Projekty 2024 rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 11:

PRZYWRÓĆMY ZIELEŃ NA PLACU ŚW. MARII MAGDALENY

Edycja Budżet Obywatelski 2024 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

1 520 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: plac Marii Magdaleny

Krótki opis projektu

CELEM PROJEKTU JEST PRZYWRÓCENIE ZIELENI NA PLACU ŚW. MARII MAGDALENY. ZANIM TEN PLAC ZOSTAŁ "ZREWITALIZOWANY" (CZYLI WYBETONOWANY) BYŁ TO ZIELONY SKWER Z DUŻYM DRZEWEM, KTÓRY DAWAŁ CIEŃ W UPALNE DNI.

Opis projektu

Projekt zakłada opracowanie nowego, kompleksowego zagospodarowania placu św. Marii Magdaleny i jego przebudowę we współpracy z służbami konserwatorskimi i mieszkańcami (konsultacje społeczne) poprzez:

  1. posadzenie dużych drzew o obwodzie pnia 40-45 cm z uwzględnieniem uwarunkowań archeologicznych (nie mogą też kolidować z elewacją zabytkowych kamienic).
  2. posadzenie krzewów oraz roślin kwitnących. Zdaniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków “Wprowadzenie zieleni (jak również wody) jest jak najbardziej dopuszczalne, a nawet pożądane”.
  3. wprowadzenie wody na placu w innej formie niż obecnie oraz systemu retencji wód opadowych z sąsiednich kamienic (ogród deszczowy) - zdaniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków “ustawiona w narożu fontanna budzi złośliwe komentarze”.

  4. usunięcie z placu św. Marii Magdaleny pomnika ks. Piotra Skargi, który stanął na placu nielegalnie, bez wymaganych prawem pozwoleń na budowę i uzgodnień konserwatorskich. Zdaniem WKZ “Utrzymywanie monumentu na placu św. Marii Magdaleny jest nieuzasadnione i wpływa negatywnie na odbiór wnętrza. Pomnik przysłania widok elewacji kościoła św. Piotra i Pawła, wchodzi w niepotrzebny konflikt z ustawionymi na jego przedpolu rekonstrukcjami barokowych rzeźb dwunastu apostołów, przytłacza optycznie stojący obok kościół św. Andrzeja.”
  5. wymianę nawierzchni placu - zdaniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków: “Obecnie, po dwudziestu latach intensywnego użytkowania stan nawierzchni placu jest katastrofalny”.
  6. likwidację niebezpiecznych schodów - zdaniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków “Wątpliwości budzą stopnie związane z lokalizacją sceny, które są słabo widoczne i niebezpieczne”.
  7. wymiany oświetlenia placu - zdaniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków “oświetlenie w posadzce okazało się dysfunkcyjne”
Zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków “Wszystkie przyjęte w projekcie rozwiązania powinny zmierzać do podkreślenia elegancji i monumentalizmu historycznego ukształtowania wnętrza urbanistycznego”.
Projekt został opracowany na podstawie wytycznych konserwatorskich dla wprowadzenia zieleni w obrębie placu Marii Magdaleny w Krakowie. Ze względu na ograniczenia finansowe projektu do kwoty 1 mln 560 tys. zł, autro projektu zdaje sobie sprawę z tego, że w trakcie realizacji projektu być może będzie potrzeba ograniczenia zakresu projektu i wyraża na to zgodę.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Według Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków: “Jeden z najpiękniejszych miejskich placów Polsce, wybitna w skali europejskiej przestrzeń miejska jest zaniedbana, została wypełniona przypadkowymi elementami, a dla przechodniów po prostu jest niebezpieczna. Z konserwatorskiego punktu widzenia, biorąc pod uwagą fakt ochrony tego obszaru zapisami o parku kulturowym oraz prestiż, jaki daje wpis na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, a także wybitne walory artystyczne, utrzymywanie tego stanu rzeczy rzuca złe światło tak na służby konserwatorskie jak i – a może przede wszystkim – gospodarza tego miejsca tj. Gminę miejską Kraków.” Stąd też jako mieszkańcy składając ten projekt, apelujemy o kompleksowy remont, by plac św. Marii Magdaleny odzyskał swój dawny blask, poprzez przywrócenie na nim zieleni, do której utrzymania i wzrostu powinno się wykorzystać retencję wód opadowych.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Projekt i realizacja 1 520 000,00 PLN
1 520 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Projekt i realizacja 2025-26

Galeria

powrót