Projekty 2024 rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 3:

Zazieleńmy Stare Miasto!!!

Edycja Budżet Obywatelski 2024 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

1 300 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Stare Miasto

Krótki opis projektu

Projekt zakłada posadzenie 100 drzew na obszarze historycznego Starego Miasta w Krakowie w lokalizacjach niekolidujących z zabytkowymi walorami krajobrazu kulturowego.

Opis projektu

Przedmiotem projektu jest wykonanie nasadzeń 100 drzew (o wysokości sadzonki ponad 5 m.) na obszarze historycznego Starego Miasta w Krakowie (obszar strefy UNESCO i strefy buforowej) w lokalizacjach niekolidujących z zabytkowymi walorami krajobrazu kulturowego. Lokalizacje te zostaną wybrane przez wnioskodawcę spośród szerszej (co najmniej dwukrotnie) puli akceptowalnych konserwatorsko lokalizacji wskazanych w toku realizacji zadania przez jednostkę realizującą, w porozumieniu z Małopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
W razie potrzeby, projekt zakłada wykonanie niewielkich – wymaganych nasadzeniami – korekt infrastruktury drogowej (okienka itp.). Projekt zakłada konsultację dendrologiczną.
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Niedawne wytyczne Generalnego Konserwatora Zabytków odnoszące się do historycznych placów miejskich wskazują nowy kierunek w kształtowaniu obrazu i funkcjonalności historycznych centrów polskich miast. Naczelny organ konserwatorski w Polsce docenia w tym dokumencie znaczenie zieleni komponowanej zarówno dla wizerunku polskich miast historycznych, jak i dla komfortu korzystania z nich przez mieszkańców oraz turystów. Podążając za tą myślą zasadnym jest włączenie w kształtującą się tendencję również historycznego centrum Krakowa, którego status (pomnik historii, wpis na Listę Światowego Dziedzictwa) nie stoi w sprzeczności z komponowaniem weń elementów zieleni wysokiej.

 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Nasadzenia Wykonanie nasadzeń i ewentualnych korekt infrastruktury drogowej (okienka itp). 1 300 000,00 PLN
1 300 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Nasadzenia Wykonanie nasadzeń i ewentualnych korekt infrastruktury drogowej (okienka itp). 31.10.2025
powrót