”. Jedynie dynamiczny proces realizacji zapisów tego programu ma szansę przynieść spodziewany skutek w postaci lepszej adaptacji miasta do zmian klimatycznych. Jest też odpowiedzią na masowe wycinki dojrzałych drzew na terenie Krakowa.

Projekt zakłada przede wszystkim wykup zalesionych gruntów oraz zorganizowanie akcji sadzenia drzew wraz z Mieszkańcami Krakowa. Sadzone mają być gatunki drzew odporne na niekorzystny wpływ zmian klimatycznych i dostosowane do danego siedliska i rejonu (np. dąb szypułkowy i bezszypułkowy, buk zwyczajny, wiąz szypułkowy), jak również o odpowiednich rozmiarach wskazanych przez Zespół ds. Lasów i Przyrody ZZM. Tam, gdzie to możliwe i wskazane, sadzone będą maksymalnie duże sadzonki. Projekt obejmuje również przygotowanie terenu pod nowe tereny leśne zgodnie z założeniami “Powiatowego programu zwiększania lesistości Krakowa na lata 2018-2040”.

Wskazania działek do wykupu, a następnie wykonania nasadzeń dokona ZZM.
* Prawdziwego lasu się nie da zasadzić - słusznie podkreślają naukowcy i populatorzy ekologiczni apelując o to, aby dbać o naturalne lasy. Aby ich nie wycinać. “Las to zbyt skomplikowany ekosystem, żeby można było go sobie zrobić. To zależności, to procesy. To nie tylko młode drzewa, ale też drzewa stare i obumarłe. Las to grzyby, las to owady, las to wielkie i całkiem małe roślinożerne ssaki i drapieżniki. Las to ptaki. Las to konkurencja między jednymi gatunkami i symbioza między innymi. Tego wszystkiego nie da się zrobić, nie da się posadzić. Nie ma się co oszukiwać” - pisze Adam Wajrak, znany dziennikarz i działacz na rzecz ochrony przyrody. Najważniejsze to chronić to co mamy i to co wyrosło naturalnie, bez ingerencji człowieka. Ale mimo wszystko - możemy próbować stworzyć namiastkę zalesionego terenu. I to chcemy zrobić w tym projekcie! W ramach realizacji projektu zostanie przeprowadzona otwarta debata z udziałem ekspertów pod roboczym tytułem: “Czy można zasadzić las?”. Dobór ekspertów zostanie ustalony z wnioskodawcą.

Realizacja projektu będzie konsultowana się z Autorami projektu BO.
Projekt w ramach inicjatywy Koalicja Ruchów Krakowskich "Wspólnie dla Miasta".

Autor projektu wyraża zgodę na zastosowanie alternatywnych rozwiązań nieprzewidzianych w tym projekcie, które spełniłyby jego podstawowe założenia. Wszystkie elementy zagospodarowania terenu, jak także konkretne lokalizacje, zostaną poddane analizie możliwości realizacji pod względem obowiązujących przepisów prawa na etapie sporządzania dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami. Docelowy projekt zagospodarowania terenu zostanie skonsultowany z autorem projektu Budżetu Obywatelskiego i musi uzyskać jego akceptację.

Projekt zostanie zrealizowany do wysokości wyznaczonych środków finansowych.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Kraków jest miastem z najmniejszą powierzchnią terenów leśnych spośród wszystkich dużych miast w Polsce. Jedynie niecałe 5% powierzchni miasta pokrywają lasy miejskie. W wyniku realizacji projektu zwiększymy miejskie lasy o tereny wskazane w przyjętym “Powiatowym programie zwiększania lesistości Krakowa na lata 2018-2040”. 
Tereny zielone mają znaczny wpływ na poprawę samopoczucia i zdrowia psychicznego. Poprzez tworzenie nowych lasów miejskich w wielu różnych częściach Krakowa, docieramy do jak największej liczby mieszkańców i mieszkanek. Chcemy, aby krakowianie i krakowianki mieli równy i powszechny dostęp do zieleni. Oprócz funkcji rekreacyjnych i estetycznych, miejska zieleń pomaga w niwelowaniu zanieczyszczenia powietrza. Ponadto, lasy miejskie poprzez swój wpływ na bioklimat zmniejszają temperaturę powietrza nawet o kilka stopni, co będzie miało wielkie znaczenie w przyszłości, mając na uwadzę zbliżającą się katastrofę klimatyczną. Szczególnie latem widać, że przez nadmierne betonowanie, miasto staje się gorącą wyspą. Tworzenie nowych lasów miejskich jest świetna receptą na te problemy.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Sadzenie lasu i wykup terenu Sadzenie lasu i wykup terenu 1 000 000,00 PLN
1 000 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Sadzenie lasu i wykup terenu Sadzenie lasu i wykup terenu 2025-2026
powrót