Projekty 2024 rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 12:

ZAZIELEŃMY PLAC WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Edycja Budżet Obywatelski 2024 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

500 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: plac Wszystkich Świętych

Krótki opis projektu

PROJEKT POLEGA NA NASADZENIU ZIELENI W TEJ CZĘŚCI PLACU WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH, KTÓRA NIE BĘDZIE KOLIDOWAŁA Z DROGĄ POŻAROWĄ, A TAKŻE ZAKŁADA UWOLNIENIE DROGI POŻAROWEJ OD PARKUJĄCYCH NA NIEJ POJAZDÓW.

Opis projektu

Projekt zakłada:

  1. Zerwanie kostki brukowej i posadzenie zieleni w tej części placu Wszystkich Świętych, która nie będzie kolidowała z drogą pożarową.
  2. Wytyczenie drogi pożarowej od strony placu Wszystkich Świętych wzdłuż budynku magistratu i jej oznakowanie, a także zapewnienie jej przejezdności o każdej porze dnia i nocy (zgodnie z obowiązującymi przepisami - załącznik: “Usytuowanie i podstawowe parametry drogi pożarowej”)
  3. Ustawienie donic z roślinami lub słupków wzdłuż chodnika przy budynku magistratu, na którym często stoją zaparkowane samochody, uniemożliwiając dojście do budynku mieszkańcom, a także bezpieczną ewakuację w razie pożaru.
  4. Ustawienie donic z roślinami lub słupków przy wejściu do planowanego ogrodu społecznego, gdyż wejście do niego jest często zastawione samochodami, co uniemożliwia nie tylko korzystanie z wejścia, ale też bezpieczną ewakuację w razie pożaru.
Projekt w budżecie obywatelskim nie koliduje w żaden sposób z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru, a w ubiegłym roku otrzymał już pozytywną opinię Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Pałac Wielopolskich jest pięknym i bardzo reprezentacyjnym budynkiem w centrum miasta i uważamy, że jego otoczenie powinno być bardziej zielone i bardziej przyjazne dla mieszkańców, a na placu Wszystkich Świętych powinna zostać wytyczona droga pożarowa, na której nie powinny parkować pojazdy.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Bezpieczeństwo urzędników, radnych, a przede wszystkim mieszkańców nie jest zapewnione w sposób należyty, gdyż wbrew zapewnieniu Urzędu Miasta na placu Wszystkich Świętych nie wyznaczono wzdłuż budynku magistratu do tej pory drogi pożarowej, a sama droga dojazdowa do magistratu ma status drogi wewnętrznej (brak oznakowania, że jest do droga pożarowa) i w związku z tym jest często zastawiona zaparkowanymi samochodami. W razie pożaru może to stanowić poważne zagrożenie dla życia znajdujących się w budynku osób. Tym bardziej, że miejsce zbiórki w przypadku pożaru dla jednego z budynków magistratu znajduje się właśnie na placu Wszystkich Świętych.

Z informacji pozyskanych z Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Krakowie jasno wynika, że nie posiada ona żadnej dokumentacji dotyczącej przebiegu drogi pożarowej na placu Wszystkich Świętych, a w odpowiedzi prezydenta Miasta Krakowa na interpelację można przeczytać, że “dla budynku przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 plan ewakuacji przewiduje dojazd drogą pożarową od ul. Franciszkańskiej”. Niestety wg dokumentów, którymi dysponuje UMK parking na placu Wszystkich Świętych stanowi drogę wewnętrzną i nie ma też na jego obszarze wytyczonej drogi pożarowej. Tymczasem w uzasadnieniu odrzucenia ubiegłorocznego projektu “Zazieleńmy plac Wszystkich Świętych” w budżecie obywatelskim można przeczytać, że “istniejący parking [...]  stanowi drogę przeciwpożarową” oraz, że “istniejący układ drogowy jest związany funkcjonowaniem Urzędu oraz zapewnieniem jego bezpieczeństwa (w tym przeciwpożarowego).”

Zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719) właściciele i zarządcy terenów mają obowiązek utrzymywania znajdujących się w ich obrębie dróg pożarowych w stanie umożliwiającym wykorzystanie tych dróg przez pojazdy jednostek ochrony przeciwpożarowej, zgodnie z warunkami określonymi w przepisach dotyczących przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i dróg pożarowych. Jeżeli parkowanie samochodów w miejscach wskazanych przez zarządcę powoduje, iż dojazd do budynków nie spełnia wymagań Rozdziału „Drogi pożarowe”, wówczas taka sytuacja stanowi rażące naruszenie cyt. powyżej przepisu § 5 rozporządzenia MSWiA.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Projekt i realizacja 500 000,00 PLN
500 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Projekt i realizacja 2024-25

Galeria

powrót