Projekty 2024 rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 15:

Park Drwinka - dla Ciebie

Edycja Budżet Obywatelski 2024 Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

1 500 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Park Rzeczny Drwinka

Krótki opis projektu

Możliwości rozwijania terenów rekreacyjnych dla Mieszkańców są ograniczane przez presję inwestycyjną. Rozwiązaniem jest właściwe zagospodarowanie Parku Rzecznego Drwinka, z poszanowaniem jego walorów przyrodniczych.

Opis projektu

Możliwości rozwijania terenów rekreacyjnych dla Mieszkańców są ograniczane przez presję inwestycyjną. Brakuje terenów zielonych, służących dobru Mieszkańców. Rozwiązaniem jest właściwe zagospodarowanie parku rzecznego, z poszanowaniem jego walorów przyrodniczych.
Teren Parku Rzecznego Drwinka można zagospodarować tak, by stał się przyjazny dla Mieszkańców i pogodzić funkcje: ochrony środowiska, zachowanie ciągłości korytarza ekologicznego, przyrodniczą, edukacyjną i  rekreacyjną.
Właściwym rozwiązaniem jest projekt ekspercki, będący kontynuacją przyrodniczej ścieżki edukacyjnej autorstwa Stowarzyszenia Drwinka. Projekt zakłada kontynuację zadań  mających na celu poprawę bioróżnorodności oraz ochronę środowiska naturalnego, ale również przewiduje małą architekturę, spełniającą zadnie edukacji przyrodniczej oraz rekreacji (m.in. podesty, miejsca do odpoczynku, kostki wiedzy przyrodniczej).
Ze względu na teren cenny przyrodniczo realizacja tego projektu przewidziana jest pod pełnym nadzorem ekspertów przyrodniczych zarówno na etapie projektowania jak i realizacji  zadań w terenie.
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Realizacja projektu  parku rzecznego z poszanowaniem walorów przyrodniczych przyczyni się do stworzenia przestrzeni odpoczynku i relaksu na łonie natury. Park pozytywnie wpłynie na komfort życia Mieszkańców. Projekt przyczyni się do pogłębienia świadomości ekologicznej oraz umożliwi nauczycielom prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w terenie

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Projekt ekspercki Parku Rzecznego Drwinka Projekt Parku Rzecznego Drwinka wykonany pod nadzorem ekspertów przyrodniczych z poszanowaniem naturalnego charakteru miejsca. 400 000,00 PLN
Realizacja projektu eksperckiego Realizacja projektu pod nadzorem przyrodniczym. 1 100 000,00 PLN
1 500 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Przygotowanie projektu eksperckiego w oparciu o dane inwentaryzacji przyrodniczej. Przygotowanie projektu we współpracy i pod nadzorem ekspertów przyrodniczych. I-II 2025r.
Realizacja projektu eksperckiego pod nadzorem przyrodniczym. Realizacja projektu ze szczególnym naciskiem na ochronę środowiska naturalnego. III-XII 2025r.

Galeria

powrót